NLsportraad: 'Breder debat nodig over beperkte organisatiekracht BVO’s'

Nederlandse Sportraad roept minister Helder op om verder te kijken dan strafmaatregelen voor hooligans

De afgelopen weken zijn verschillende voetbalwedstrijden in de eredivisie gestaakt vanwege ongeregeldheden. Het huidige debat gaat vooral over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen, constateert de Nederlandse Sportraad in een brief aan minister Conny Helder. De raad ziet echter dat voor een ander onderliggend probleem nauwelijks aandacht is: het grootste deel van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) functioneert als midden- of kleinbedrijf. De NLSportraad roept de minister op om het het debat te verbreden met het vraagstuk van de beperkte organisatiekracht van BVO’s.

De druk op deze organisaties is de afgelopen jaren fors toegenomen terwijl hun organisatiekracht niet is meegegroeid. Ook zijn bestuurders niet altijd voorbereid om in te spelen op de verwachtingen die de maatschappij oplegt aan BVO’s. Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad: "De gemiddelde club in het betaald voetbal heeft tegenwoordig niet alleen te maken met voetbaltechnische vragen maar krijgt ook te maken met vraagstukken als verduurzaming van locaties, criminele inmenging in supportersgroepen, witwassen en bedreiging van bestuurders. Daarbij wordt elke stap die clubs zetten breed uitgemeten in (lokale) media. Er gaat in het voetbal weliswaar veel geld om, maar clubs maken vaak de keuze om geld te investeren in het voetbalteam op het veld. Een goed veiligheidsplan, een betaalde veiligheidsmanager en professionele stewards zijn geen eerste prioriteit. Dat moet echt anders, willen we voetbal op de lange termijn gastvrij, veilig en toegankelijk kunnen organiseren."

Breder debat

De NLsportraad vraagt de minister het debat over voetbal en veiligheid in de Tweede Kamer te verbreden met het versterken van de organisatiekracht van betaald voetbalorganisaties op lange termijn. Ook moet de minister volgens de raad dit onderwerp aan de orde brengen in haar gesprekken met de betaald voetbalorganisaties, de KNVB en de ECV. In het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport neemt de NLsportraad concrete aanbevelingen op over het versterken van organisatiekracht van topsportorganisaties in het algemeen. Dit advies verschijnt naar verwachting najaar 2023.

Maatschappelijke waarde onder druk

De raad waarschuwt de minister bovendien dat het wangedrag van supporters risico’s kent voor de maatschappelijke waarde van voetbal, topsport en sport in het algemeen. Trouwe supporters kunnen terughoudend worden om stadions te blijven bezoeken en ouders kunnen twijfels hebben hun kinderen nog langer mee te nemen naar wedstrijden. De NLsportraad wil de minister ook met name "waarschuwen voor het gevaar van de negatieve uitstraling van topsport voor de jeugd. Sport op een positieve manier beleven is voor onze kinderen extra belangrijk. Zo kan de maatschappelijke waarde daarvan in hun leven doorwerken. Het wangedrag schrikt een deel van de kinderen af. Ook is niet uit te sluiten dat kinderen wangedrag kopiëren." Naast het maatschappelijke draagvlak wat volgens de raad in hard tempo omlaag gaat door de ongeregeldheden, hebben de huidige ontwikkelingen mogelijk ook commerciële gevolgen voor de topsport. "Sponsoren willen op een positieve manier in beeld zijn bij hun klanten en niet geassocieerd worden met negatieve randzaken", aldus de raad in de brief.

Juridische verkenning

Ondertussen werkt het kabinet met de KNVB en de ECV al aan een nieuwe aanpak van het supportersgeweld. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz, die de brief van de NLsportraad ook ontving, al een verkennend onderzoek naar de Engelse aanpak aangekondigd in een Kamerbrief op 17 april. De NLsportraad moedigt die juridische verkenning aan. "Wij zijn benieuwd of het strafrecht in Nederland nog verder kan worden ingezet om het gedrag van hooligans in en rond stadions te beteugelen nu civielrechtelijke stadionverboden en bestuursrechterlijke gebiedsverboden onvoldoende afschrikwekkende werking lijken te hebben."

Ga voor de volledige brief naar de Nederlandse Sportraad.

Foto: kivnl / Shutterstock.com

Lees ook de column van Sandra Meeuwsen over dit thema: