Vandaag

Provincie Gelderland zet extra in op sporttalent met beperking

Van de Provincie Gelderland is bekend dat sport een prominente plek in het beleid heeft. Met een budget van 24 miljoen euro voor sport en bewegen in de coalitieperiode 2019-2023 steekt Gelderland met kop en schouders boven alle provincies uit. Die koploperspositie wil Gelderland nu ook innemen bij de talentontwikkeling van sporters met een beperking. Met het nieuwe programma Uniek Groot Worden gaan de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland gezamenlijk inzetten op het scouten, stimuleren en begeleiden van talent in de gehandicaptensport.

Nieuwe vacatures bij NRZ, gemeente Hilversum en KNVB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Rennen of wandelen: wanneer was de eerste marathon van Rotterdam?

Komend weekend is de NN Rotterdam Marathon. Volgens de officiële geschiedschrijving was in 1908 de eerste marathon in Rotterdam. Volgens Rugnummers gebeurde dit vijftien jaar eerder met een winnaar met de toepasselijke achternaam Runaway.

"Met wekelijks vijf uur bewegen op scholen neemt de kansengelijkheid toe"

"Wij roepen het ook al een tijdje zelf", zo reageert Cees Klaassen, directeur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), op het artikel in De Telegraaf, waarin schaatscoach Jac Orie de noodklok luidt over de fysieke ontwikkeling van de jeugd.

'Sociale veiligheid bij veel verenigingen niet op orde'

Excuses van NOC*NSF, een tegemoetkoming van 5000 euro voor slachtoffers van de misstanden in de turnsport en een nieuw breed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat is kort samengevat de opbrengst van het Adviesrapport Integriteit en Ethiek en een debat in de Tweede Kamer. Die maatregelen zijn, niet onterecht, vooral gericht op de topsport en bedoeld om het ernstige leed van oud-turnsters te verzachten. Maar juist in de breedtesport valt ook nog veel te winnen. Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat veel verenigingen de maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gerdrag te voorkomen niet op orde hebben.

Nieuwe vacatures in de sport bij: NOC*NSF, NGF en KNLTB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

De eerste dovensporters van Nederland

Op 18 oktober begint in Amsterdam het Europees Kampioenschap Schaken voor doven. Dat is bijna honderd jaar nadat Heiny van der Heijden grote successen boekte op het eerste internationale dovensportevenement ooit.

Niet te missen

NOC*NSF biedt oud-turnsters excuses en tegemoetkoming

"Dit is een belangrijke dag in de weg naar een veilig sportklimaat." KNGU-directeur Marieke van der Plas sprak die woorden aan het einde van de gezamenlijke persconferentie met NOC*NSF rond het rapport van de Adviescommissie Integriteit en Ethiek. Die commissie concludeerde dat topturnsters die langdurig zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag een collectieve financiële tegemoetkoming moeten krijgen als erkenning. Sportkoepel NOC*NSF nam die aanbeveling over en bood bij monde van voorzitter Anneke van Zanen de turnsters haar excuses aan.

"Met dataverzameling kunnen we de lokale overheid helpen bij sportbeleid"

Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen andere manieren van sporten en bewegen ontdekt. Thuis of in het park, en op momenten dat het hen het beste uitkomt. Om deze groeiende groep ongebonden sporters nog beter te bedienen is Sportunity een intensieve samenwerking met tijdwaarnemingsorganisatie MYLAPS aangegaan en heeft het digitale sportmarketingbureau het event-platform - dat vanaf nu verder gaat onder de naam TRACX - overgenomen. "We hebben hiermee de mogelijkheid om drie miljoen ongebonden sporters aan ons te binden en kunnen sportbonden en gemeenten hiermee ook weer verder ondersteunen."

Maatschappelijke Diensttijd Sport wil jongeren aansporen tot vrijwilligerswerk

Het sportlandschap verandert en het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp in de regio, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe, slimme en innovatieve verbindingen. Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) wil daaraan bijdragen.

KNVB heeft chronisch tekort aan scheidsrechters in amateurvoetbal

De KNVB organiseert in een weekeinde zo’n 32.000 wedstrijden in het amateurvoetbal. "Onze ambitie is dat ongeveer twintig procent van dit aantal door KNVB-scheidsrechters wordt gefloten", onthult Sebastiaan Kleijburg, in Zeist werkzaam als coördinator wedstrijdzaken van het amateurvoetbal. "Maar dat redden we nu echt niet. Ik schat dat we rond de tien procent zitten, en dan ben ik misschien nog wel wat te optimistisch. Die tien procent, dat is te echt te weinig. Dat is ook niet goed op dit moment, om eerlijk te zijn. We moeten echt naar een niveau van 5.000 – 6.000 scheidsrechters. Inderdaad, dat is een behoorlijke klus."

Wouter Bos benoemd tot nieuwe voorzitter KNWU

Wouter Bos is maandag tijdens een extra congres voor een termijn van vier jaar verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNWU. De voormalig politicus en minister volgt Marc van den Tweel op, die de overstap maakte naar NOC*NSF en daar Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur.

De spannendste Klassieker die nooit werd gespeeld

De Klassieker bestaat deze week precies honderd jaar. Bijna vijftig jaar geleden was er een aanzienlijke kans dat Ajax en Feyenoord elkaar in Europees verband zouden treffen. Het werd de spannendste Klassieker, die nooit werd gespeeld.

Hardloopevenementen zijn goed voor de gezondheid

Hardlopen behoort naast fitness en voetbal al jaren tot de meest beoefende sporten in Nederland. In 2020 liepen ruim een miljoen Nederlanders wekelijks hard. Met meer dan honderd hardloopevenementen per maand vóór de coronacrisis was er voor deze mensen een ruim aanbod. Tijdens de coronacrisis vonden diverse virtuele hardloopevenementen plaats, maar was de organisatie van fysieke hardloopevenementen niet mogelijk. Nu hebben de eerste fysieke hardloopevenementen weer plaatsgevonden, en de hardloopkalender raakt steeds voller. Onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over waarom en hoe hardloopevenementen kunnen bijdragen aan de gezondheid.

Joop Alberda stopt als technisch directeur volleybal

Joop Alberda stopt per 1 november aanstaande als technisch directeur bij de Nevobo. Alberda bekleedde deze functie sinds 1 september 2018. Herman Meppelink volgt Alberda per 1 januari 2022 op als technisch directeur volleybal. Meppelink blijft t/m december 2021 nog actief als bestuurslid voor Regio Noord.