"Sport is geen luxe maar een noodzaak"

Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) over het onderbelichte belang van sport en bewegen in coronatijd

Met de versoepeling van een aantal maatregelen kan de sportsector vanaf deze week deels opstarten. Binnenzwembaden kunnen weer open, maar fitnesscentra en andere binnensport moet nog wachten tot 1 september. In het coronadebat van afgelopen donderdag zetten verschillende Tweede Kamerleden, waaronder Antje Diertens (D66), vragen bij dat onderscheid. Zij gelooft dat met de met eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van ondernemers en sportaanbieders veel meer moet kunnen. "Ik ben dan ook blij met de toezegging van minister Van Rijn dat hij in gesprek gaat om binnensport al eerder mogelijk te maken."

Creativiteit, welwillendheid en realiteitszin zijn volgens D66-Kamerlid Antje Diertens de vaardigheden die iedereen goed kan gebruiken in deze crisis. De sportsector laat dat in haar ogen al goed zien. "Wat ik gunstig vind is dat de sport in deze tijden weer zijn initiatiefrijkheid toont. Ik vind dat NOC*NSF en KNVB heel snel om de tafel zijn gaan zitten om te kijken wat dit allemaal betekent voor de sport. Ze hebben gelijk eigen verantwoordelijkheid genomen." Natuurlijk ziet zij ook dat zaken soms niet duidelijk zijn of dat bepaalde groepen bij bepaalde steunmaatregelen net tussen wal en schip vallen. Op 28 april stelde zij daarom samen met Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) een aantal Kamervragen aan minister Martin van Rijn (VWS) over hoe onder andere sportverenigingen, organisatoren van evenementen en topsporters zonder A-status in deze coronacrisis geholpen kunnen worden.

Gezonde leefstijl in coronatijd

Diertens merkt dat na het blussen van de eerste acute brandjes van de coronacrisis, de focus nu komt te liggen op wat de gevolgen zijn voor verschillende sectoren. Het wordt daardoor druk bij het steunloket. De vraag is of de sportsector daar tussen alle hulp vragende partijen voldoende op het vizier is bij het kabinet. Diertens: "Ik denk dat sport inderdaad niet gelijk op het netvlies staat. Dat is dan ook aan mij en mijn collega-woordvoerders sport om daar wel actief mee bezig te zijn."

Juist in deze tijd is een gezonde leefstijl belangrijk gebleken. Daarom ziet ze nu ook momentum om dat belang extra te onderstrepen. "We hebben al geconstateerd dat mensen mentaal en fysiek deze maanden niet echt gezonder worden. Ik denk dat we daar ook een verantwoordelijkheid hebben om niet alleen kinderen weer te laten spelen, maar ook dat we anderen weer gunnen om te kunnen sporten."

"Ik denk dat het bij sport nog heel vaak is: als het lastig wordt dan skippen we het"

Antje Diertens -Tweede Kamerlid D66

Preventie en sport

Behalve sport heeft Diertens binnen de D66-fractie ook preventie in haar portefeuille, waardoor zij als enige Kamerlid bij zowel het Sportakkoord als het Preventieakkoord is betrokken. Het is volgens haar een logische combinatie waar nog veel meer uit te halen valt. Zeker nu wordt duidelijk dat preventie en sport in elkaars verlengde liggen. Eerder benadrukte de verzamelde Europese sportsector daarom in een oproep al dat overheden juist nu in sport en bewegen moeten investeren om gezond uit de crisis te komen. "Ik denk dat corona aanbiedt dat gezondheid ook Europees meer op de agenda gezet kan worden. Tegelijkertijd denk ik dat we hier in Nederland al genoeg te doen hebben om daar meer aandacht voor te krijgen. Sport als topsport vindt iedereen leuk om in de portefeuille te hebben. Het gaat wat mij betreft om sport als mentaal en fysiek middel om gezond te blijven. Dat is voor mij de echte kracht van sport."

Creatieve oplossingen sportscholen

Daarnaast moet volgens Diertens niet worden vergeten dat de sport ook een belangrijke economische sector is. "Het is belangrijk we daar meer oog voor hebben", zegt ze zeker ook met doelend op al die sportschoolhouders en sportaccommodaties die nog tot 1 september gesloten blijven. Zij is ook voorstander van voorzichtig heropenen van de samenleving om de besmettingsgraad niet te veel te laten oplopen. "Ik geloof aan de andere kant ook in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ik denk bijvoorbeeld dat sportscholen prima oplossingen hebben om binnen die anderhalvemetersamenleving weer hun diensten aan te bieden. Als iedereen creatief is en zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt dan kunnen zij ook weer sport en bewegen aanbieden. En dat is nu ook super belangrijk."

Gymles niet opofferen

Die creativiteit wordt ook gevraagd bij de gymles nu basisscholen weer open zijn. Het uurtje gym mag wat haar betreft niet opgeofferd worden om ruimte in het rooster te creëren. Toen Diertens onlangs via een videoverbinding door een schoolklas werd geïnterviewd hoorde ze op dat vlak toch verontrustende geluiden. "Een meisje vroeg wat ik ervan vind dat zij nu geen gym zouden krijgen. Ik weet natuurlijk niet wat de achtergrond is. Het kan zijn dat ze de locatie nodig hebben, maar ga dan wat anders bedenken en ga met leerlingen naar buiten. Koppel het niet allemaal aan de faciliteiten en kijk wat wél mogelijk is." Dat voorbeeld geeft wat haar de ondergewaardeerde positie aan die sport en bewegen nog vaak inneemt. "Ik denk dat het bij sport nog heel vaak is: als het lastig wordt dan skippen we het. We hebben dat ook gehad met de discussie rond de twee uur gymonderwijs. We moeten toch meer op de bril hebben dat sport niet een luxe is maar een noodzaak."

Na een gesprek met de fitnessbranche liet minister Martin van Rijn gisteren op Twitter weten dat hij de adviezen die door NLactief zijn aangedragen, gaat bespreken met het Outbreak Management Team: