NLsportraad: 'meer regie nodig op kennis rond sportevenementen'

Voorzitter Michael van Praag ziet voortrekkersrol weggelegd voor minister Bruno Bruins

Een klein land als Nederland kan groot worden in het organiseren van sportevenementen als er optimaal wordt samengewerkt. Dat gaf de Nederlandse Sportraad al aan in het advies ‘Nederland evenementenland?’. In het vandaag verschenen advies ‘Regie op kennis’ borduurt de NLsportraad daar op verder met aanbevelingen om de kennis over de maatschappelijke impact van sportevenementen te verbeteren. Die kennis is op dit moment nog erg versnipperd, concludeert voorzitter Michael van Praag: "Nederland kan een kennishub voor sportevenementen zijn als de minister bereid is om de regie te nemen."

De NLSportraad ziet het ontwikkelen van kennis over het organiseren en de impact van grote sportevenementen als een belangrijk onderdeel voor de toekomst van Nederland als evenementenland. Uit een analyse van de NLsportraad onder 25 grote sportevenementen komt naar voren dat organisatoren, experts en andere betrokkenen een duidelijke behoefte hebben naar het vergroten van de kennis van grote sportevenementen.

In het adviesrapport constateert de NLsportraad dat die kennis is versnipperd is in Nederland en dat veel evenementen steeds opnieuw het wiel uitvinden. Als voorbeeld geeft Van Praag de grote wielerevenementen die in Nederland zijn georganiseerd. De Tourstart in Rotterdam (2010), de Tourstart in Utrecht (2015) en de Girostart in Gelderland (2016). "Elke keer is de organisatie anders. Natuurlijk zijn er gesprekken tussen organisaties waarin de aanpak wordt gedeeld, maar er is geen sprake van het door ontwikkelen van kennis die gebruikt wordt bij volgende soortgelijke evenementen."

Individuele belangen

In het adviesrapport stelt de NLSportraad dat de kennisverzameling- en ontwikkeling rondom sportevenementen niet gelijk op is gegaan met het toenemende maatschappelijke en politieke belang van sportevenementen: "het huidige kabinet heeft het budget voor sportevenementen weliswaar verdubbeld, maar geen gelijktijdige investering gedaan in kennis over sportevenementen." Daarnaast constateert de NLsportraad dat de betrokken partijen niet in staat zijn gebleken om met elkaar de gehele kennisketen van onderzoek, toepassen en verspreiden van kennis, tot implementatie in de praktijk op te zetten. Van Praag: "De individuele belangen blijken te klein om een goed functionerende kennisketen te organiseren."

Minister als voortrekker

Het ontbreekt simpelweg aan een voortrekker volgens de NLsportraad. Die rol ziet Van Praag weggelegd voor de minister van Zorg en Sport. "Een voortrekkersrol van de minister is niet alleen wenselijk, maar ook doorslaggevend. Hij kan het initiatief nemen om de kennisontwikkeling en de kennisinfrastructuur voor sportevenementen een boost te geven. Nu heeft de minister als voorwaarde voor subsidie opgenomen dat organisatoren een onafhankelijke evaluatie, vaak een WESP studie, laten doen. Wij pleiten ervoor om deze verplichting vanuit VWS te laten vallen en 5 tot 10 procent van het evenementenbudget te gebruiken voor een onderzoeksprogramma. Daarmee wordt versnippering van kennis onder evenementenorganisatoren en gemeenten verminderd."

"Hoe meer we weten over de maatschappelijke impact van sportevenementen, hoe beter we onze evenementen kunnen organiseren en door ontwikkelen"

Michael van Praag - Voorzitter NLsportraad

Event Topics

Dat onderzoeksprogramma moet een consortium worden waarin alle kennisinstellingen op het gebied van sportevenementen samenwerken. Van Praag: "Nederland moet samenwerken om een echt sportevenementenland te zijn. Dus ook op het gebied van kennis. Met een consortium kan de kennis van alle hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen benut worden en gezamenlijk, in samenwerking met de praktijk, worden doorontwikkeld." In aanvulling op dat consortium adviseert de NLsportraad de minister een kennisknooppunt Event Topics, zoals Topsport Topics, op te zetten en te financieren. Dit expertisecentrum moet de schakel tussen onderzoekers en evenementenorganisatoren worden en krijgt de taak kennis over evenementen te ontsluiten. Daarnaast is het volgens de NLSportraad van belang dat die kennis automatisch terecht komt in de sportopleidingen. "Dit is een belangrijke voorwaarde voor een functionerende kennisketen. Het consortium van kennis- instellingen en Event Topics krijgen de opdracht om de verzamelde kennis actief over te dragen naar het onderwijs en over de voortgang te rapporteren", aldus het adviesrapport.

Kennis als basis

De NLsportraad concludeert dat met meer regie op de hele kennisketen rond sportevenementen nog veel winst valt te behalen. Maar waar zit die winst? Van Praag: "Hoe meer we weten over de maatschappelijke impact van sportevenementen, hoe beter we onze evenementen kunnen organiseren en door ontwikkelen. Kennis is de basis voor de keuzes die politici en bestuurders maken en we ontwikkelen daarmeethe Dutch approach: efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam georganiseerde sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. Dat is in het belang van de minister die elk jaar 10 miljoen euro aan sportevenementen besteedt, maar ook in het belang van alle andere partners van sportevenementen."

Lees het volledige adviesrapport 'Regie op kennis' bij de NLsportraad.

Foto: Flickr (CC) / Sebastiaan ter Burg