Overheid

NLsportraad: 'maak van sport en bewegen een eerste levensbehoefte'

In een brief aan minister Ernst Kuipers van VWS roept de Nederlandse Sportraad de overheid op om van sport en bewegen een eerste levensbehoefte te maken. De urgentie van de bewegingsarmoede vraagt volgens de NLsportraad een verschuiving van gezondheidsbevordering naar gezondheidsbescherming. Bij die aanpak worden burgers actief door de overheid beschermd tegen ongezond leven.

KNVB roept gemeenten op verenigingen 'een basisplek in coalitieakkoord' te geven

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in veel Nederlandse gemeenten coalities gesmeed. De KNVB heeft deze onderhandelingsfase aangegrepen om het belang van verenigingen nogmaals te onderstrepen. Met een open brief met de titel ‘Voetbal is meer dan een sport’ wil de voetbalbond de maatschappelijke impact van het voetbal in het bijzonder benadrukken. De KNVB wil met deze brief, die als advertentie in het AD stond en ook aan alle gemeenteraadsleden werd verstuurd, gemeenten oproepen om te blijven investeren in sportverenigingen.

Kom naar de Kennisdag Sportaccommodaties 2022

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert op 14 april in het Omnisportcentrum in Apeldoorn weer een inspirerende Kennisdag Sportaccommodaties. Bezoekers kunnen een gevarieerd aanbod aan onderwerpen verwachten en hun eigen programma samenstellen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om elkaar (weer) te ontmoeten en te netwerken.

'Paralympische en olympische topsport moeten gelijkwaardig worden'

De positie van de paralympische topsport moet net zo volwassen en krachtig zijn als die van de olympische topsport. Dat adviseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aan de minister voor Sport, die de raad om een advies had gevraagd over de rol die de Nederlandse overheid kan innemen om de paralympische topsport verder te ontwikkelen. "De voorzieningen voor beide vormen van topsport zijn nu gelijk, maar dat leidt nog niet altijd tot gelijkwaardigheid", staat in het adviesrapport 'Gelijkwaardig en inclusief'. De NLsportraad adviseert daarin de minister regie te nemen en van Nederland een gidsland te maken.

Gemeenten verwachten ondanks coronacrisis geen bezuinigingen op sport

De gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke sportbegroting lijken mee te vallen. Dat concluderen onderzoekers van het Mulier Instituut na een rondgang onder sportambtenaren bij gemeenten. In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen.

Gelderse sportclubs gaan aan de slag met biodiversiteit

Het thema natuur is voor de sportsector nog redelijk nieuw. De provincie Gelderland en NOC*NSF willen daar verandering in aanbrengen door de Gelderse sportclubs letterlijk groener te maken. In opdracht van de provincie bundelde NOC*NSF concrete voorbeelden hoe sportclubs en beleidsmakers hiermee aan de slag kunnen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief sporten en bewegen is vandaag gelanceerd.

Nieuwe vacatures bij: Papendal, Gemeente Midden-Delfland en NTTB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Sport als middel voor sociaal kwetsbaren komt in lokale politiek nauwelijks terug

Gemeenten vervullen een sleutelrol in het Nederlandse sportbeleid. Als sport al een onderwerp in de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen is, dan gaat het toch meestal om sportaccommodaties, zwemlessen en andere sportvoorzieningen. Dak- en thuislozen, ex-verslaafden, statushouders of mensen met GGZ-problematiek worden zelden in een sportparagraaf genoemd. Stichting Life Goals Nederland heeft juist met lokale programma’s laten zien wat sport voor deze vergeten doelgroep kan betekenen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van deze week vroeg de organisatie daarom bij lokale politici aandacht voor de impact van sport op sociaal kwetsbaren.

Nieuwe vacatures in de sport bij: WSDH, Sportlink en KNKV

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

"Sport en bewegen kan een oplossing vormen voor de uitdagingen van gemeenten"

Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente. Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport de afgelopen maanden in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft laten zien. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Nieuwe vacatures in de sport: WOS, Sportstad Assen en Team Sportservice

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Beweegarmoede is vooral binnen de sportparochie in het vizier

Het ging in de Tweede Kamer in Den Haag even over sport en bewegen. Dat podium van het rondetafelgesprek over bewegingsarmoede pakten de uitgenodigde 16 vertegenwoordigers uit de sportsector met beide handen. In het gesprek met Kamerleden ging het over ambities, een stip op de horizon, de Rijke Schooldag, een Sportwet, het versterken van begeleiders, bredere samenwerking en vooral de noodzaak om in actie te komen. Dat in Nederland iets moet gebeuren aan beweegarmoede was voor iedereen duidelijk, de tafel zat immers vol met sport-believers.

Nieuw supportersbeleid NEC moet als smeerolie in de maatschappij werken

Eind van de week staat de als altijd beladen derby tussen Vitesse en NEC op de kalender. "En die wordt gespeeld zonder uitsupporters", meldt Wilco van Schaik, algemeen directeur van de Nijmeegse club. "Dat hebben we met elkaar besproken." Het eerdere duel in de huidige competitie tussen beide rivalen, op 17 oktober vorig jaar, ging gepaard met veel agressie na afloop buiten het stadion. "Mede naar aanleiding van die buitensporige ongeregeldheden hebben wij een plan van aanpak opgesteld", vervolgt Wilco van Schaik, hetgeen gebeurde op verzoek van burgemeester Bruls.

Rotterdam krijgt Nationaal Vechtsportcentrum

Vanaf 1 april 2022 kunnen Nederlandse topsporters uit verschillende vechtsporten onder één dak trainen in het Nationaal Vechtsportcentrum in Rotterdam. Dit wordt de nieuwe topsportlocatie voor het TeamNL topsportprogramma boksen, de nationale trainingen voor karate, taekwondo, aikido en sambo, en de regiotrainingen judo. Met de Vechtsportautoriteit wordt nog gesproken om ook kickboksen een plek te geven in het centrum.

"Het ASM is een ingang om de verenigingen te bereiken"

Voor beleidsambtenaren, vitaliteitscoaches, teamleiders en bestuurders bij gemeenten, provincies, (sport)bonden en sport- en welzijnsorganisaties, startte in mei 2021 de Athletic Skills Model (ASM)-beleidsopleiding. Tijdens deze opleiding werkten zij aan een eigen plan van aanpak voor een goede en duurzame implementatie van het ASM in het lokale sport- en beweegbeleid. Op 4 november 2021 sloot de eerste lichting deelnemers de opleiding af, door hun eigen plannen te pitchen voor de andere deelnemers en een vakjury. De winnares was Sybrigje Westerhof, die het ASM ziet als de ultieme katalysator voor het stimuleren van meer vitaliteit en beweegvaardigheid in Zeewolde.