HvA start nieuwe master gericht op business en leiderschap in de sport

De Hogeschool van Amsterdam start in september met een nieuwe masterstudie rond sport en bewegen. De master Sport Business & Leadership focust zich op business en leiderschap in de wereld van sport en bewegen. Afgelopen maand heeft de visitatiecommissie de nieuw ontwikkelde master getoetst op visie, onderwijsprogramma en toetsing. Het panel liet weten dat zij een positief advies gaat uitbrengen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De Engelstalige master richt zich vanuit een bedrijfskundig perspectief op leiderschap binnen commerciële sportbedrijven, (top)sportclubs, sportbonden, sportkoepels en maatschappelijke en semipublieke organisaties binnen de sportsector. In de huidige tijd staan deze organisaties steeds vaker voor complexe uitdagingen, op zowel economisch, sociaal als ecologisch vlak. Vanuit het werkveld kwam een duidelijke behoefte aan mastergeschoolde leiders die op alle drie de vlakken impact kunnen maken in de wereld van sport en bewegen.

Doelgroep

Het positieve advies van het panel betekent dat afgestudeerde bachelorstudenten Sportkunde, Sport Studies en Sportmarketing zich direct, en Lichamelijke Opvoeding na het volgen van een pre-master, kunnen inschrijven voor deze nieuwe master. Er gaat in het eerste jaar één klas van start, dus er is plek voor ongeveer 30 studenten.

Het programma

De master start in september dit jaar aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op de locatie Dr. Meurerhuis in Amsterdam Nieuw-West. De voltijdopleiding duurt 1 jaar en het lesprogramma richt zich op de toepassing van bedrijfskundige kennis en vaardigheden in de sport- en beweegsector en heeft daarnaast een sterke focus op het ontwikkelen van een professionele beroepshouding en een persoonlijke leiderschapsstijl. Geïnteresseerden die al werkzaam zijn in de sportsector en niet voltijd willen studeren, kunnen in 2026 starten met een tweejarige deeltijdmaster.

Het panel sloot de visitatie af met deze woorden: “Een goede leider heeft een sterk moreel kompas. Daar gaat deze master een mooie bijdrage aan leveren. Fijn dat docenten, examencommissie en werkveld samen gemotiveerd zijn om de opleiding te blijven ontwikkelen in de toekomst.”

Behoefte werkveld

Katelijne Boerma, opleidingsmanager Sportkunde en Sport Studies en Kim Middendorp-Meister, MT-lid van de opleiding CE/Sportmarketing aan de HvA zijn blij met de woorden van de visitatiecommissie. Samen stonden zij aan de wieg van deze nieuwe master. Boerma: “Vanuit ons grondige vooronderzoek onder 140 organisaties uit de sportsector weten we dat er in het werkveld veel behoefte is aan deze master. Dus het is echt fantastisch dat we de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) hebben behaald. Natuurlijk ervan uitgaande dat de NVAO het advies van het panel in mei overneemt.”

“In ieder geval mogen we met dit positieve advies de werving van studenten starten,” vertelt Middendorp-Meister. “Op 16 mei is er een voorlichtingsavond over de masters aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ook deze master wordt toegelicht.”

Ga voor meer informatie over de master naar: amsterdamuas.com/msbl