NLsportraad op zoek naar opvolger voor voorzitter Michael van Praag

Michael van Praag legt per 1 januari 2024 het voorzitterschap van de Nederlandse Sportraad neer. Op dat moment bereikt hij de afgesproken maximale termijn als voorzitter. Ook raadslid Leanne van den Hoek stopt op 1 januari 2024 met haar werk voor de raad vanwege dezelfde reden. Beiden zijn sinds 2016 actief bij de NLsportraad. Voor de vacature van voorzitter is de NLsportraad nu op zoek naar "iemand die door de sportsector als een autoriteit wordt gezien en die in staat is om de NLsportraad op overtuigende wijze te representeren".

In 2016 belandde Michael van Praag bijna ongemerkt van zijn eerste (Ajax), tweede (KNVB, UEFA) in zijn derde bestuurderscarrière. Als voorzitter van de NLsportraad dompelde hij zich onder in de wereld van de Haagse politiek en dat beviel hem goed, zei hij in een interview met vakblad Sport & Strategie in 2018. "Ik heb het hier in Den Haag heel erg naar mijn zin en heb vaak gedacht: Verdomme man, waarom ben je toch in die elektronica gedoken? Je had de politiek in moeten gaan. Dit ligt me echt heel erg: met mensen praten, proberen ze te overtuigen, op andere gedachten te krijgen. En ik ben ook iemand die weet dat je iets vaak niet in één keer voor elkaar krijgt. Ik geloof heel erg in tweetraps- en soms drietrapsraketten."

Niet in diepe lade verdwijnen

De adviezen die de NLsportraad onder leiding van Van Praag uitbracht, zijn altijd doorspekt geweest met kordate taal en een duidelijke aanpakkersmentaliteit. Michael van Praag over die aanpak na de presentatie van het Werkprogramma 2018-2020: "Daarom wilde minister Schippers ook buitenstaanders in de raad. Omdat je anders te weinig opschiet. De NLsportraad probeert helder en to the point uiteen te zetten hoe iets is en wat we ervan vinden. En we proberen urgentie in onze adviezen te leggen. Er worden in Den Haag veel adviezen uitgebracht. Het risico is dat die verdwijnen in diepe kasten en dat er geen haan meer naar kraait. Wij willen niet enkel een rapportje aanbieden, maar zien ook graag dat er iets met onze bevindingen gebeurt. Dus zitten we kort op het vervolgtraject. Dan nog moet het je wel worden gegund. Dat is mede de reden dat ik zo veel mogelijk mensen persoonlijk heb bezocht. We proberen in alles zo zorgvuldig mogelijk te opereren. Als mensen je kennen, zijn ze eerder bereid iets voor je te doen dan wanneer ze niet weten wie je bent.”

Met Van Praag als voorzitter bracht de NLsportraad in totaal 17 kleinere en grote adviezen uit. Eén van de vroegste adviezen was een open brief in mei 2019 om duidelijk te maken dat Zandvoort de enige serieuze kandidaat is voor een Formule 1 race in Nederland. In plaats van voor meer eenheid zorgde dat advies met een duidelijke richting juist voor een splijtzwam. Later bracht de NLsportraad een groter advies uit over sportevenementen in Nederland onder de titel ‘Nederland Sportevenementenland?’ met als vervolg ‘Regie op kennis’ over het delen van kennis in de sportevenementensector.

Sportwet

De raad toonde zich de afgelopen jaren ook een groot pleitbezorger van het in beweging krijgen van de Nederlanders. Dat bleek bijvoorbeeld al het advies 'Plezier in Beweging' gericht op het beweegonderwijs voor kinderen. Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken was ook de leidraad in het latere verschenen 'De opstelling op het speelveld', het grote advies van de raad over de toekomst van de sportsector. Daarin werd de roep om van sport en bewegen een overheidstaak te maken al gedeponeerd. Dat idee werd vervolgens door een commissie onder leiding van Bernard Wientjes uitgewerkt tot de eerste contouren van een Sportwet. Met die wettelijke verankering van sport in combinatie van een forse investering van 600 miljoen euro in sport, probeerde Van Praag het belang van sport op de formatietafel te krijgen. Die flinke koerswijziging voor de overheid was nodig om de gewenst 75% van de bevolking aan de beweegnorm te laten voldoen. Bij zijn rondje door Den Haag stak hij zijn sportmentaliteit niet onder stoelen of banken. "Wij zijn sportmensen en willen dus ook graag winnen. Wij blijven dit onder de aandacht brengen."

Wie volgt Van Praag op?

Het zal nog lastig worden om een opvolger voor Van Praag te vinden. De NLsportraad heeft de vacature voor de voorzitter die vanaf 1 januari 2024 het stokje overneemt al opengesteld. Uit het functieprofiel in de vacaturetekst blijkt al dat een stevige kandidaat wordt gezocht met kenmerken als ‘Gezaghebbend in de sportsector en/of in 'Den Haag', 'Verbindend en sturend op draagvlak', 'bewust van tegengestelde belangen van stakeholders', 'in staat sensitief te opereren', ‘Kritisch en creatief, oplossingsgericht en grensverleggend’.

De eerste selectiegesprekken zullen al begin juni plaatsvinden. Meer informatie over die vacature is te vinden op de website van de Nederlandse Sportraad.