Niet alleen barre maar ook verwarrende tijden voor sportclubs

Stichting Waarborgfonds Sport schat schade door coronavirus voor breedtesport al op 300 miljoen euro

De schade door het coronavirus voor de breedtesport kan oplopen in de richting van de 300 miljoen euro. "Sportclubs zullen financieel schade leiden", meldt Dick Zeegers, directeur van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Indien de 25.000 sportclubs na 6 april weer de deuren mogen openen voor de sporters, beperkt de schade zich nog tot zo’n 100 miljoen euro. Maar dat lijkt een utopie, veronderstelt ook hij.

Het zijn niet alleen barre maar ook verwarrende tijden voor de sport, constateert niet alleen Dick Zeegers. De verscherpte maatregelen van de overheid blijken (vooralsnog) niet te gelden voor sportwedstrijden en trainingen. Evenementen en groepsvorming met meer dan drie man zijn alom verboden tot 1 juni. Maar voor de sport houdt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog de datum aan van 6 april.

Uitgestelde competities

De berekeningen voor de schade van de breedtesport zijn nog altijd gebaseerd op die peildatum. Vandaar de eerdere inschatting van die 100 miljoen, inmiddels op papier wel bijgesteld tot vermoedelijk 300 miljoen. Mede omdat bijvoorbeeld de KNLTB de tenniscompetitie al heeft uitgesteld tot op zijn vroegst 1 mei. "Veel lucratieve toernooien komen nu te vervallen. Eind maart zou normaal gesproken het seizoen worden geopend met een open dag. Nieuwe leden kunnen dan kennismaken met de sport", aldus Dick Zeegers, die zich niet kan voorstellen dat de sport alweer na 6 april kan worden hervat. "Waanzin", reageert hij onomwonden. "Zeg nou gewoon, ook in de sport blijven alle deuren dicht tot voorlopig 1 juni. Dit zorgt alleen maar voor nog meer verwarring."

Gemiste baromzetten

Nederland telt ongeveer 25.000 sportverenigingen. Ruim 9000 is al dan niet gedeeltelijk in bezit van een eigen accommodatie. Uit jaarstukken is gebleken dat vooral in het voetbal maar ook in het hockey de omzet uit de horeca van de kantine gemiddeld op 75.000 euro uitkomt. Maar er bestaan ook clubs met een hogere jaarlijkse omzet, die zelfs de ton overschrijdt. Veel verenigingen innen extra-bijdragen uit opvang van kinderen na schooltijd. Of bieden de accommodatie aan voor andere sporten als touwtrekken of jeu de boules, of zelfs als start en finish voor een wandelvierdaagse.

"Clubs die drie maanden zonder inkomsten zitten, kunnen misschien straks hun rekeningen niet meer betalen. Niet alle clubs hebben een buffer"

Dick Zeegers - Directeur Stichting Waarborgfonds Sport

"Voetbal en hockey worden extra hard geraakt", stelt Dick Zeegers, die namens SWS zelf een gedegen onderzoek heeft opgestart naar de werkelijke schade. Hij hoopt dat eind volgende week een beetje te kunnen afronden, maar gelet op het onduidelijke standpunt voor de sport kan dat wel eens voorbarig zijn. "Clubs die drie maanden zonder inkomsten zitten, kunnen misschien straks hun rekeningen niet meer betalen. Niet alle clubs hebben een buffer opgebouwd", weet de directeur van SWS maar al te goed.

Meer clubs in zwakke positie

Zeven procent van de sportverenigingen stond al voor de corona-crisis onder verscherpt toezicht. Anders gezegd: ze verkeren in een zwakke positie en worstelen reeds met financiële problemen. Zonder steun van het algemene noodfonds, dat NOC*NSF tracht te regelen met het Rijk, zullen ze hoe dan ook omvallen. Daarnaast staat 43 procent als redelijk te boek. Ofwel: ze kunnen nog wel hun financiële verplichtingen nakomen, doch hebben geen buffer en meerdere clubs in deze categorie naderen vrijwel zeker in een hoog tempo de gevarenzone voor het voortbestaan. Ook Dick Zeegers verwacht dat de groep van zeven procent, als straks het corona-virus is uitgeraasd, zich zeker zal hebben uitgebreid. In feite is slechts de helft van alle sportclubs echt gezond en kan de klappen mogelijk nog wel opvangen.

Opschorten leningen

Banken en ook de Stichting Waarborgfonds Sport hebben wel al toegezegd dat ze de aflossingen van zakelijke leningen voor een half jaar willen en zullen opschorten. "Wij werken nauw samen met de banken", aldus Dick Zeegers. Zijn stichting is immers betrokken bij een totaal van liefst 350 miljoen euro aan leningen voor de sport in de breedste zin van het woord. "De huur kan worden opgeschort, maar daar hebben clubs zonder een eigen accommodatie weer niets aan. Bovendien kunnen andere partijen daardoor weer in de problemen geraken. Kunnen gemeentes bijvoorbeeld dat op dit moment wel leiden en waarmaken? Kortom, alles heeft ook nadelen." Tijdelijke kredieten om aan dringende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zijn beschikbaar maar zullen te zijner tijd wel weer moeten worden terugbetaald.

Talloze clubs moeten ergens in de zomer ook weer in gesprek gaan met de huidige sponsors. Kunnen zij doorgaan of moeten ze afhaken vanwege eigen financiële ellende? En waar vindt een club straks nieuwe geldschieters? Verlengen leden het lidmaatschap of kunnen ze dat voor het nieuwe seizoen niet meer opbrengen? De schade voor de breedtesport is al opgeschaald naar zo’n 300 miljoen euro. Maar of dat de bovengrens zal zijn, durft Dick Zeegers niet te zeggen.

Foto: Sportvelden in Cothen. Dirk-Jan Kraan / Flickr (CC)