Kabinet vraagt OMT advies over versoepelingen in amateursport

Topsportcompetities worden mogelijk per 17 december hervat

Het kabinet gaat het OMT advies vragen over de vraag of vanaf januari weer door iedereen getraind kan worden in de amateursport. Dat is vandaag afgesproken in een gesprek tussen NOC*NSF, KNVB, minister-president Mark Rutte en minister Tamara van Ark. In dat zelfde gesprek zegde de sportminister toe zich in te spannen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Gisteren maakte het kabinet al bekend dat het van plan is om de topsportcompetities vanaf 17 december weer te laten hervatten. Dit plan moet nog door de Eerste en Tweede kamer worden goedgekeurd. In de Tweede Kamer werd dinsdag al een motie in de Rudmer Heerema (VVD) aangenomen om topsport- en talentprogramma’s te ondersteunen met vijf miljoen euro.

Bij het gesprek tussen de sportsector en het kabinet waren de minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark, de voorzitter van NOC*NSF Anneke van Zanen-Nieberg en namens de directie van de KNVB Eric Gudde aanwezig. Gesproken werd over versoepelingen om het trainen voor iedereen in de amateursport mogelijk te maken, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de groepsgroottes en leeftijdscategorieën in de sport. "We blijven de komende tijd in gesprek met de sportsector om te kijken wat er mogelijk is aan versoepelingen", zei minister Van Ark na afloop van het gesprek.

Van Zanen noemde het een goed overleg waarbij vooral werd gekeken wat wel kan en op welke termijn. "Het is goed dat aan het OMT gevraagd wordt of en hoe we de trainingen in januari weer mogelijk kunnen maken zonder de beperking van de groepsgrootte van 4. Ik ben verder blij met de toezegging van minister Van Ark om zeer serieus met ons in gesprek te blijven over de negatieve effecten van de omzetderving die er bij alle sportverenigingen is. Zij zal zich inspannen om hier ondersteuning voor te vinden, naast de steun die al is toegezegd op de huren van de accommodaties."

Het gemis van supporters in stadions

Voor Gudde was het belang van van publiek in de stadions een belangrijke inzet voor het gesprek met het kabinet. "Helaas laten de besmettingscijfers het nu niet toe om al terug te keren naar de fase met beperkt publiek. Ik heb van Mark Rutte begrepen dat de IC-opnames in elk geval van gemiddeld 24 naar maximaal 10 opnames per dag moeten, voordat er versoepelingen mogelijk zijn en de stadions misschien weer open kunnen voor publiek. We hebben daar allemaal een rol in door ons strak aan de regels te houden." Hij was wel blij met de toezegging vanuit minister Van Ark en minister-president Rutte om te kijken naar de enorme omzetverliezen in het betaald – en amateurvoetbal. "We gaan samen kijken naar werkbare oplossingen voor de gehele sector."

Hervatten topsportcompetities

Het plan van het kabinet voor het hervatten van de Nederlandse topsportcompetities vanaf 17 december geldt voor een selecte groep van duizend voetballers en vijfduizend topsporters in andere sporten. Het gaat daarbij om de competities voor zowel mannen als vrouwen in het hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis. De topsporters die in de hoogste Nederlandse competities uitkomen mogen bij de herstart ook in grote groepen trainen. Voor voetballers in de eredivisie, eerste divisie, het vrouwenvoetbal en alle topsporters met een A-status gold overigens al dat zij op aangewezen topsportlocaties mochten trainen.

Gerard Dielessen noemt het in een reactie belangrijk dat de topsportcompetities, weliswaar zonder publiek, voorzichtig start kunnen. "Dat houdt de belangstelling voor de sport levend. Bovendien kunnen onze topsporters zich zo beter op internationale evenementen voorbereiden."

Als het gaat om evenementen heeft het kabinet dinsdag ook aangekondigd in fieldlabs gecontroleerde experimenten te houden met publiek bij wedstrijden. Het doel daarvan is om te onderzoeken hoe dergelijke evenementen zo veilig mogelijk ingericht kunnen worden wanneer daar weer ruimte voor is. Vorige week maakte TU/e al bekend met een groot onderzoek naar aerosolen te zijn gestart in de Johan Cruijff ArenA en andere sportlocaties.

5 miljoen euro voor topsportprogramma's

In de Tweede Kamer werd dinsdag een motie van Rudmer Heerema aangenomen om vijf miljoen euro extra vrij te maken voor de continuering van de topsport- en talentprogramma’s van NOC*NSF. Heerema constateerde eerder al dat "als gevolg van corona sportbonden geconfronteerd worden met een terugloop van sponsorgelden, evenementen met bijbehorende inkomsten geen kunnen doorgang vinden en de afdracht van verenigingen onder druk staat omdat competities al een tijd stil liggen." Daarmee is bij de bonden ook meer druk komen te staan op de verschillende programma’s in aanloop naar de Spelen van Tokio, Beijing 2022 en Parijs 2024. Om die financiële druk te verlichten deed Heerema het verzoek om sportbonden met één of meer programma’s eenmalig extra te ondersteunen. Die motie werd met een ruime meerderheid aangenomen door de Kamer.

Dinsdag werden ook nog andere moties uit het wetgevingsoverleg sport en bewegen van VWS behandeld. Zo werd onder andere een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) aangenomen waarin zij voorstelt om hulp te bieden aan sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling. Tot slot werd ook een motie van Antje Diertens (D66) aangenomen om de opleiding tot leefstijlcoaching (GLI) op te nemen in bestaande sportopleiding. Dit punt benoemt zij ook in haar initiatiefnota 'Gezonde leefstijl'.