NLsportraad zoomt verder in op topsportbranche op weg naar nieuw advies

KPMG-rapport: 'Foto organisatie en financiering topsport' eerste stap voor advies over toekomstbestendige topsport

Na de eerdere 'foto' van de complete sportsector heeft de Nederlandse Sportraad KPMG nu gevraagd verder in te zoomen op de topsportbranche. Het vandaag gepubliceerde rapport 'Foto organisatie en financiering topsport' dient als een eerste bouwsteen voor een advies van de NLsportraad over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland. Dit advies aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de sportbranche verschijnt naar verwachting rond de zomer.

In 2019 liet de NLsportraad adviesbureau KPMG al met een enorme groothoeklens een foto maken van de sportbranche. Het resultaat was een lijvig 'Brancherappport Sport' van 169 pagina’s. Dat rapport werd in Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd in het bijzijn van allerlei vertegenwoordigers uit de sector. Die 'foto' vormde de basis voor het advies 'De opstelling op het Speelveld', wat in november 2020 werd gepresenteerd.

'Topsport onder permanente druk'

Dat advies over de toekomst van de sportsector bleef weliswaar hoog over de sector hangen. Behalve het aanzwengelen van de discussie rond een sportwet om van sport en bewegen een overheidstaak te maken, stond de NLsportraad toen ook al stil bij de Nederlandse topsport. De NLsportraad constateerde in het advies ‘De opstelling op het speelveld’ namelijk dat de huidige topsportprestaties weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met name de financiering van topsport in Nederland onder permanente druk staan en een onzekere toekomst hebben. De raad werkt daarom nu toe naar een advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport in Nederland om ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven volgen via de media. De aanpak van dit advies is dezelfde als destijds bij 'De opstelling op het speelveld'.

In gesprek met sector

Dat adviesproces bestaat uit drie stappen. Met de eerste stap beoogt de raad een beter overzicht te krijgen van de huidige organisatie en financiering van de topsportbranche. Michael van Praag, voorzitter NLsportraad: "KPMG is erin geslaagd overzicht te creëren door het gebruik van bestaande data en het boven tafel krijgen van nieuwe data, ook van commercieel gefinancierde sporten. Het grootste deel van de topsportbranche wordt hiermee in kaart gebracht. Het is goed dat deze unieke foto er nu is en dat we die kunnen delen met de sector. We gaan graag met de hele sector in gesprek over de interpretatie van de opgeleverde data, voordat we aan de slag gaan met de laatste stap: het schrijven van ons advies."

De NLsportraad maakt een strategisch advies gericht op de middellange en lange termijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een evaluatie van het topsportbeleid, benchmark of cultuuronderzoek binnen de topsport.

Het volledige rapport is te lezen op de website van NLsportraad.

Foto boven: Mathieu van der Poel met zijn rivaal Wout van Aert tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide. Foto: Tim Buitenhuis, via Team TOC.

Lees ook: