NLsportraad roept op om mee te denken over toekomst van de topsport in Nederland

De Nederlandse Sportraad is op dit moment bezig met een adviestraject over de toekomst van de topsport in Nederland. Het doel van de raad is om later dit jaar een advies uit te brengen over de organisatorische en financiële voorwaarden om duurzaam topsport te kunnen bedrijven en beleven. Om een goed beeld te vormen van de huidige staat van de topsport, gaat de NLsportraad graag in gesprek met betrokkenen tijdens twee bijeenkomsten.

Het adviestraject 'Organisatie en financiering van topsport in Nederland' bestaat uit drie fases: een overzichtsstudie, een interviewronde en het schrijven van het advies zelf. In de eerste fase heeft adviesbureau KPMG in opdracht van de NLsportraad de huidige stand van zaken van de organisatie en financiering van Nederlandse topsport onder de loep genomen. Hieruit blijkt enerzijds dat er veel dingen goed gaan. Zo is er veel enthousiasme onder het brede publiek en zijn overheid, sportorganisaties en het bedrijfsleven (financieel) actief betrokken bij topsport. Anderzijds komen er ook vraagstukken naar voren uit het KPMG- rapport die de toekomstbestendigheid van de Nederlandse topsport onder druk kunnen zetten.

In gesprek met experts

Het KPMG-rapport wordt gebruikt als een bouwsteen voor de rest van dit adviestraject. Daarmee is de eerste stap van het adviesproces afgerond. Voor de volgende stap gaat de raad de komende maanden graag het gesprek aan met stakeholders en experts over hoe zij tegen de toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van topsport in Nederland aankijken.

De NLsportraad organiseert twee interactieve bijeenkomsten op 30 mei en op 15 juni waarvoor de raad iedereen met kennis over of ervaring met de organisatie en financiering van topsport in Nederland uitnodigt. Na een introductie over het adviestraject en het KPMG-rapport gaat de NLsportraad graag in gesprek met de aanwezigen over wat er organisatorisch en financieel nodig is om te borgen dat ook in de toekomst topsport in Nederland kan worden bedreven en beleefd.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar NLsportraad.nl