"Sportmatch is geïntegreerd in alles wat we doen"

Gemeenten krijgen steeds meer inwoners aan het sporten

"Wat Funda is voor de makelaardij, is Sportmatch voor de lokale sportbranche: het brengt vraag en aanbod bij elkaar." Sinds de gemeente Alphen aan den Rijn Sportmatch introduceerde, nam het sport- en beweegbeleid een vlucht, stelt ArJan Wille van Alphen Vitaal. Ook in Deventer en Venray is het platform niet meer uit de gemeente weg te denken.

De teller staat in Alphen aan den Rijn na anderhalf jaar Sportmatch op zeventig deelnemende sportaanbieders en zo’n 4500 boekingen die via het platform werden gedaan. Een resultaat waar ArJan Wille trots op is: "Sportmatch fungeert als een digitale buurtsportcoach die als een soort makelaar bemiddelt tussen sportaanbieders en inwoners." Wille is directeur van Alphen Vitaal, een relatief jonge organisatie die zich sinds 2021 inzet om alle inwoners in de gemeente aan het sporten en bewegen te krijgen. "We gebruiken Sportmatch dan ook voor activaties voor alle doelgroepen. Zo richten we ons in vakantieperiodes op basisschoolkinderen, hebben we campagnes voor aangepast sporten en bewegen voor 65-plussers, en op het gebied van promotie denken we ook aan kwetsbare doelgroepen."

Ondersteuning buurtsportcoaches

Door vol in te zetten op activaties op Sportmatch en door zo veel mogelijk sportaanbieders te stimuleren om deel te nemen, werkt Alphen Vitaal hard aan de doelstellingen van de buurtsportregeling, vervolgt Wille. "Sportmatch is wat dat betreft de ideale aanvulling op onze buurtsportcoaches in de wijk en onze sportcoaches, die meer projectmatig werken op het gebied van verenigingsondersteuning. Het platform maakt hun werk een stuk prettiger. Zij kunnen nu veel gemakkelijker verwijzen naar het aanbod van andere sportaanbieders, maar kunnen er ook hun eigen aanbod op kwijt. Onze buurtsportcoaches organiseren veel activiteiten in de openbare ruimte, zoals gratis sport- en beweegevenementen in speeltuintjes of op schoolpleinen. Alles komt op Sportmatch, en zeker in de vakantieperiodes komen mede daardoor honderden kinderen af op de activiteiten die georganiseerd worden. Die variëren van een gymles XXL en een spelletje ‘de vloer is lava’ tot lasergamen en evenementen in het zwembad. Toen Alphen Vitaal net begon, was dat wel anders: toen was het een stuk moeilijker om de doelgroep te bereiken en wisten de buurtsportcoaches niet altijd of er deelnemers zouden komen."

"Sportmatch is de ideale aanvulling op onze buurtsportcoaches in de wijk en onze sportcoaches"

ArJan Wille - Alphen Vitaal

Alphen Vitaal besteedt veel aandacht aan de promotie van het sport- en beweegaanbod op Sportmatch. “Al gelijk nadat het platform in september 2022 live ging, hebben we afgetrapt met 10.000 flyers die we hebben verspreid op basisscholen. We waren toen host city van de Nationale Sportweek en alle activiteiten zaten in no time vol. Sinds dat moment zetten we altijd in op een combinatie tussen online en offline communicatie. We printen flyers en posters en laten krantenadvertenties plaatsen, maar plaatsen daar ook altijd een QR-code waarmee mensen direct bij de juiste activatie op Sportmatch terechtkomen.

