Vandaag

Nederlandse vrouwen maakten van EK zwemmen in Utrecht een succes

In Boedapest zijn de Europese kampioenschappen zwemmen in volle gang. Utrecht was in 1966 gastheer van dit toernooi. Het waren de nationale zwemvrouwen die er toen voor zorgden dat Nederland goed voor de dag kwam.

Vacatures bij: NOC*NSF en Sportbedrijf Rotterdam

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Integriteit in de sport

Afgelopen week bracht het onderzoeksbureau Verinorm het rapport ‘ongelijke leggers’ uit. Het rapport dat de misstanden in de turnsport blootlegt, na een uitgebreid onderzoek bij slachtoffers, ouders, begeleiders en bestuurders. Niet alleen topsporters, maar ook ‘normale’ turnsters zijn slachtoffer geworden van praktijken die niet passen bij de sport. Marjan Olfers zei het treffend: ‘dit hoorde toen niet bij de (top)sport, dit hoort nu niet bij de (top)sport en dit hoort ook in de toekomst niet bij (top)sport’.

NLsportraad: nieuw kabinet moet fors meer in sport investeren

Hoewel het formatieproces op het moment allesbehalve soepel verloopt, sorteert de Nederlandse Sportraad vandaag alvast voor op een nieuwe regering met de wettelijke en financiële uitwerking van het eerdere advies voor de toekomst van de sport. "Het aantreden van een nieuwe regering is hét moment om Nederlanders weer – en vervolgens méér – in beweging te krijgen en daarvoor een toekomstbestendig sportstelsel op te bouwen", stelt voorzitter Michael van Praag in het voorwoord van het vandaag verschenen addendum. De NLsportraad adviseert een nieuw kabinet om fors meer, de komende regeerperiode al 600 miljoen euro, in sport te investeren om zo in 2030 75% van de bevolking voldoende te laten bewegen.

Fitter uit de crisis met innovatieve oplossingen

COVID-19 wordt wereldwijd als een wake-upcall gezien voor het belang van sport en vitaliteit. Een gezonde en actieve leefstijl blijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de bestrijding van de impact van het coronavirus. Het werk van verschillende innovatiecentra in Europa die zich de afgelopen jaren al bezighielden met sport en vitaliteit, kreeg daarmee een keiharde noodzaak. Dat zag ook René Wijlens van het Cluster Sports & Technology, dat met het Vitality Living Lab Project vanuit de Brainport-regio opereert. “In al die jaren dat we met dit thema bezig zijn, is er niet eerder een moment geweest waarop het belang van sport en vitaliteit synchroon in de wereld zo veel aandacht kreeg.”

Deze 143 voetballers sneuvelden tijdens de verdediging van hun land

Tijdens de Nationale Dodenherdenking staat ook een aantal voetbalclubs stil bij hun omgekomen leden. Daar zaten heel veel voetballers bij, die sneuvelden na de Duitse inval. Voor de eerste keer is daar een overzicht van gemaakt.

Kloof tussen arm en rijk groeit in sportdeelname jeugd

Het sociaaleconomisch milieu waarin kinderen opgroeien is van invloed op hun sport- en beweegdeelname. Volwassenen uit een laag sociaaleconomisch milieu sporten en bewegen minder dan leeftijdsgenoten, en deze verschillen lijken alleen maar toe te nemen. Naarmate ouders meer aan sport en bewegen doen en deze activiteiten belangrijker vinden, sporten en bewegen hun kinderen ook meer. Het Mulier Instituut onderzocht de sport- en beweegdeelnamecijfers van de jeugd afhankelijk van hun gezinsinkomen en het opleidingsniveau van hun ouders (twee indicatoren voor sociaaleconomisch milieu). Onderzoeker Wikke van Stam beantwoordt 5 vragen over deze studie.

