Sportverenigingen blij met terugkeer van de jeugd voor trainingen

Een rondje langs de velden: de gevolgen van de coronamaatregelen op lokaal niveau

Stichting Waarborgfonds Sport is met verschillende instanties in overleg over het mogelijk beschikbaar stellen van een noodkrediet voor sportverenigingen met financiële problemen vanwege de corona-crisis. "Zo doet iedereen wat om te kijken of het kan helpen", aldus directeur Dick Zeegers, die net als het NOC*NSF en de bonden geluiden opvangen van clubs met een dreigend tekort aan middelen.

Zo benaderde de hockeyvereniging Oranje-Rood uit Eindhoven de Stichting Waarborgfonds Sport, met vragen voor later. "We overbruggen de huidige periode nog wel, maar kijken ook al vooruit naar volgend seizoen", aldus de toelichting van voorzitter Pieter Janssen. Met 2.700 leden staat HC Oranje-Rood bekend als de grootste sportclub in het zuiden van het land. Zowel de dames als de heren komen uit in de hoofdklasse.

Geen reservepotje

Nog voor half maart gingen alle sportaccommodaties op slot. Zo ook het Sportpark Aalsterweg in Eindhoven. "Onze kantine-inkomsten zijn weggevallen, maar ook ons tophockey-gala en ons toernooi met Pinksteren. Dan gaat het om een bedrag van in de tonnen", becijfert de voorzitter de schade tot eind juli. "Alleen al wat we normaal binnenkregen in onze kantine, scheelt ons nu 70.000 euro per maand. We zijn een grote club, die trainingskampen organiseert voor buitenlandse scholen en teams. Die zijn allemaal geannuleerd."

Volgens Pieter Janssen kan zijn vereniging niet terugvallen op een reservepotje. "We hebben niets om op te potten. We doen er alles aan om de begroting sluitend te krijgen. Wat we toch overhouden, investeren we in innovaties zoals bijvoorbeeld led-verlichting." Om de doorlopende kosten op te vangen in deze fase zonder inkomsten, heeft Oranje-Rood een beroep moeten doen op hoofdsponsor ABN Amro. "Zij hebben ons geholpen met een deel van de sponsoring voor volgend seizoen. Dat geld is nu dus wel gedeeltelijk opgesoupeerd voor de naaste toekomst."

Uitstel van veldhuur

Daarnaast zijn ook de betalingen aan de gemeente, waarvan de velden worden gehuurd, voorlopig uitgesteld. Om zich in te dekken op eventuele financiële tegenvallers en gaten in de begroting voor het nieuwe seizoen, heeft de voorzitter zekerheidshalve geïnformeerd bij de Stichting Waarborgfonds Sport over het verstrekken van een noodkrediet. "Die behoefte hebben wij op dit moment niet", haakt Robert Overgaag in als penningmeester van DHL, een voetbalclub uit Delft met zo’n 700 leden.

De derdeklasser zondag leende vorig jaar via SWS 3,5 ton voor de nieuwbouw op het sportpark aan de Brasserkade (met een aflossingsverplichting van 2.000 euro per maand), maar laveert tot nog toe aardig door de barre tijden van nu. "Normaal zijn maart en april voor ons de mooiste maanden", aldus Robert Overgaag. Doordat de kantine moest sluiten en de horeca meteen opdroogde, betekent dat een directe strop van 15.000 euro per maand. Ook een toernooi werd geschrapt, met nog eens een verlies van 10.000 euro aan revenuen.

Positiviteit in de vereniging

DHL ontving zoals veel meer verenigingen een maximale vergoeding van 4.000 euro via de algemene TOGS-regeling en voor de twee trainers in dienst worden de salarissen tot 90% vergoed. "Wij huren de drie velden bij de gemeenten, maar zijn gelukkig nog wel in staat de huur op eigen kracht te betalen", glundert de penningmeester die voor de club met een begroting werkt van 350.000 euro. "We zijn nog steeds een gezonde club maar maken nu wel verlies."

"Het is alsof het clubgevoel weer is teruggekeerd. Het is toch prachtig dat de jongste jeugd straks trainingen krijgt van de toppers uit ons eerste"

Pieter Janssen - Voorzitter Oranje-Rood

Nu het vanaf 28 april weer de jongeren mag toelaten voor trainingen, wil DHL de 350 jeugdleden één keer per week ’s avonds en gedurende de weekenden een gericht programma laten afwerken. "Wel verspreid over alle drie de velden. We zijn het nog allemaal aan het uitwerken. Trainingen zijn mogelijk tot 20 juni, want dan moet het kunstgras worden vervangen en het gras weer ingezaaid", aldus Robert Overgaag, die alom positiviteit proefde in de vereniging na de mededeling van premier Mark Rutte. "Iedereen wil graag weer aan de slag."

'Mooie dynamiek in de club'

Ook Oranje-Rood blijkt verheugd over de versoepeling voor de jeugdleden, die vanaf 29 april weer welkom zijn voor trainingen in twee categorieën. "Hierdoor ontstaat er een mooie dynamiek in de club", reageert Pieter Janssen. "We maken nu een plan, hoe we dit gaan realiseren." Zoals voorgeschreven komt er een scheiding naar leeftijd tussen de 65 jeugdteams. Tot en met twaalf jaar mogen immers als in vroegere tijden voluit trainen en onderling partijtjes spelen. Maar van 13 tot 18 jaar dienen hoe dan ook de afstand van anderhalve meter te eerbiedigen en dat verplicht tot meer gescheiden programma’s met kleinere aantallen. "Dat zullen we moeten spreiden over meer velden en dus hebben we dan meer trainers nodig. Voordeel is dat we de kosten voor onze trainers toch al hebben gemaakt en in dat opzicht geen extra kosten hoeven te maken."

Nog veel vragen

De melding van premier Mark Rutte wekte als het ware de op één na grootste hockeyclub van het land meteen weer tot leven. "Dames van het eerste team en ook heren hebben zich spontaan aangeboden om te helpen trainingen te verzorgen. Ook de jongens van de A1 willen dat graag doen. Het is alsof het clubgevoel weer is teruggekeerd. Het is toch prachtig dat de jongste jeugd straks trainingen gaat krijgen van de toppers uit ons eerste", aldus de voorzitter van Oranje-Rood.

"Maar er zijn nog wel veel vragen. Hoe doen we dat met bijvoorbeeld een meisje van pas vijf, als die naar de toilet moet? De ouders mogen niet blijven. De kantine mag niet open en ook de kleedkamers mogen evenmin worden gebruikt. En hoe gaan we om met niet-leden, die volgens Rutte ook welkom zijn op ons complex?", vraagt Pieter Janssen zich af. Naast het eigen plan zal ook de hockeybond een protocol opstellen voor de clubs, die op deze wijze tot aan het einde van het gestopte seizoen weer wat te bieden hebben voor de eerder geïnde contributies.

Foto: ElenaBaryshnikova / Shutterstock.com