Overheid

Gelderse sportclubs gaan aan de slag met biodiversiteit

Het thema natuur is voor de sportsector nog redelijk nieuw. De provincie Gelderland en NOC*NSF willen daar verandering in aanbrengen door de Gelderse sportclubs letterlijk groener te maken. In opdracht van de provincie bundelde NOC*NSF concrete voorbeelden hoe sportclubs en beleidsmakers hiermee aan de slag kunnen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief sporten en bewegen is vandaag gelanceerd.

Nieuwe vacatures bij: Papendal, Gemeente Midden-Delfland en NTTB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Sport als middel voor sociaal kwetsbaren komt in lokale politiek nauwelijks terug

Gemeenten vervullen een sleutelrol in het Nederlandse sportbeleid. Als sport al een onderwerp in de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen is, dan gaat het toch meestal om sportaccommodaties, zwemlessen en andere sportvoorzieningen. Dak- en thuislozen, ex-verslaafden, statushouders of mensen met GGZ-problematiek worden zelden in een sportparagraaf genoemd. Stichting Life Goals Nederland heeft juist met lokale programma’s laten zien wat sport voor deze vergeten doelgroep kan betekenen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van deze week vroeg de organisatie daarom bij lokale politici aandacht voor de impact van sport op sociaal kwetsbaren.

Nieuwe vacatures in de sport bij: WSDH, Sportlink en KNKV

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

"Sport en bewegen kan een oplossing vormen voor de uitdagingen van gemeenten"

Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente. Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport de afgelopen maanden in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft laten zien. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Nieuwe vacatures in de sport: WOS, Sportstad Assen en Team Sportservice

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Beweegarmoede is vooral binnen de sportparochie in het vizier

Het ging in de Tweede Kamer in Den Haag even over sport en bewegen. Dat podium van het rondetafelgesprek over bewegingsarmoede pakten de uitgenodigde 16 vertegenwoordigers uit de sportsector met beide handen. In het gesprek met Kamerleden ging het over ambities, een stip op de horizon, de Rijke Schooldag, een Sportwet, het versterken van begeleiders, bredere samenwerking en vooral de noodzaak om in actie te komen. Dat in Nederland iets moet gebeuren aan beweegarmoede was voor iedereen duidelijk, de tafel zat immers vol met sport-believers.

Nieuw supportersbeleid NEC moet als smeerolie in de maatschappij werken

Eind van de week staat de als altijd beladen derby tussen Vitesse en NEC op de kalender. "En die wordt gespeeld zonder uitsupporters", meldt Wilco van Schaik, algemeen directeur van de Nijmeegse club. "Dat hebben we met elkaar besproken." Het eerdere duel in de huidige competitie tussen beide rivalen, op 17 oktober vorig jaar, ging gepaard met veel agressie na afloop buiten het stadion. "Mede naar aanleiding van die buitensporige ongeregeldheden hebben wij een plan van aanpak opgesteld", vervolgt Wilco van Schaik, hetgeen gebeurde op verzoek van burgemeester Bruls.

Rotterdam krijgt Nationaal Vechtsportcentrum

Vanaf 1 april 2022 kunnen Nederlandse topsporters uit verschillende vechtsporten onder één dak trainen in het Nationaal Vechtsportcentrum in Rotterdam. Dit wordt de nieuwe topsportlocatie voor het TeamNL topsportprogramma boksen, de nationale trainingen voor karate, taekwondo, aikido en sambo, en de regiotrainingen judo. Met de Vechtsportautoriteit wordt nog gesproken om ook kickboksen een plek te geven in het centrum.

"Het ASM is een ingang om de verenigingen te bereiken"

Voor beleidsambtenaren, vitaliteitscoaches, teamleiders en bestuurders bij gemeenten, provincies, (sport)bonden en sport- en welzijnsorganisaties, startte in mei 2021 de Athletic Skills Model (ASM)-beleidsopleiding. Tijdens deze opleiding werkten zij aan een eigen plan van aanpak voor een goede en duurzame implementatie van het ASM in het lokale sport- en beweegbeleid. Op 4 november 2021 sloot de eerste lichting deelnemers de opleiding af, door hun eigen plannen te pitchen voor de andere deelnemers en een vakjury. De winnares was Sybrigje Westerhof, die het ASM ziet als de ultieme katalysator voor het stimuleren van meer vitaliteit en beweegvaardigheid in Zeewolde.

Gemeenten gaven in coronajaar 2020 meer uit aan sport

De netto-uitgaven van gemeenten aan sport zijn sinds 2017 gestaag gegroeid. In het coronajaar 2020 was die stijging met 5,3 procent ten opzichte van 2019 een stuk hoger dan de inflatie (1,3 procent in 2020). Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut. In 2020 gaven gemeenten bijna 1,6 miljard euro uit aan sport. De inkomsten uit sport bedroegen zo’n 423 miljoen euro. Daarmee kwamen de netto-uitgaven aan sport in 2020 uit op bijna 1,2 miljard euro.

Nieuwe sportminister Conny Helder kan gelijk aan de slag voor morrende sportsector

Gisteren is het nieuwe kabinet Rutte IV beëdigd. Op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beginnen twee bekende gezichten uit de coronacrisis als nieuwe minister: Ernst Kuipers en Conny Helder. Kuipers was regelmatig op tv te zien als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Helder vertegenwoordigde vanuit branchevereniging ActiZ de verpleeghuizen. In de taakverdeling tussen de minister ‘van’ en ‘voor’ VWS is de portefeuille sport bij Helder komen te liggen. Op haar eerste dag kan de nieuwe ‘sportminister’ gelijk al haar gevoel met de sport tonen, want tijdens een demonstratie in Den Haag wordt haar gevraagd de sportsector tot essentieel te benoemen.

Het Sport & Strategie Jaaroverzicht 2021

2021 gaat de boeken in als het tweede coronajaar. Ook voor de sport was corona het hele jaar door onderwerp van gesprek. Het debat over de positie van sport en bewegen in de samenleving werd daardoor vaker aangezwengeld. We hadden verkiezingen voor de Tweede Kamer en uiteindelijk op het nippertje van het jaar zelfs nog een nieuw coalitieakkoord. En natuurlijk was dit het jaar van de overstromingen in Limburg, de Olympische Spelen in Tokyo en veel nieuwe benoemingen in de sport. Scroll daarom met ons nog één keer door 2021 met dit overzicht van de hoogtepunten van Sport & Strategie.

Onder Rutte IV wordt een complete generatie in de steek gelaten

Pas in de jaren zestig toonde de overheid belangstelling voor sportbeleid, maar aan die tijd lijkt nu een einde te zijn gekomen. Deel twee van een historische analyse van Rugnummers.

"Dit regeerakkoord laat totaal geen strategie voor sport en bewegen zien"

In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord komt de sport er bekaaid vanaf. Het nieuwe kabinet wil weliswaar 25 miljoen euro extra in sport en bewegen investeren, maar verder borduurt het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vooral voort op het bestaande Preventieakkoord. De Nederlandse Sportraad had met de adviezen die het eerder afgaf om de sport te versterken, meer ambitie verwacht. Voorzitter Michael van Praag: “Dit bevestigt de vrijblijvendheid rond sport, en daar moeten we juist vanaf.”