Vandaag

De financiering van de sport moet echt anders

'In de afgelopen decennia zijn veel interventies opgezet om meer bewegen te stimuleren. Die hebben er niet toe geleid dat Nederlanders structureel voldoende bewegen'. Deze constatering komt van de Nederlandse Sportraad en staat in hun pamflet ‘Aandachtspunten sport en bewegen verkiezingen 2023 van de NLsportraad’. De onafhankelijk adviseur van het Kabinet en de Staten-Generaal over sport en bewegen heeft dit opgesteld voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en heeft als titel ‘Het belang van sportenen bewegen voor een gezond Nederland’. Jan Raateland ziet in dit advies een goed startpunt om de financiering van de sport drastisch op de schop te gooien: "Vanaf nu géén subsidieprogramma’s meer zoals in de afgelopen 20 jaar, maar gericht investeren in kansrijke plannen."

Nieuwe vacatures in de sport bij: NOC*NSF, KNZB en Team Sportservice

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht.

"Wij willen het Strava voor urban culture worden"

Meer mensen aan het sporten of sportief bewegen krijgen, dat is de grote opdracht waar Nederland voor staat. Dat vraagt ook om nieuwe oplossingen die veelal gericht zullen zijn op gedragsverandering. Sportinnovator stimuleert daarom vanuit het programma sociale innovaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In een zesdelige serie lichten we projecten uit die meer mensen in beweging kunnen brengen en behouden. Aflevering 2: CityLegends, een app én urban kennisinstituut, dat urban sporters inmiddels al over de hele wereld uitdaagt, plekken laat ontdekken en ook andere jongeren aan de sport weet te binden.

Event: TeamNL Leaders in Performance Conferentie XL

Bij TeamNL gaat het erom de beste te willen zijn. Elke dag. Om de beste te worden, moeten we uitblinken, onze grenzen verleggen en het onmogelijke mogelijk maken. Innovaties, nieuwe inzichten en een interdisciplinaire aanpak zijn onontbeerlijk om morgen het verschil te blijven maken in de topsport.

EK Wielrennen in Drenthe als springplank voor gezondere sportevenementen

Sportevenementen in de provincie Drenthe zijn in de toekomst gezonder. Dat hebben alle Drentse gemeenten tijdens het EK Wielrennen afgesproken met de ondertekening van het Convenant Gezonde Sportevenementen. JOGG-regiocoördinator Dorien van de Kant maakte zich al een langere tijd hard voor. Zij bracht de wethouders van alle Drentse gemeenten samen om zich te committeren aan het structureel gezonder maken van het aanbod tijdens sportevenementen. Daarmee is Drenthe de eerste provincie, waarin alle gemeenten deelnemen aan het Convenant Gezonde Sportevenementen.

Nieuwe afgestudeerde leerkrachten staan in klaslokaal en gymzaal

Op basisscholen worden gymlessen lang niet altijd door een vakleerkracht gegeven. Schoolleiders gaven in een onderzoek van Mulier vorig jaar aan dat ze de voorkeur geven aan gymdocent met een ALO-diploma. Door tekorten aan dergelijke vakleerkrachten bewegingsonderwijs moeten scholen vaak naar andere wegen zoeken. In de gecombineerde studie Pabo-ALO ligt mogelijk een oplossing voor dit probleem. Inmiddels is vorig week een eerste lichting van tien studenten aan de HAN afgestudeerd met zo’n dubbel bachelerdiploma.

Sportuitval- en verzuim voorkomen binnen de sport? Versterk het beleid!

Samen op weg naar het sportiefste land ter wereld. Dit is dé doelstelling die NOC*NSF samen met sportbonden, sportkoepels, sportondernemers en sportverenigingen wil halen. Eén van de streefdoelen voor 2032 is dat 12 miljoen mensen minimaal 3x per week sporten en sportief bewegen. Een veilige, gezonde, inclusieve en plezierige sportomgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Voor beleidsmakers in de sportwereld is hierin een belangrijke taak weggelegd. VeiligheidNL, hét kenniscentrum voor letselpreventie, organiseert daarom op 31 oktober een webinar rond dit thema.

Niet te missen

'Geroepen' tot leiderschap

Eén ding neem je Gerard Dielessen nooit af. In 2010 stond hij als algemeen directeur van NOC*NSF samen met technisch directeur Maurits Hendriks aan de basis van de geweldige opmars van Nederland als topsportland. Alle olympische medailles in het tijdvak 2012-2021 werden behaald onder hun bewind, een succes dat is te herleiden op het in 2010 gepubliceerde beleidsstuk Nederland in de top 10 – naar een winnend topsportklimaat op basis waarvan werd besloten om de voor topsport beschikbare gelden voortaan te investeren in de meest kansrijke sporten, kansrijk in termen van medaillekansen. Dielessen was als algemeen directeur mede-initiator en uitvoerder van dat proces. Maar was hij ook een groot en visionair directeur?

De Spaanse kwestie

Met het uiteindelijk onvermijdelijke aftreden van de bondsvoorzitter Luis Rubiales lijkt alles over de Spaanse kwestie wel gezegd. Of toch niet? Sportfilosoof en directeur van ESPRIT Sandra Meeuwsen kijkt naar de institutionele reflexen die door deze voltrokken tragedie andermaal zijn blootgelegd.

Nieuwe vacatures in de sport bij: NHV, KNGU en BridgeBond

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht.

Achterhoek toont het geheim van samenwerking bij lokaal sportbeleid

Op 20 en 21 september vindt het jaarlijkse congres van de Verenigingen Sport en Gemeenten plaats. Het congres vindt dit jaar voor het eerst op meerdere locaties plaats: maar liefst acht gemeenten uit De Achterhoek zijn gastgemeente. Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vormen in het initiatief Achterhoek in Beweging een hecht collectief op gebied van sport, bewegen en preventie. Die unieke regionale samenwerking staat centraal bij het tweedaagse congres met veel werkbezoeken, inspirerende sprekers en veel netwerkmogelijkheden.

Meer gezinnen vragen Jeugdfonds Sport & Cultuur om hulp bij contributie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ziet een flinke stijging in het aantal aanvragen van gezinnen die door armoede de contributie of het lesgeld voor een sport- of cultuurclub niet kunnen betalen. In het eerste half jaar van 2023 werd voor 49.541 kinderen en jongeren een lidmaatschap betaald, een stijging van maar liefst 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit bewijst voor het fonds dat er een groeiende behoefte is aan hulp bij toegang tot sport en cultuur voor kinderen.

In memoriam: Maarten H.J. Westermann

Vorige week bereikte ons het verdrietige nieuws dat een van onze zeer gewaardeerde auteurs is overleden. Na een samenwerking van ruim twintig jaar, met als uitkomst een flinke stapel boeken en tijdschriften en een warme band, zullen van zijn hand geen nieuwe titels meer verschijnen. Dat betreuren wij ten zeerste.

Roeier Janus Ooms was in 1892 de eerste sporter met een heldenstatus

Op dit moment vinden de wereldkampioenschappen roeien in Belgrado plaats. De eerste officieuze Nederlandse wereldkampioen roeien was skiffeur Janus Ooms in 1892. Hij kreeg bij thuiskomst een heldenontvangst.

VeiligheidNL: 'voetbal blijft sport met meeste blessures, maar risico lijkt af te nemen'

Voetbal staat bekend om zijn hoge blessurecijfers, vooral omdat het de grootste teamsport is. De nieuwste cijfers van VeiligheidNL laten een positieve trend in deze cijfers zien. Hoewel het aantal blessures in het algemeen licht is gestegen, blijkt het risico op blessures ten opzichte van vóór de coronatijd te zijn afgenomen.