Sportonderzoek

HvA start nieuwe master gericht op business en leiderschap in de sport

De Hogeschool van Amsterdam start in september met een nieuwe masterstudie rond sport en bewegen. De master Sport Business & Leadership focust zich op business en leiderschap in de wereld van sport en bewegen. Afgelopen maand heeft de visitatiecommissie de nieuw ontwikkelde master getoetst op visie, onderwijsprogramma en toetsing. Het panel liet weten dat zij een positief advies gaat uitbrengen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

"Durf je eigen aannames over wat sport is, eens tussen haakjes te zetten"

Wat is het nut van de filosofie voor een praktisch werkveld als de sport? Voor sportfilosoof Aldo Houterman is dat geen vraag. Hij ziet juist interessante aanknopingspunten vanuit zijn vakgebied met dat van sportprofessionals. "Sportfilosofie gaat ook over het herkennen van wat leeft onder sporters en mensen die daarmee bezig zijn." In zijn columns op Sport & Strategie, die hij afwisselt met Roxanna van Erp, wil hij nieuwe perspectieven naast bestaande ideeën over sport plaatsen.

'Gebrek aan plezier' vaak genoemd als stopreden bij voetballers

De KNVB doet al sinds 2013 onderzoek naar waarom voetballers stoppen. De voetbalbond gebruikt die resultaten om het voetbalaanbod verder te ontwikkelen en vooral de uitstroom te minimaliseren. De KNVB schreef voor dit onderzoek alle voetballers aan die in 2023 stopen, waardoor de bond nu inzicht heeft in de uitstroommotieven van ruim 28.500 gestopte voetballers. De helft van die groep gaf ‘een gebrek aan plezier’ aan als voornaamste reden om te stoppen. In het onderzoek is ook gekeken waardoor dit plezier in het voetbal minder is geworden bij de stoppers.

Wat verdient een trainer in het amateurvoetbal?

Verenigingen in het amateurvoetbal geven meer uit aan de vergoedingen voor het technisch kader. Dat is een van de opvallende conclusies uit het onlangs gepubliceerde benchmarkrapport 'Vergoedingen amateurvoetbal 2023/’24'. In dit onderzoek dat NMC Bright samen met de KNVB uitvoerde, geeft meer dan de helft van de clubs aan dat hun vergoedingen omhoog zijn gegaan. Het is de derde keer dat het onderzoeksbureau de vergoedingen in het amateurvoetbal in kaar heeft gebracht. Dit keer werden naast trainers ook Hoofden Opleiding, futsaltrainers, keeperstrainers en verenigingsmanagers meegenomen.

Geluid in gymzaal vaak te hard: gymleraren lopen risico op gehoorschade

Moe, met hoofdpijn en overprikkeld thuiskomen na een dag lesgeven in een ‘galmbak’. Al jaren klagen gymleraren over slechte akoestiek in gymzalen. Nu blijkt uit onderzoek van Fontys Hogescholen dat in veel gymzalen het geluid inderdaad te hard is tijdens de gymles. En zelfs boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

Van diepe dalen naar sportieve hoogtepunten

SPECO-student Jelle van de Kruijs deed afgelopen jaar in opdracht van BrabantSport onderzoek hoe Uniek Sporten Brabant mensen met een psychische aandoening in beweging kan brengen. Hij maakte daarvoor een uitgebreid communicatieplan om die specifieke doelgroep te bereiken, informeren en te motiveren via een loket van Uniek Sporten een passende sport te zoeken. Voor zijn eindscriptie ontving hij de SPECO-award, een onderscheiding van de Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS), omdat hij had laten zien dat hij een "een uitermate lastige bestuurlijke/organisatorische context helemaal eigen heeft gemaakt", aldus de jury. In dit artikel deelt hij zijn bevindingen uit het onderzoek.

TeamNL Expert Kamiel Maase legt verbinding tussen sport en wetenschap

Talent en hard trainen alleen zijn allang niet meer genoeg om de top te halen in de sport. Voor die laatste procenten tussen een goede en een topprestatie zijn kennis een innovaties onmisbaar. Voormalig atleet Kamiel Maase is sinds 2009 prestatiemanager kennis, onderzoek & ontwikkeling bij NOC*NSF. "Ik leg de verbinding tussen sport en wetenschap. Ik heb geen eigen lab, geen windtunnel, maar ik zoek de samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven."

In één ochtend bijgepraat over nieuwe kennis rond veerkracht

Een trainer-coach moet blijven leren en bijblijven met de laatste inzichten uit de wetenschap. Maar hoe vertaal je onderzoek naar het dagelijks werk langs de lijn of in de sporthal? Dat is precies waarom NLcoach samen met Topsport Topics het Jaarcongres Wetenschap voor de Sportpraktijk organiseert. Het thema van deze vijfde editie van het congres op 28 november is ‘De kracht van Veerkracht’.

Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?

Vanaf dit jaar gelden er nieuwe afspraken voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Een mooi moment om terug te blikken op de ontwikkelingen sinds de start van de regeling in 2019. Richten sportfunctionarissen (vaker bekend als buurtsportcoaches) zich ten opzichte van 2019 op andere doelgroepen? Zijn hun werkzaamheden veranderd? Angelina Gómez Berns en Eva Heijnen, onderzoekers bij het Mulier Instituut, beantwoorden vijf vragen over dit thema.

Docenten kunnen aan de slag met bewegend leren

Bewegend leren is een begrip waar in het onderwijs al langer veel over wordt gesproken. Enthousiaste docenten zijn hier soms zelf al mee begonnen en anderen zien dat het iets is waar ze wat mee moeten of willen. Maar hoe pak je dat aan? Het Mulier Instituut ontwikkelde daarom samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen een platform met tips voor leraren in het basisonderwijs om kinderen meer te laten bewegen op school.

'Meer trots en sociale binding door WK Volleybal Vrouwen 2022'

Het WK Volleybal voor vrouwen 2022 leidde tot meer sociale verbinding en trots en gaf een impuls voor een gezonde levensstijl. Dat zijn belangrijke uitkomsten van het onderzoek van de HAN dat vrijdag tijdens een 'terugblik-bijeenkomst' in Arnhem werd gepresenteerd. “Het zijn kleine maar significante verbeteringen in de gewenste richting.” zegt onderzoeker Jelle Schoemaker. “Dat stemt mij positief. We weten dat levensstijl en vertrouwen niet makkelijk verbeteren, maar sportevenementen kunnen hier een kleine bijdrage aan leveren.”

Meet concrete meerwaarde van sport en bewegen

Sport en bewegen kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. Maar het ene sport- of beweegproject is het andere niet. Het doel, de doelgroep en de vorm verschillen, waardoor de waarde en opbrengst van sport en bewegen in het algemeen lastig aan het project te koppelen is. Initiatiefnemers van sport- en beweegprojecten brengen de impact graag in kaart om te leren en bij te sturen. De urgentie om opdrachtgevers en financiers te tonen welke opbrengst men kan behalen met een project groeit. Kenniscentrum Sport & Bewegen en de academie Sport & Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben op basis van deze behoefte een Sport & Bewegen Impactwijzer ontwikkeld.

'Buurtsportcoach en gymdocent kunnen samen mooi beweegteam vormen'

Met ingang van 1 augustus zijn alle basisscholen in Nederland verplicht minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs te geven. "Dat is in 2020 met een amendement (wetswijziging) door de Tweede kamer vastgesteld. En dat wordt nu, drie jaar later, ingevoerd", verduidelijkt Cees Klaassen, directeur van de Koninklijke Verenging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het primair onderwijs kampt evenwel met een zeker tekort aan bevoegde leerkrachten, waardoor sommige scholen onder druk komen te staan om aan deze wettelijke eis te voldoen.

Op zoek naar sneller en vooral energiezuiniger ijs in Thialf

Voor het NK Afstanden komend weekend in Thialf hebben de ijsmeesters van het Heerenveense ijsstadion de belangrijke taak te zorgen voor een perfecte ijsvloer. “Onze ijsmeesters weten daar heel veel van, dat is het ambacht van het ijs maken”, zegt Inge Stoter, manager Innovatielab Thialf. "De wetenschap daarachter is nog best beperkt. Als je meer kennis hebt kun je beter experimenteren en nadenken over het maken van ijs." Daarom is een vierjarig onderzoeksproject gestart in samenwerking met Thialf en wateronderzoekscentrum Wetsus uit Leeuwarden. Daarbij zal ook nadrukkelijk worden gekeken naar een manier om energiezuiniger ijs te kunnen maken.

De sportkloof wordt groter: kwetsbare groepen doen minder aan sport

De sportdeelname van volwassenen met een lage sociaaleconomische status (SES) blijft ver achter bij mensen met een hoge SES. Volwassenen (26-79 jaar) met een hoger opleidingsniveau en gezinsinkomen voldoen bijna twee bijna zo vaak aan de beweegrichtlijnen als mensen met een lage SES. In de periode 2001-2020 is dit aandeel onder volwassenen met een lage SES nauwelijks toegenomen, maar bij de overige groepen wel. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Naar aanleiding van deze cijfers heeft Stichting Lifegoals, dat al een erkend programma voor kwetsbaren uitvoert, in een brief aan minister Conny Helder en staatsecretaris Maarten van Ooijen al haar zorgen geuit over de kansenongelijkheid in de sport.