Overheid

NLsportraad: 'Breder debat nodig over beperkte organisatiekracht BVO’s'

De afgelopen weken zijn verschillende voetbalwedstrijden in de eredivisie gestaakt vanwege ongeregeldheden. Het huidige debat gaat vooral over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen, constateert de Nederlandse Sportraad in een brief aan minister Conny Helder. De raad ziet echter dat voor een ander onderliggend probleem nauwelijks aandacht is: het grootste deel van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) functioneert als midden- of kleinbedrijf. De NLSportraad roept de minister op om het het debat te verbreden met het vraagstuk van de beperkte organisatiekracht van BVO’s.

Nu in het vakblad: Vincent Egbers over het nieuwe beleid van de Dopingautoriteit

In de nieuwste editie van vakblad Sport & Strategie (editie 2-2023) geeft Vincent Egbers zijn visie op dopingcontroles in Nederland. Hoofdredacteur Frans Oosterwijk sprak voor dit coverinterview uitgebreid met de nieuwe voorzitter van de Dopingautoriteit. In het interview wordt ook de meerwaarde van Egbers’ militaire achtergrond bij de Dopingautoriteit duidelijk: hij staat een informatie-gestuurd aanpak van dopingtesten voor.

NLsportraad op zoek naar opvolger voor voorzitter Michael van Praag

Michael van Praag legt per 1 januari 2024 het voorzitterschap van de Nederlandse Sportraad neer. Op dat moment bereikt hij de afgesproken maximale termijn als voorzitter. Ook raadslid Leanne van den Hoek stopt op 1 januari 2024 met haar werk voor de raad vanwege dezelfde reden. Beiden zijn sinds 2016 actief bij de NLsportraad. Voor de vacature van voorzitter is de NLsportraad nu op zoek naar "iemand die door de sportsector als een autoriteit wordt gezien en die in staat is om de NLsportraad op overtuigende wijze te representeren".

Vacature: Beleidsmedewerker sport gemeente Altena

De gemeente Altena heeft een vacature voor de functie Beleidsmedewerker sport (32 - 36 uur). Bekijk de volledige vacaturetekst hieronder

"Het kabinet heeft geen beeld en grip op waar een zwembad of sportvereniging omvalt"

Zonder hulp dreigt de helft van de sportverenigingen in Nederland te verdwijnen. De alarmerende waarschuwing is afkomstig van Mohammed Mohandis, lid van de PvdA in de Tweede Kamer. "Dat zeg ik niet. Ik spreek allerlei onderzoeken na", aldus zijn toelichting. "NOC*NSF zei al eerder dat als we niets doen, vijftig procent in de problemen komt. Nader onderzoek van Mulier Instituut heeft het over zeventien procent, die in acute problemen komt binnen enkele jaren. RVVB (register van verenigingsbestuurders) zegt twintig procent. Dat is dus heel erg."

NLsportraad roept op om mee te denken over toekomst van de topsport in Nederland

De Nederlandse Sportraad is op dit moment bezig met een adviestraject over de toekomst van de topsport in Nederland. Het doel van de raad is om later dit jaar een advies uit te brengen over de organisatorische en financiële voorwaarden om duurzaam topsport te kunnen bedrijven en beleven. Om een goed beeld te vormen van de huidige staat van de topsport, gaat de NLsportraad graag in gesprek met betrokkenen tijdens twee bijeenkomsten.

"Alle alarmbellen gaan af en het beleid kabbelt"

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer voor de tweede keer een motie aan waarin minister van sport Conny Helder wordt verplicht werk te maken van een Sportwet. De eerste keer lapte de minister de motie aan haar laars. Dat kan ze niet nog eens maken, zou je zeggen. In haar weerstand tegen een Sportwet wordt de minister gesteund door de twee grootste belangenorganisaties in de sport: NOC*NSF als het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). In een interview met Frans Oosterwijk voor vakblad Sport & Strategie legde SP-Kamerlid Michiel van Nispen, mede-indiener van de motie, nog maar eens de noodzaak van een Sportwet uit.

NLsportraad: 'verleg focus van prestatie naar sportplezier bij kinderen'

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft zich met het advies ‘Kinderen centraal’ gebogen over het pedagogisch sportklimaat in Nederland. De raad stelt hierin dat in de gehele sportbranche nog teveel wordt uitgegaan van prestaties. Er moet meer aandacht komen voor de wensen en behoeften van kinderen, zodat de kans groter wordt dat ze een leven lang met plezier sporten en bewegen. De NLsportraad pleit daarom voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat in 2030, voor ieder kind in elke sport en bij elke sportaanbieder in Nederland.

Minister Conny Helder wil onafhankelijk integriteitscentrum veilige sport

Volgens Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport moet er één integriteitscentrum komen om misstanden in de sport aan te pakken. Het gaat daarbij om Grensoverschrijdend gedrag in de sport, dopinggebruik en matchfixing. Met één centrum dat onafhankelijk is, moet het het voor sporters makkelijker worden om melding te doen van integriteitskwesties. "Er is de komende jaren meer nodig om samen als overheid en de sport te komen tot een veilig sportklimaat."

Nieuwe sportvacatures bij: Gemeente Den Haag, SPURD en Nevobo

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

NLsportraad zoomt verder in op topsportbranche op weg naar nieuw advies

Na de eerdere 'foto' van de complete sportsector heeft de Nederlandse Sportraad KPMG nu gevraagd verder in te zoomen op de topsportbranche. Het vandaag gepubliceerde rapport 'Foto organisatie en financiering topsport' dient als een eerste bouwsteen voor een advies van de NLsportraad over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland. Dit advies aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de sportbranche verschijnt naar verwachting rond de zomer.

"Inzet buurtsportcoaches effectiever bij sportverenigingen"

Naar aanleiding van een motie tijdens het sportdebat van 1 december 2022 en met in het vooruitzicht de evaluatie in de Tweede Kamer, dit voorjaar over de Buurtsportcoach subsidieregeling, buigt Jan Raateland zich over de toekomst van de buurtsportcoachregeling.

VWS maakt gezondheidsaanpak eenvoudiger voor gemeenten

Gezondheidsachterstanden vanuit alle invalshoeken aanpakken. Dat is het achterliggende doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), wat is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. In december werd al het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II’ ondertekend. Toch moet het GALA niet worden gezien als 'het zoveelste akkoord rond sport'. Nieuw hieraan is dat voor het eerst vijf programma’s op gebied van gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving met elkaar worden verbonden. VWS stelt voor deze aanpak extra geld beschikbaar voor gemeenten en maakt het administratief ook eenvoudiger door alle regelingen voortaan onder te brengen onder één Brede Specifieke Uitkering (in beleidstermen: Brede-SPUK).

'Buurtsportcoach en gymdocent kunnen samen mooi beweegteam vormen'

Met ingang van 1 augustus zijn alle basisscholen in Nederland verplicht minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs te geven. "Dat is in 2020 met een amendement (wetswijziging) door de Tweede kamer vastgesteld. En dat wordt nu, drie jaar later, ingevoerd", verduidelijkt Cees Klaassen, directeur van de Koninklijke Verenging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het primair onderwijs kampt evenwel met een zeker tekort aan bevoegde leerkrachten, waardoor sommige scholen onder druk komen te staan om aan deze wettelijke eis te voldoen.

Meer onderzoek nodig om groei urban sports te volgen

Veel gemeenten zien dat ze ‘iets’ met urban sports moeten door de groeiende populariteit van sporten als skateboarden, BMX, freerunning en 3x3 basketbal. Met name grote steden hebben urban sports al een prominente plek in het sportbeleid gegeven. In die gemeentelijke beleidsplannen komt een grote uitdaging van urban sports naar voren: het valt moeilijk in kaders te vatten. Dat is al te zien in hoe gemeenten verschillend omgaan met de definities van urban sports. Omdat beleidsmakers meer inzicht in de aard en omvang van urban sports willen, is Mulier Instituut het begrip gaan verkennen.