Sportonderzoek

Hoe sportverenigingen in coronatijd online het clubgevoel versterken

Sporten met je team of trainingsgroep zonder de accommodatie van de vereniging te betreden. Het is iets waar verenigingen voorheen niet of nauwelijks over na hebben gedacht maar ook niet over na hoefden denken. Totdat de coronacrisis uitbrak en verengingen de deuren tijdelijk moesten sluiten. Dit leidde ertoe dat veel verenigingen op korte termijn een creatieve oplossing moesten bedenken om hun leden, zonder aanwezig te zijn op de club, toch aan het sporten te houden. Via kanalen als MS-Teams, Zoom, Facebook live, maar ook met vooraf opgenomen trainingsvideo’s bleken effectieve middelen om het ‘normale’ sportaanbod voort te zetten. Sporten met behulp van een online community zagen verenigingen voorheen niet als een optie, maar dit is tijdens de coronacrisis werkelijkheid geworden.

VeiligheidNL: 5,5 miljoen sportblessures in 2019

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, heeft met de Cijferrapportage Sportblessures 2019 de omvang en ernst van sportblessures in Nederland in kaart gebracht. In totaal ging het in 2019 om 4,4 miljoen sporters die samen 5,5 miljoen blessures opliepen. Alleen al van sporters die op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn behandeld, bedroegen de medische- en verzuimkosten in 2019 400 miljoen euro. In de afgelopen tien jaar is een trend te zien waarbij het aantal ernstige sportblessures is gedaald.

Hoe innovatief is de Nederlandse sportsector?

Om in kaart te brengen hoe innovatief de Nederlandse sportsector is, vroeg het Topteam Sport professor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam een Sportinnovatiemonitor op te zetten. Met deze nulmeting kan de sportsector zich vergelijken met andere sectoren en uiteindelijk ook met landen. Ook binnen de sector kan daarmee de mate van sportinnovatie vergeleken worden tussen diverse vormen van sport en bewegen.

Fontys SHARE: samen een leven lang bewegen

Fontys Sporthogeschool organiseert op 21 januari het jaarlijks terugkomende symposium om kennis te delen met het werkveld van sport, gezondheid en welzijn. Dit jaar wordt het evenement in een nieuw online jasje gestoken onder de noemer 'Fontys SHARE'. Deze online bijeenkomst van 13.30 tot 17.00 uur met presentaties van studenten en docenten staat geheel in het teken van het thema ‘samen een leven lang bewegen’.

Ontmoetingen door sport als sociale smeerolie voor de wijk

Bij de maatschappelijke betekenis van sport gaat het snel over het gezonder krijgen van mensen. Frank van Eekeren, lector Impact of Sport aan de Haagse Hogeschool, vindt dat een beperkte kijk op de waarde van sport. "Als we straks allemaal individueel gezond zijn, zegt dat nog niet dat we samen gelukkig zijn en respectvol met elkaar omgaan." Zijn lectoraat richt zich daarom op wat hij noemt "het creëren van waardevolle ontmoetingen in en door sport". In de Haagse wijk Morgenstond heeft hij met de gemeente al een living lab opgezet om samen met buurtbewoners, clubs en vrijwilligers te onderzoeken wat sportactiviteiten voor effect op de wijk als geheel hebben.

TU Eindhoven doet onderzoek naar aerosolen en corona op sportlocaties

Wanneer kan in de stadions weer met publiek gevoetbald worden? Die vraag houdt niet alleen voetballiefhebbers bezig, maar ook een groep wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) . Een grootschalig wetenschappelijk onderzoeksproject naar aerosolen en COVID-19, mede mogelijk gemaakt door Sportinnovator, moet fundamentele kennis opleveren zodat sportgebouwen veilig en toegankelijk zijn voor publiek tijdens pandemieën. Onderzocht wordt hoe aerosolen, en daarmee mogelijk ook het coronavirus, zich verspreiden op sportlocaties. Getest wordt onder andere in de Johan Cruijff ArenA en sportcentra CTO Papendal en Den Haag en Maaspoort Sports and Events.

Rotterdam wil meer kansen met urban sports benutten

Steeds meer jongeren beoefenen urban sports, zoals skateboarden, straatvoetbal of freerunnen. Zij kiezen voor deze sportvorm vanwege het inclusieve, vrije en expressieve karakter. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de gemeente Rotterdam naar urban sports. De gemeente Rotterdam ziet de toenemende populariteit van urban sports als een kans en wil voorop lopen in het vergaren van kennis over het benutten van deze straatsporten. Tijdens de Dag van het Sportonderzoek deelden de onderzoekers de resultaten van dit grootschalige onderzoek naar de populariteit van urban sports in de Maasstad.

Nieuwe vacatures bij: Haagse Hogeschool, NGF en Gemeente Den Haag

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

"Er is ook een grens aan de maatschappelijke waarde van sport"

Sport is meer dan een bijzaak geworden - we wijden een groot deel van ons leven aan sport. Dit heeft nieuwe geldstromen op gang gebracht, die soms botsen met de passie, het fanatisme en de emoties van sportliefhebbers. Jelle Schoemaker gaat in het boek 'Winnen & Winsten in de sportbusiness' in op de mythes en retoriek die telkens terugkomen in alle lagen van de sportsector. Voor Sport&Strategie laat hij zijn licht schijnen op twee van die bekende thema’s: de maatschappelijke impact van sport en het terugdringen van de zorgkosten door sport.

Hoe kunnen sportclubs inactieve burgers activeren?

Regelmatig bewegen is belangrijk om gezond en fit te blijven. Volgens de meest recente beweegadviezen moeten volwassenen minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen om gezond te zijn en blijven. Voor jongeren zijn de adviezen ‘strenger’: zij moeten zelfs dagelijks een uur matig intensief bewegen. De gezondheidsvoordelen zijn groter wanneer vaker, langer of intensiever wordt bewogen. Ondanks deze adviezen beweegt ruim de helft van de Nederlandse bevolking te weinig. Het Mulier Instituut beantwoordt 5 vragen over waarom en hoe sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan het in beweging krijgen van inactieve burgers.

"De maatschappelijke exploitatie van sport schiet soms ook te ver door"

Met haar proefschrift ‘Kritiek van de Sportieve Rede’ houdt sportfilosoof Sandra Meeuwsen de sport een flinke spiegel voor. Voor haar promotieonderzoek, dat ze onlangs met succes verdedigde aan de Vrije Universiteit Brussel, dook zij diep in het spanningsveld van de sport. Dat wordt bepaald door aan de ene kant de kracht van sport met alle mooie aspecten en aan de andere kant de schaduwkanten met zaken als matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag. In haar tocht door die figuurlijke ‘beerput van de sport’ komt zij tot de conclusie dat het "beest ook in de bek gekeken moet worden" én dat sport niet een oplossing biedt voor alle maatschappelijke problemen.

Haarlem luistert naar sportwensen van meiden

Haarlem heeft en doet veel voor jong en oud. Toch is er een groot aantal jongeren dat op de middelbare schoolleeftijd stopt met sporten en actief bewegen. Vooral adolescente meiden vinden het lastig een passend sportaanbod te vinden of actief te blijven. Maar welke sport- of beweegactiviteit past bij meiden in de leeftijdsgroep 13 tot 20 jaar, hoe moet een passende sport worden aangeboden en welke barrières ervaren zij op het gebied van sport en bewegen? Deze vragen waren de basis voor een onderzoek dat is uitgevoerd door de gemeente Haarlem in samenwerking met Hogeschool Inholland, SportSupport en Voetlab (KNVB).

De gevolgen van corona voor de sport in cijfers

Het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan hebben Nederland grotendeels stilgelegd. Halverwege maart 2020 werd iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Sporten op de vereniging of in de sportschool was op dat moment niet mogelijk. Het Mulier Instituut geeft antwoord op 5 vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector.

Dag van het Sportonderzoek 2020 in het teken van burgerparticipatie

Het lijkt nog ver weg, maar dit najaar zal weer de Dag van het Sportonderzoek worden georganiseerd. De 11e editie van de Dag van het Sportonderzoek zal op 12 november in Eindhoven plaatsvinden met Fontys Sporthogeschool als gastheer. De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut en wordt mede ondersteund door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. Sportonderzoekers uit Nederland en België worden nu al opgeroepen hun abstracts in te dienen om hun onderzoek te presenteren op het congres.

Nieuwe vacatures in de sport bij NKBV, SLO en TU/e

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.