Gemeenten weten Sportinfrastructuur.nl steeds vaker te vinden

Bob Thomassen (NOC*NSF) "Het geeft aan dat we iets goeds doen"

Sportinfrastructuur, het platform voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van sportaccommodaties, vindt haar weg binnen de Nederlandse gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten heeft een account en de verwachting is dat dit verder stijgt. Daarnaast laat de interesse van (buitenlandse) marktpartijen zien dat het platform inhoudelijk gewaardeerd wordt.

Zo’n negen maanden geleden startte de werving. Dat inmiddels ruim 40 procent van de gemeenten een account heeft, stemt Bob Thomassen tevreden. Hij is namens NOC*NSF projectleider van het platform Sportinfrastructuur.nl, een initiatief van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) en NOC*NSF. "Het is een illusie dat alle gemeenten meteen een account afsluiten, maar dit aantal laat zien dat we op de goede weg zijn. Voor het einde van het jaar mikken we op 200 participerende gemeenten."

Verrast

De verantwoordelijken van de gemeenten laten over het algemeen weten dat ze verrast zijn door de mogelijkheden. Het systeem biedt niet alleen zekerheid bij de zorgplicht die sportaanbieders hebben voor een veilige sportomgeving en certificering voor competities die onder de auspiciën van sportbonden gehouden worden, maar heeft daarnaast nog talrijke andere opties.

Op Sportinfrastructuur.nl vinden accounthouders onder andere toegang tot alle regelgeving van de binnen- en buitensport, de meest actuele goedgekeurde sportproducten die aanbesteed mogen worden en een overzicht van de accommodatiepaspoorten. Eind 2024 wordt een duurzaamheidslabel geïmplementeerd voor de sportproducten in het platform, zodat opdrachtgevers makkelijker duurzame keuzes kunnen maken. Daarnaast heeft het platform een kennisbank.

Hercertificeren

Vanaf 2025 wordt hercertificeren van voetbal-, hockey-, korfbal- en atletiekaccommodaties via Sportinfrastructuur.nl geregeld. De sportbond zal de vereniging blijven informeren, eigenaren (zoals gemeenten) worden via het accommodatiepaspoort op de hoogte gehouden van het verlopen van het certificaat. Het hernieuwen van het certificaat verloopt hiermee op dezelfde manier als de aanleg. Het betrokken instituut uploadt de resultaten via het keuringsportaal naar de bond.

Thomassen laat weten dat gemeenten ook met nieuwe verzoeken en verbeterpunten komen. "Dat is positief, want het laat hun betrokkenheid zien. Als resultaat van die wisselwerking gaan we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat in het systeem eigendomsakten, huurovereenkomsten en bouwtekeningen opgenomen worden. Daarnaast scheelt een account behoorlijk in de kosten. Als een gemeente namelijk geen account afsluit, betaal je een apart bedrag per baan of veld dat gecertificeerd wordt. Een account is in vrijwel alle gevallen voordeliger."

Marktpartijen

Een verrassing is het aantal marktpartijen dat de afgelopen periode een account afsloot. Thomassen: "We mikten op zo’n veertig partijen, maar de teller staat intussen al op zeventig. Dat is ver boven verwachting." Thomassen zegt dat ook buitenlandse bedrijven en organisaties interesse tonen in het platform en in de Nederlandse sportmarkt. "Zij stellen dat ze de transparantie van het systeem waarderen. Het is niet gezegd dat ze actief worden op de Nederlandse markt, maar het laat wel zien dat het platform inhoudelijk gewaardeerd wordt. Het kan voor hen een stimulans zijn om zich te oriënteren op de Nederlandse markt."

Een van de oorzaken hiervan is het steeds meer aansluiten bij internationale normering voor bijvoorbeeld hockey- en atletiekaccommodaties. Maar ook het te nog te implementeren duurzaamheidslabel dat op Europees niveau is ontwikkeld gaat ervoor zorgen dat marktpartijen niet meer genoodzaakt zijn alle producten voor iedere afzetmarkt opnieuw te laten beoordelen.

ESTC

Een andere opsteker is dat de European Synthetic Turf Council (ESTC), de vooraanstaande Europese brancheorganisatie op het gebied van kunstgras, liet weten enthousiast te zijn over de ontwikkelingen van Sportinfrastructuur.nl. Inmiddels is NOC*NSF lid van deze organisatie. Thomassen: "We zitten aan tafel met vrijwel alle grote Europese producerende partijen op het gebied van kunstgras. Dat levert veel input op. Daarnaast zijn we door dit lidmaatschap nauw betrokken bij de regelgeving vanuit de Europese Commissie. Dat heeft een grote meerwaarde voor de informatievoorziening via het platform voor gemeenten en marktpartijen. Dat ESTC ons graag als lid aan boord heeft, is een positief signaal. Het geeft aan dat we iets goeds doen."

Neem nu een abonnement op platform Sportinfrastructuur, inclusief toegang tot het online Handboek Sportaccommodaties én het vakblad Sportaccom.

Lees ook dit artikel over het Kwaliteitszorgsysteem: