Het Sport & Strategie Jaaroverzicht 2020

2020 gaat zonder twijfel de boeken in als het coronajaar. Maar in het afgelopen jaar gebeurde veel meer. Zo werd in de Tweede Kamer een wetswijziging voor twee uur verplicht gymonderwijs aangenomen en kwam de NLsportraad met het langverwachte advies over de toekomst van de sport. Scroll met ons nog één keer door 2020 met dit overzicht van de hoogtepunten van Sport & Strategie.

Januari

Aan het begin van het jaar, toen het coronavirus de wereld nog niet plat had gelegd, kwamen 200 vertegenwoordigers uit 42 landen van anntidopingorganisaties en internationale federaties naar het Limburgse Vaals om tijdens het ICIC2020 congres verder te praten over de praktische invulling van de nieuwe Wereld Antidoping Code. We spraken vooraf met Iwan Spekenbrink (manager Team Sunweb) over de unieke samenwerking met de Nederlandse Dopingautoriteit en tijdens het congres met Tony Cunningham (WADA) over de focus op educatie over antidoping in de nieuwe code.

Februari

Bij de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia werd door de KNVB en de ministers Bruno Bruins en Wouter Koolmees het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal gepresenteerd. Edgar Davids deelde daar ook zijn zorgen over de effectiviteit van de maatregelen.

In de Tweede Kamer werd een amendement van Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) aangenomen om twee uur gymonderwijs in het basisonderwijs vast te leggen. "Dit is veel groter dan de buitenwereld ziet", zei Heerema in een interview.

Maart

De Autoriteit Persoonsgegevens legde de KNLTB een boete op van maar liefst 525.000 euro voor het onrechtmatig verstrekken van gegevens van leden aan derden. De tennisbond reageerde daar geschokt en vol ongeloof op.

12 maart was het keerpunt in het jaar: op die dag maakte het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen bekend waardoor de sport in Nederland van hoog tot laag werd stil gelegd. Grote sportevenementen als de NN Marathon Rotterdam en Indoor Brabant werden per direct afgelast. Stichting Waarborg Fonds maakte al snel een schatting van de schade voor de breedtesport: 300 miljoen euro.

April

In een opinie vroeg Hans Slender (voorheen werkzaam als docent Sportkunde Hanze Hogeschool nu als beleidsadviseur sport gemeente Groningen) zich af of de coronacrisis het verenigingslandschap voor goed gaat veranderen. Zijn conclusie: "Als deze periode ons iets leert, dan is het wel dat de kracht van samen misschien nog wel groter is dan wij al dachten."

In april werden ook versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen voor jeugdsport en topsport. Tijdens een rondje langs de velden reageerden verschillende voorzitters verheugd op dat nieuws. "Het is alsof het clubgevoel weer is teruggekeerd", zei Pieter Janssen van Oranje-Rood.

De Europese sportsector, verenigd in het SHARE-initiatief, riep met een actieplan EU-overheden op om juist in coronatijd extra in sport en bewegen te investeren. "De economische en sociale kracht van sport als middel om uit deze crisis te komen, moet niet worden onderschat."

Mei

Minister Martin van Rijn, die tijdelijk Bruno Bruins bij VWS opvolgde, maakte op 1 mei bekend dat het kabinet een noodfonds van 110 miljoen euro beschikbaar stelde om sportverenigingen te ondersteunen in de coronacrisis.

Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) moest constateren dat ondanks die noodsteun het belang van sport nog onvoldoende werd ingezien. "Sport is geen luxe maar een noodzaak."

Dat belang werd nog eens extra benadrukt door Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. In en column schreef hij dat door het COVID-19-virus het bevorderen van en actieve leefstijl extra noodzakelijk is geworden.

Juni

FC Den Bosch opende in de zomer de deuren van het Stadion De Vliert voor voetballertjes tot 12 jaar uit de regio Den Bosch. De Eerste Divisisie club sprong enthousiast in op een idee van onderzoeker Frank van Eekeren en zijn vrienden.

In juni werd ook bekend dat NL Sporter gaat meedoen een Europees project, dat de positie van de vrouw in de topsport uitvoerig wil onderzoeken. Daphne Koster vertelde ons over haar worsteling toen zij na haar zwangerschap niet meer werd uitgenodigd voor Oranje.

Aan het einde van de maand werd bekend dat de sport vanaf 1 juli volledig van het slot ging.

Juli

In juli presenteerden we op Sport & Strategie een nieuwe columnist: Anneke van Zanen-Nieberg. In haar eerste column schreef ze over haar drijfveren en haar eerste jaar als voorzitter van NOC*NSF.

Als alternatief voor de Wandelvierdaagse van Nijmegen bedacht de KWBN een digitale variant, waarmee de bond zoveel mogelijk Nederlanders in beweging probeerde te krijgen.

De NLsportraad opende discussie over de toekomst van de sport met de discussienota ‘Het speelveld van de sport’, waarin vier scenario’s waren beschreven.

Augustus

In augustus kwamen verschillende verhalen van turnsters naar boven over grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie door coaches. Voor Paul van Ass (voorzitter NLCoach) onderstreepte die zaak het belang van de beroepscode voor coaches. "De code is een permanente spiegel die wij elkaar en onszelf constant moeten voorhouden."

In Rotterdam waren het Sportbedrijf Rotterdam samen met Rotterdam Sportsupport de campagne #lekkerlopentewegen gestart om de actieve Rotterdammers te bereiken die in de coronaperiode waren afgehaakt bij hun sportclub.

September

Het Mulier Instituut beantwoordde aan de hand van actuele cijfers vijf vragen over de invloed van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector.

14 september werd op Papendal de NOC*NSF Verenigingsconferentie georganiseerd. Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB) en Sjors Brouwer (Strategisch adviseur bestuur en directie KNVB) gaven een voorzet op de discussie. "Het systeem in de sport moet anders."

Aan het einde van de maand werden opnieuw de coronamaatregelen aangescherpt: geen publiek meer bij sportwedstrijden en de kantines bleven gesloten.

Oktober

Het sluiten van de sportkantines heeft op dit moment nog grote impact op sportclubs. In oktober schatte Stichting Waarborgfonds Sport al dat de schade voor clubs met een eigen accommodatie al op 40 miljoen euro.

Die schade werd in oktober niet minder. Vanaf 14 oktober 22.00 ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown. De sport bleef weliswaar open, maar met grote beperkingen voor met name teamsporten.

Boris van der Vorst (voorzitter van de Nederlandse Boksbond) maakte bekend dat hij zich kandidaat stelt voor het het voorzitterschap van AIBA, The International Boxing Association.

November

Deze maand was er veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. In de Tweede Kamer werd een rondetafelgesprek georganiseerd over (on)veiligheid in de turnsport. NOC*NSF concludeerde in een onderzoek dat 'grensoverschrijdend gedrag in de sport nog te vaak voorkomt'.

De Nederlandse Sportraad presenteerde het langverwachte advies over de toekomst van de sport. De NLsportraad adviseert in 'De opstelling op het speelveld' de rijksoverheid hierin nadrukkelijk om meer regie te nemen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

In november hadden we ook een interview met professor Steve Haake (Sheffield Sheffield Hallam University) over de rol van innovatie bij de sport en vitaliteit.

December

Tijdens het VWS begrotingsdebat diende Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) een omvangrijke initiatiefnota 'Gezonde leefstijl' in. Ze pleit hierin voor een integrale aanpak op het gebied van gezonde voeding, sport, bewegen en gezonde leefomgeving.

De KNVB, Nevobo, KNHB en KNGU maakte bekend dat ze nauw gaan samenwerken om de motorische ontwikkeling onder jeugdleden tot twaalf jaar te stimuleren en te verbeteren. In hun strijd tegen beweegarmoede vormt het nijntje beweegdiploma een belangrijke basis.

Na een overleg met NOC*NSF, KNVB, gaven premier Mark Rutte en minister Tamara van Ark aan de mogelijkheden voor sport te blijven onderzoeken en bij het OMT om advies over mogelijke versoepeling bij trainingen te vragen. Dat was nog voor Rutte op 14 december een tweede lockdown afkondigde.