"Om het betaalbaar te houden moet iedereen meedoen"

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ziet vele voordelen in nieuw kwaliteitszorgsysteem voor sportaccommodaties

Sinds 1 mei is het verplicht voor gemeenten om gebruik te maken van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor sportaccommodaties. Dit certificeringssysteem van VSG en NOC*NSF is onderdeel van Sportinfrastructuur.nl, hét platform op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. Dit nieuwe systeem is gebaat bij deelname van alle gemeenten in Nederland. Steeds meer gemeenten hebben al een account aangevraagd, maar de VSG ziet ook dat een groot aantal van haar leden dat nog niet hebben gedaan.

"Gemeenten die nog geen account hebben, doen er verstandig aan om dit zo snel mogelijk te doen. Dat biedt namelijk vele voordelen", zegt Marcel Bouwmeester, projectmanager bij de gemeente Utrecht en technisch specialist bij de VSG, in een interview op Fieldmanager.nl

De sport betaalbaar houden

Voordat hij die voordelen uitlegt, geeft Bouwmeester nog een toelichting op de structuur van het nieuwe Kwaliteitszorgssysteem, onderdeel van Sportinfrastructuur.nl Doordat de VSG een van de stakeholders is van het nieuwe systeem, kunnen de brede belangen van gemeenten in het systeem ingebracht worden , net als mogelijke wijzigingen. Bouwmeester: "Gemeenten hebben voor een gigantisch kapitaal aan sportvoorzieningen. Die gegevens moeten volgens logische processen ingebracht, onderhouden en beheerd worden. De nieuwe website sportinfrastructuur.nl is daarbij de basis en zorgt voor bundeling van kennis, normen en processen. Aan het hoofd staat de programmaraad."

Die programmaraad bestaat uit de VSG (gemeenten als financier/eigenaar) en NOC*NSF (gebruiker/georganiseerde sport). Voor de raad zijn de criteria kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, urgentie en exploitaitie(kosten) leidend. Bouwmeester vindt dat ook logische onderdelen. "Vooral dat laatste vind ik belangrijk: het betaalbaar houden van de sport. Dat is al belangrijk en zal alleen maar belangrijker worden."

Lees een uitgebreide uitleg over het Kwaliteitszorgsysteem in dit artikel:

Voordelen

Het Kwaliteitszorgsysteem kan ook voor een kostenbesparing zorgen, maar er zijn meer voordelen volgens Bouwmeester. Daarom adviseert de VSG de gemeenten die nog geen sportinfrastructuur-account hebben aangevraagd voor het nieuwe digitale Kwaliteitszorgsysteem dit snel te doen. "Je ontkomt er niet meer aan; dit is het systeem waarmee gewerkt wordt. Om het betaalbaar te houden, moet iedereen meedoen."

De voordelen van een account zitten op meerdere vlakken, aldus Bouwmeester. “In de eerste plaats heb je het digitaal Handboek Sportaccommodaties, dat altijd actueel is. Daarin staat alle informatie over de aanleg en over goedgekeurde constructies en materialen. Je hoeft als gemeente niet meer te werken met papieren updates, zoals Sportaccom, en hoeft die kosten dus niet meer te maken. Ook de handboeken van sportbonden met kwaliteitsnormen voor accommodaties zijn geïntegreerd in het digitale sportinfrastructuur-handboek. Alle informatie is dus digitaal, en niet een deel bij de bonden en een deel ergens anders. Dat is goed nieuws voor iedereen. Daarnaast kunnen gemeenten hiermee besparen op de certificering. Ze betalen één keer een accountfee en hoeven niet steeds een certificeringsfee te betalen voor een nieuw veld. Zelfs bij één veld kan dit al goedkoper zijn voor de eigenaar, zeker als je het goedkoopste account neemt.'

Seintje bij hercertificering

Daarnaast biedt het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem meer helderheid en gemak bij procedures bij de aanleg van nieuwe accommodaties en bij hercertificering. Als oudere velden herkeurd moeten worden, zoals bij gebruiksnormkeuringen krijgen gemeenten met een account automatisch een seintje. Bouwmeester ziet daarin een enorme verbetering. “Je voorkomt hiermee bijvoorbeeld dat een vereniging door de sportbond op de hoogte wordt gesteld over de verplichte gebruiksnorm herkeuring, maar dat de club vergeet om dit door te geven aan de gemeente, die eigenaar is van het veld.”

Lees het hele interview op Fieldmanager.nl

Neem nu een abonnement op platform Sportinfrastructuur, inclusief toegang tot het online Handboek Sportaccommodaties én het vakblad Sportaccom.