Niet te missen

KNGU door het stof voor misstanden in turnsport

Signalen over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport zijn te lang genegeerd. Daarmee heeft de KNGU oud-sporters tekortgedaan. Misstanden werden door oudtopturnsters verschillende malen aangekaart, maar zijn door de KNGU in het verleden onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien. Dat is de scherpe conclusie van Marjan Olfers en Anton van Wijk in het rapport 'Ongelijke leggers'. "Het rapport laat niet alleen zien dat de bond hier steken heeft laten vallen, maar ook dat er stevige lessen moeten worden getrokken voor de toekomst", liet KNGU-voorzitter Monique Kempff in een eerste reactie weten.

Toekomstig sportbeleid bouwen met LEGO®

Voorbereid zijn op de toekomst, dat is de opdracht waar iedere organisatie in de sport- en beweegsector zich nu mee bezig houdt. De sportsector is al voortdurend in beweging, maar met de sterk veranderende wensen en verwachtingen van sporters, klanten en leden zijn daar de laatste jaren voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen bij gekomen. Hoe maak je midden in die ontwikkeling een visie die bepalend is voor de toekomst van jouw sportorganisatie? Met de cursus 'Toekomstvisie in Sport en Bewegen' van Fontys Pro worden beleidsmakers in de sport met behulp van de unieke LEGO® SERIOUS PLAY® methode aan de slag gezet voor het sportbeleid van de toekomst.

"Een sportwet moet geen doel op zich worden"

Begin april ontvouwde de Nederlandse Sportraad de uitwerking van het eerdere advies voor de toekomst van de sport. De raad gaf een nieuw kabinet het advies om fors meer in sport te investeren, in een eerste regeerperiode al bijna een miljard euro, en een start te maken met een sportwet. De NLsportraad legt hiermee ambitieuze plannen op tafel voor de formatie. "Ambitieus is nog eufemistisch uitgedrukt", reageert Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) op het adviesrapport. "Ik ben blij dat dit er ligt, maar ik denk er op onderdelen anders over."

De oudste Europese voetbalcompetitie is al 100 jaar oud

De Super League was al afgelopen voordat hij goed en wel was begonnen. De Kentish Cup is daarentegen niet alleen de langstlopende, maar ook de meest onbekende voetbalcompetitie van Europa. Vanwege corona is een eeuwfeest waarschijnlijk niet mogelijk.

Nieuwe vacatures in de sport bij: KNVB, NTTB en Mulier Instituut

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Schoolvoetbal wordt naar de klas verplaatst

Normaal doen zo’n 200.000 kinderen mee met de schoolvoetbaltoernooien, maar voor het eerst sinds 130 jaar is de opzet van het schoolvoetbal veranderd. Net als in het amateurvoetbal zijn vanwege de coronabeperkingen wedstrijden niet toegestaan door de overheid. De KNVB biedt vanaf 23 april een alternatief: ‘Schoolvoetbal in de klas’.

Met ander speelschema hoopt KNVB op CO2-reductie in voetbalverkeer

De KNVB wil een CO2-reductie van minstens 20% in het voetbalverkeer in 2023 bereiken. In Nederland gaan normaal gesproken ruim 1,2 miljoen voetballers wekelijks op pad voor in totaal 33.000 wedstrijden op het veld of in de zaal. Dat levert een CO2-uitstoot van 48.635 ton op. Door aanpassingen in het speelschema en een publiekscampagne hoopt de voetbalbond samen met partner ENGIE en Volkswagen de CO2-uitstoot door het amateurvoetbal terug te dringen.

Marathon Enschede organiseert experiment in tweede fase Fieldlabs

Twee sportwedstrijden sieren de lijst van Fieldlab Evenementen voor de tweede periode van experimenten. Op zaterdag 8 mei de Mud Masters en op zondag 16 mei de Marathon van Enschede. "We hebben een eerste fase gehad met een aantal evenementen", aldus Tim Boersma, woordvoerder van Fieldlab Evenementen. "Dat waren er toen in totaal acht. Vervolgens hebben we toestemming gekregen voor de tweede fase. In samenspraak met de evenementenbranche, waaronder ook NOC*NSF, hebben we de aanvankelijk lange lijst ingekort tot elf evenementen, met dus de Mud Masters en de Marathon in Enschede."