Deventer: koppeling met sportkrant

In de gemeente Deventer werkt Sportbedrijf Deventer op dezelfde manier. Deventer was in 2018 een van de eerste gemeenten waar Sportmatch werd geïntroduceerd en was dus een tijdlang pionier. "Nog altijd zien we dat steeds meer mensen bekend raken met Sportmatch", ziet Chantal Herms, regisseur Sport & Bewegen. "Wij hebben het online platform, dat bij ons SportinDeventer heet, altijd al gecombineerd met offline uitingen. Een mooi voorbeeld daarvan is een sportkrant die we maken met daarin het sportaanbod voor senioren. We benaderen daarvoor actief de diverse verenigingen in de gemeente met de vraag of ze in de krant willen. De tegenhanger is dan natuurlijk wel dat je als vereniging aanbod creëert voor op het online platform. Alles wordt namelijk direct gekoppeld aan Sportmatch, zodat de olievlek zich hopelijk steeds verder verspreidt en zoveel mogelijk inwoners ermee bekend raken en gestimuleerd worden in beweging te komen. Het resultaat was een flink aantal bezoeken op sportindeventer.nl en boekingen van (proef)lessen. En dus bewoners in beweging!"

Compleet geïntegreerd

Deze denkwijze typeert de manier waarop Sportmatch inmiddels, na vijf jaar, een vanzelfsprekendheid is geworden voor sport- en beweegprofessionals in Deventer. “Voor ons is het allang geen vraag meer óf we Sportmatch inzetten; we gebruiken het platform altijd. Bij alles wat we doen, vragen we ons als eerste af: ‘Hoe combineren we dit met Sportmatch?’ Wat ons betreft is het alleen maar makkelijk dat inwoners al het sport- en beweegaanbod op één plek kunnen zoeken, vinden en boeken, en dat clubs tegelijkertijd de gelegenheid krijgen om zichzelf in de picture te zetten. We proberen dan ook alle mogelijke clubs en verenigingen in de gemeente te bereiken, ook in de ongeorganiseerde sport. Bovendien richten we ons op alle inwoners die behoren tot allerlei verschillende doelgroepen. Zo is aanbod voor basisschooljeugd en senioren ruim vertegenwoordigd, maar zetten we ook in op volwassenen tussen de 18 en 55, en op kinderen en jongeren tussen de 12 en 18. Ook hebben we op basisscholen vakdocenten, die naschoolse sportactiviteiten ook via sportmatch aanbieden.

"Olympiër Sanne van Dijke heeft het platform gepromoot op een basisschool. Gelijk merkten we dat er honderden aanmeldingen binnenkwamen"

Yvonne Willems - Venray Beweegt

Venray Beweegt is de meest recent ingestapte deelnemer aan Sportmatch. In september 2023 was Venray host city tijdens de Nationale Sportweek. In dezelfde week werd ook gelijk Sportmatch geïntroduceerd, vertelt Yvonne Willems. "In het kader van de Nationale Sportweek hadden we een paar grote evenementen opgezet waarvoor mensen zich konden inschrijven via Sportmatch", vertelt Willems, regisseur en coördinator bij Venray Beweegt. "We zorgden ervoor dat we deze actief promootten met een aftrapvideo, waarna we de website groot in beeld brachten zodat alle kinderen het konden zien. Ook heeft olympiër Sanne van Dijke het platform gepromoot op een basisschool. Gelijk merkten we dat er honderden aanmeldingen binnenkwamen, zonder problemen. Het was een groot succes en een goed begin van Sportmatch."

Doordat het platform op deze manier al concreet zijn meerwaarde bewees, was het vervolgens niet moeilijk om er met verschillende sportverenigingen in de gemeente een vervolg aan te geven, stelt Willems. "Aan de achterkant hadden we verenigingen alvast ingelicht en organiseerden we begeleidingsavonden waar al vijftien verenigingen op afkwamen. Eind september merkten we dat al 30 van de 80 accounts geadopteerd waren. Daarna stagneerde dat wel; we zien nu dat er maandelijks zo’n één à twee verenigingen bij komen. Aan ons nu dus de taak om iedereen scherp te houden en meer verenigingen bij Sportmatch te betrekken."

Dit artikel verscheen eerder in een uitgebreidere versie in de Sportmatch special van SPORT Bestuur en Management. Wil je ook een exemplaar van dit magazine ontvangen? Laat dan hier je gegevens achter.