Overheid

Gemeenten weten Sportinfrastructuur.nl steeds vaker te vinden

Sportinfrastructuur, het platform voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van sportaccommodaties, vindt haar weg binnen de Nederlandse gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten heeft een account en de verwachting is dat dit verder stijgt. Daarnaast laat de interesse van (buitenlandse) marktpartijen zien dat het platform inhoudelijk gewaardeerd wordt.

Kan een nieuw Sportpaleis Alkmaar een behoefte voor héél Nederland vervullen?

"Toen de gemeente Alkmaar aangaf dat zij het Sportpaleis wil renoveren, en daar ook geld beschikbaar voor stelde, was het al meteen de vraag: is het dan wel verstandig om dat een wielerbaan te laten zijn?", oppert insider Rudmer Heerema. "Is het niet verstandiger om iets neer te zetten, waar wij niet alleen als regio Alkmaar of als provincie iets aan zou hebben, maar wat een meerwaarde is voor heel Nederland! Dan bouwen we twee accommodaties, die nu in het sportlandschap ontbreken in één. Vier maanden per jaar een indoor-atletiekbaan, en alle overige maanden een flexibele, multifunctionele sportaccommodatie met een toeschouwerscapaciteit van 4.000 tot 8.000 bezoekers."

"Sportmatch is geïntegreerd in alles wat we doen"

"Wat Funda is voor de makelaardij, is Sportmatch voor de lokale sportbranche: het brengt vraag en aanbod bij elkaar." Sinds de gemeente Alphen aan den Rijn Sportmatch introduceerde, nam het sport- en beweegbeleid een vlucht, stelt ArJan Wille van Alphen Vitaal. Ook in Deventer en Venray is het platform niet meer uit de gemeente weg te denken.

Toon Gerbrands: "Het is allemaal niet dwingend genoeg"

Hij werd gevraagd te solliciteren naar de positie van voorzitter van de NLsportraad, als opvolger van Michael van Praag. Maar Toon Gerbrands kon zich niet verenigen met de door VWS verordonneerde procedure en haakte af. Wat zou zijn agenda zijn geweest als hij en niet Tom van ’t Hek tot voorzitter was benoemd? In een interview met vakblad Sport & Strategie (editie 1-2024) deelt hij zijn visie en stelt hij gelijk een belangrijk pijnpunt aan de kaak: de status van de NLsportraad.

'Laat verenigingen niet zwemmen bij de basiseisen sociale veiligheid!'

Een sociaal veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen, hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden samen de basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld, samengevat onder de '4 v’s voor veiligheid'. Clubs die aan die vier eisen voldoen creëren een stevig fundament voor een sociaal veilige sportomgeving. Clubs staan zeker niet alleen aan de lat bij deze opdracht. Ook gemeenten en sportbonden spelen een cruciale rol in het overtuigen, informeren en ondersteunen van clubs. “Al deze partijen hebben hetzelfde belang: dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.”

NLsportraad: 'fundering topsportsector brokkelt af; andere keuzes hard nodig'

De Nederlandse topsport floreert op dit moment aan alle kanten. Kunnen deze topprestaties met de huidige organisatie en financiering van topsport ook in de toekomst in stand blijven? Daar heeft de Nederlandse Sportraad naar gekeken in het advies ‘De opstelling aan de top’, wat vandaag werd overhandigd aan demissionair minister Conny Helder van VWS. In dit adviesrapport concludeert de NLsportraad dat de lange termijn voor de topsport onzeker is 'door de groeiende invloed van commercie op de sport', ook spelen de niet optimale arbeidsomstandigheden in de topsport een rol bij het slechte toekomstperspectief. De rijksoverheid en de topsportsector moeten volgens de adviesraad dringend andere keuzes maken om te zorgen dat de 'basis op orde komt'.

'Gemeenten moeten zich actiever opstellen naar sportverenigingen'

Wie vertegenwoordigt de lokale sportverenigingen bij gemeenteraden? Jan Raateland, pleitbezorger van sterke sportverenigingen, moet constateren dat die belangenbehartiging niet is georganiseerd in Nederland. Hij doet daarom een oproep aan gemeenten en gemeenteraadsleden om zich actiever op te stellen richting sportverenigingen.

Ook Enschede heeft nu haar ASM-gymzaal: "Het is niet erg als de leraar te laat is"

Een primeur in Enschede. Donderdag 7 maart werd hier de eerste ASM-gymzaal van de regio Twente geopend. De opening werd opgeluisterd door presentaties van René Wormhoudt, oprichter van het Athletic Skills Model (ASM), en Gregory Sedoc, voormalig topatleet. Gymdocent Mannes Verwer over de nieuw gymzaal: "De eerste les die ik hier gaf, was écht een geluksmoment."

Sportmatch verbindt de sportwereld

Sportmatch is hét online platform waar sport- en beweegaanbod en de vraag naar sport bij elkaar worden gebracht. In een onlangs verschenen special van vakblad SPORT Bestuur en Management wordt de werking van Sportmatch uitgelegd en vooral wat dit platform kan opleveren voor gemeenten, bonden en clubs.

Tom van ’t Hek wordt nieuwe voorzitter NLsportraad

Tom van ’t Hek wordt per 1 augustus aanstaande de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Van ’t Hek volgt daarmee Michael van Praag op die in december na acht jaar afscheid nam als voorzitter van het adviesorgaan op het gebied van sport en bewegen.

'Nederland heeft een staatssecretaris voor sport en bewegen nodig'

'Nederland, sta op!' is de titel van een nieuw advies van de Nederlandse Sportraad. Die opdracht is vooral aan de overheid, zo valt op te maken uit de ondertitel: ‘maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend’. Bewegen moet overal in de dagelijkse praktijk een vanzelfsprekend onderdeel worden, vindt de NLsporaad. Op scholen en op de kinderopvang, in de woon- en leefomgeving, binnen de zorg en binnen de werkomgeving. Om te zorgen dat Nederlanders dagelijks voldoende bewegen wordt het kabinet opgeroepen om de regie te pakken. De eerste stap voor een nieuw te vormen kabinet is het aanstellen van een staatssecretaris voor sport en bewegen. Deze staatssecretaris coördineert een langetermijnstrategie, inclusief financiering, waaraan meerdere ministeries meewerken.

Sportsector probeert sport en bewegen al op de formatietafel te krijgen

Na een korte rustperiode hebben de onderhandelende partijen PVV, NSC, BBB en VVD hun gesprekken over de formatie deze week voortgezet. Informateur Ronald Plasterk had voor het reces al aangekondigd dat ze buiten Den Haag zouden verder praten met elkaar. De sportsector had daar in een gezamenlijke brief slim op gereageerd door Sportcentrum Papendal aan te bieden als locatie voor een gezonde (in)formatie: “groen, rustig én uitnodigend om - als de besprekingen stokken - een balletje te trappen of te slaan”. Dat is door keuze voor het bekende Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum nog niet aan de orde. Dat geldt in zekere zin ook voor de oproep aan Plasterk om sport en bewegen op de agenda te zetten.

NLsportraad: 'zorgverzekeraars kunnen meer doen om bewegen te stimuleren'

De Nederlandse Sportraad heeft zich gebogen over de rol die zorgverzekeraars kunnen en willen spelen bij beweegstimulering. Hoewel deze rol voor de hand ligt, lijken verzekeraars vooral beperkingen te zien. In een brief aan alle bewindspersonen van het ministerie van VWS roept de NLSportraad hen daarom op om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars doen nu aan windowdressing, zo stelt de NLsportraad. Ze maken reclame met bewegen en sporten, maar verschuilen zich achter de Zorgverzekeringswet als wordt gevraagd om structurele preventiemaatregelen te financieren. Daarom moeten ze worden gestimuleerd om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, voordat de problemen in de zorg onhoudbaar worden.

"Als voorzitter van de NLsportraad moet je de tango kunnen dansen"

Toen Michael van Praag in 2016 aantrad als voorzitter van de Nederlandse Sportraad wist hij dat dit een andere rol was dan zijn eerdere bestuurlijke functies. Het is voor een adviesraad altijd maar afwachten wat met de goedbedoelde en stevig onderbouwde adviezen wordt gedaan. Nu Van Praag na acht jaar afscheid neemt bij de NLsportraad vindt hij het evengoed teleurstellend dat dat ene grote advies voor een sportwet nog geen navolging krijgt. "Sport en bewegen heeft in Den Haag geen prioriteit", is zijn bittere conclusie. Maar lees dat niet als gelatenheid. Zijn opvolger zal wat hem betreft met dezelfde sportmentaliteit ten strijde gaan.

"Voor politieke partijen is het onderwerp sport en bewegen dood en begraven"

Je moet met een vergrootglas zoeken naar de plannen voor sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. CDA heeft er twee alinea’s aan besteed, VVD schreef op enkele woorden na de voornemens van 2021 over. Zelfs de aangekondigde Sportwet wordt maar door twee partijen benoemd; GroenLinks-PvdA en D66. Illustratief is ook dat CDA, VVD, D66 en NSC geen behoefte hadden op bovenstaande stelling te reageren. De stelling van de rubriek ‘Welles/Nietes’ in het vakblad Sport & Strategie (editie 5-2023) is daarom: als zelfs politieke partijen in hun programma geen aandacht meer vragen voor sport en bewegen, is het onderwerp dood en begraven.