Bonden

Nieuwe vacatures in de sport bij: KNRB, ISR en NOC*NSF

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

"Onderzoek naar Sportwet belangrijk bij aanpak matchfixing"

"Matchfixing is een complex onderwerp, maar ik zet daar graag mijn tanden in", zei D66-kamerlid Jeanet van der Laan maandag aan het begin van het rondetafelgesprek matchfixing. Samen met Rudmer Heerema (VVD) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) had zij het initiatief genomen voor het gesprek waarbij verschillende experts uit de sport en de kansspelmarkt aan het woord kwamen. "Voor mij lag vanmiddag ook echt de vraag op tafel: wat hebben we van wie nodig om dit patroon te doorbreken", zei het Kamerlid direct na afloop. Ze kreeg geen pasklare antwoorden, maar wel de bevestiging dat de organisatie van de sport beter en anders moet.

NOC*NSF lanceert herziene Code Goed Sportbestuur voor alle sportbestuurders

Na vijftien jaar is de Code Goed Sportbestuur geactualiseerd. Tijdens een bijeenkomst in Arnhem werd deze herziene Code officieel gelanceerd door NOC*NSF. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, ziet de lancering als een volgende stap voor de sportspector.

"Met Uniek Sporten in de basis kunnen we nog meer paralympisch succes behalen"

Met 59 medailles en een vijfde plek in het landenklassement zijn de Paralympische Spelen van Tokio voor de Nederlandse ploeg bijzonder succesvol verlopen. Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport, zag dat de Nederlandse aanpak van TeamNL zijn vruchten heeft afgeworpen. Toch denkt hij het in Nederland qua doorstroming van talent beter en duurzamer kan. Door Uniek Sporten, het platform voor alle sporters met een beperking, een prominente plek in die structuur te geven, valt volgens hem nog meer winst te behalen voor de gehele gehandicaptensport van breedtesport tot topsport. "Uniek Sporten is de basis om mensen in beweging te krijgen. Dat leidt uiteindelijk ook tot meer topsporters."

Herman Ram benoemd tot nieuw bestuurslid KNGU

Eerder deze maand stopte Herman Ram na vijftien jaar als directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. De ervaren sportbestuurder heeft alweer een nieuwe uitdaging gevonden: gisteren werd hij benoemd tot algemeen bestuurslid van de KNGU. Hij gaat zich in die functie specifiek richten op governance, veilige sport en integriteit. Tegelijk met Ram werd ook Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur. Bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) werd ook een nieuwe benoeming bekendgemaakt: Jaap Wals wordt daar de nieuwe algemeen directeur.

"Met stille diplomatie bereiken we meer"

Op 20 mei jl. kwam het inmiddels demissionaire kabinet met de boodschap dat het beweegbeleid prioriteit moet krijgen, maar boter bij de vis werd nog niet geleverd. Wordt het daarom geen tijd om de Nationale Sportweek (dit jaar van 17 tot 26 september) te ontdoen van zijn vrijblijvende karakter en op Prinsjesdag een Mars op Den Haag te organiseren? Erik Lenselink, manager Corporate Affairs van NOC*NSF: "Er met een gestrekt been ingaan is niet per se een effectieve strategie."

Nieuwe sportvacatures bij: NTTB, KNVB en KNHB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Miljoenenschade voor Limburgse sportclubs door overstromingen

Tot in de kleinste details herinnert hij het zich nog. "In de nacht van 16 op 17 juli is er een dijk bij de Roer doorgebroken, naast het hockeycomplex. Dat heeft ervoor gezorgd dat er twee meter water op de velden is komen te staan", aldus Eric van Dijk, bestuurslid accommodatiezaken van de hockeyclub RHC Concordia uit Roermond. Als één van de sportverenigingen in Limburg en Brabant kan Concordia bij de overheid een regeling treffen voor de niet gedekte schade van de wateroverlast in dit deel van Nederland. NOC*NSF houdt een lijst bij van aanmeldingen. "Via de bonden en provinciale sportservice hebben we een voorlopige aanmelding van ruim twintig clubs doorgekregen. Voornamelijk uit Limburg, maar die lijst is zeker nog niet volledig", laat Sonya Schonewille namens de sportkoepel weten.

KNWU-hoofdbestuur wil Wouter Bos als nieuwe voorzitter

Een opvallend nieuw gezicht aan de sportbestuurstafel: Wouter Bos. De oud-politicus werd maandag door het hoofdbestuur van de KNWU voorgesteld als de nieuwe kandidaat-voorzitter. Een brede vertrouwenscommissie zag na een uitgebreide sollicitatieprocedure in Bos de ideale kandidaat. Bos moet de opvolger worden van Marc van den Tweel, die op 1 oktober begint als algemeen directeur van NOC*NSF.

Nieuwe sportvacatures bij: NTFU, KNVB, SRO en Arko Sports Media

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

NOC*NSF ziet ook zonder sportwet kansen voor een gezonder Nederland

Het rendement van sport en bewegen voor de Nederlandse samenleving moet de komende jaren fors worden verhoogd. Die ambitie van de sportsector wordt volgens NOC*NSF ondersteund door het eerder uitgebracht advies ‘De opstelling van het speelveld’ van de Nederlandse Sportraad. Na een bestuurlijk overleg kwam de sportkoepel vorige maand met een reactie op dit uitgebreide adviesrapport. NOC*NSF ziet het advies als een totaalaanpak en onderschrijft de meeste onderdelen. Als het gaat om het invoeren van een sportwet ziet NOC*NSF minder noodzaak dan de NLsportraad.

Nieuwe vacatures in de sport bij: NKBV, NOC*NSF en NBB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Lessen uit Proeftuinen basis voor hernieuwde opleiding Clubkadercoach

Een clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding bij een sportvereniging en ondersteunt de club bij het opzetten en borgen van trainersbegeleiding. De clubkadercoaches die actief waren in de ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, volgden hiervoor de opleiding tot clubkadercoach van NOC*NSF Academie voor Sportkader. De ervaringen uit de Proeftuinen leverden nieuwe inzichten op en aan de hand van deze zogeheten ‘lessons learned’ werd de opleiding tot clubkadercoach vernieuwd. Eind juni rondde een groep uit Amstelveen als eerste de hernieuwde opleiding af.

NOC*NSF stimuleert clubs zich in te zetten voor een gezonde sportomgeving

Met ingang van 1 juli zijn sportverenigingen en sportaanbieders verplicht rekening te houden met een aantal wijzigingen in de wet, zoals de sluiting van rookruimtes in openbare gebouwen, het strafbaar stellen van de weder-verstrekking van alcohol en de invoering van statiegeld op flesjes onder de één liter. Adelien van Kooten is sinds november 2019 projectleider Gezonde Sportomgeving bij NOC*NSF. Namens de sportkoepel gaat zij in op enkele vragen over dit onderwerp.

Nieuwe vacatures bij: KNVB, Jeugdfonds Sport & Cultuur en WSDH

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.