Hoe sportverenigingen in coronatijd online het clubgevoel versterken

SPECO- Afstudeerders Tim Bouw en Robin van Gorp deden onderzoek naar online community's in de georganiseerde sport tijdens de coronacrisis

Sporten met je team of trainingsgroep zonder de accommodatie van de vereniging te betreden. Het is iets waar verenigingen voorheen niet of nauwelijks over na hebben gedacht maar ook niet over na hoefden denken. Totdat de coronacrisis uitbrak en verengingen de deuren tijdelijk moesten sluiten. Dit leidde ertoe dat veel verenigingen op korte termijn een creatieve oplossing moesten bedenken om hun leden, zonder aanwezig te zijn op de club, toch aan het sporten te houden. Via kanalen als MS-Teams, Zoom, Facebook live, maar ook met vooraf opgenomen trainingsvideo’s bleken effectieve middelen om het ‘normale’ sportaanbod voort te zetten. Sporten met behulp van een online community zagen verenigingen voorheen niet als een optie, maar dit is tijdens de coronacrisis werkelijkheid geworden.

Het sportverenigingsleven in Nederland is sinds maart 2020 in de greep van het coronavirus. Verenigingen moesten tijdelijk de deuren sluiten om verspreiding van het virus te voorkomen en leden konden niet meer fysiek aanwezig zijn op de club. Hieruit ontstond het gevoel bij vele verenigingen om zich in te zetten voor de leden en hen online op te zoeken met behulp van onlineactiviteiten. Niet alleen het behouden van de sociale verbinding met hun leden was hierbij de motivatie, maar ook de angst voor het terugvragen van de contributie door leden speelde mee. De online-initiatieven en activiteiten schoten als paddenstoelen uit de grond, de ene na de andere vernieuwende activiteit werd bedacht.

Tijdens de coronacrisis onderzochten Robin van Gorp en Tim Bouw van Fontys Economische Hogeschool (SPECO Sportmarketing) met hun afstudeeronderzoek hoe deze ontwikkelde initiatieven konden bijdragen aan de bouw van een online community en zo het clubgevoel onder leden kon versterken. Dit onderzoek vormt een onderdeel van het door SIA/KIEM gefinancierde innovatieproject onder leiding van SPECO-docent/onderzoeker Nanny Kuijsters ‘online community’s in de georganiseerde sport’.

Elke vereniging is uniek

In een database zijn ongeveer 300 verschillende online initiatieven uit de coronacrisis verzameld en geanalyseerd. Hieruit bleek dat verenigingen in de kern dezelfde ideeën hebben over de opzet en het doel van onlineactiviteiten, namelijk: het vermaken van leden en de sociale verbinding behouden. Verenigingen keken bij elkaar af maar vaak werd er door de verenigingen ook nog wel een eigen draai aan gegeven. Het gevolg hiervan: er ontstonden vernieuwende en unieke activiteiten om ten tijde van lockdown toch contact te houden met de leden. Kantineavonden werden vervangen door pubquizzen via ZOOM en de trainingen gingen door via zelfgemaakte YouTube filmpjes van de trainer. Talrijke initiatieven werden bedacht en veelvuldig gedeeld via de online communicatiekanalen van de vereniging. Dit vormde de basis voor het vullen van een database met unieke en veelzijdige online initiatieven.

Het aanbod van de onlineactiviteiten moest aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden, het ledenbestand is bij elke vereniging uniek en een vereniging bestaat uit verschillende groepen. Elke vereniging heeft leden waarbij presteren het doel is, maar ook leden waarbij gezelligheid het doel is. Of beiden. Deze groepen verwachten allemaal iets anders van een vereniging en hier hebben verenigingen op in proberen te spelen. Er ontstonden combinaties van online activiteiten waarbij naast sportieve, ook vermakelijke activiteiten werden aangeboden. Op deze manier werden beide groepen bediend.

Online interactie sleutel tot succes

Het onderzoek onder de leden van de verenigingen laat zien dat de sociale band tussen leden ook online wordt onderhouden en niet meer alleen op de vereniging. De tijdens de coronacrisis uitgevoerde online initiatieven van verenigingen hebben aantoonbaar deze sociale verbinding versterkt, hierbij zijn online activiteiten die gericht zijn op deelname, relevantie en sociaal netwerk het effectiefst geweest. Het onderzoek van Robin van Gorp en Tim Bouw heeft dan ook laten zien dat het online actief zijn van een vereniging, de sociale verbinding op de vereniging versterkt. WhatsApp is hierin een populair en groeiend communicatiemiddel binnen de vereniging. Via WhatsApp is het mogelijk om op een snelle en makkelijke manier informatie te verspreiden binnen de vereniging.

Door de informationele functie die een WhatsAppgroep invult op dit moment, lijkt deze vorm van communicatie door de vereniging op de lange termijn de vervanger te worden van e-mail. Daarnaast bieden andere online kanalen ook praktische functies aan voor het verspreiden van informatie. Alle groepen binnen de vereniging zijn gebaat bij een snelle informatievoorziening omtrent clubzaken. Een hoop verenigingen zijn hiervan op de hoogte en houden de leden up-to-date via korte berichten op social media of via nieuwsbrieven. Maar een hoop verenigingen zijn hiervan ook niet op de hoogte. Het onderzoek toonde aan dat leden het fijn vinden om te weten wat er op de club speelt, zeker ten tijde van het coronavirus.

Online verbinder tussen club en lid

Sociale-mediakanalen, zoals Facebook en Instagram, zijn populair binnen de verenigingen. Jongeren, maar ook steeds meer ouderen, zijn voorstander van de snelle- en visueel aantrekkelijke content die sociale media ons voorschotelt. Met deze informatie lijkt een online community voor je vereniging via social media de perfecte online verbinder tussen vereniging en lid. Uit het onderzoek is gebleken dat een vereniging die actief is, consistent is en een online strategie heeft binnen deze online community, de betrokkenheid en het clubgevoel onder de leden versterkt. De conclusie van het onderzoek dat Robin van Gorp en Tim Bouw hebben gedaan naar het effect van een online community is daarom: een online community draagt bij aan de sociale verbinding, het participeren in de sport, het relevant blijven van de vereniging en het vermaken van de leden.

Robin van Gorp en Tim Bouw zijn afstudeerders bij SPECO Sportmarketing aan Fontys Economische Hogeschool in Tilburg en student-assistent bij de SPECO Kenniskring, die namens NOC*NSF onderzoek hebben gedaan naar virtual community building bij Nederlandse sportverenigingen.