"Doel is Nederland tot de top tien van esportslanden te laten behoren"

Willem Noordzij over hoe de esportswereld zich in een branchevereniging verenigt

Eindelijk is er eendracht in de esportswereld en heeft NOC*NSF het zo gewenste aanspreekpunt in die branche. Eind oktober 2021 werd de Branchevereniging Esports Nederland opgericht en het eerste bestuur gekozen. Voorzitter is de Rotterdamse evenementenorganisator Willem Noordzij. "We willen de sector versterken met als doel Nederland een van de sterkste esportslanden ter wereld te laten worden. Maar onze missie is ook om gaming geaccepteerd te krijgen en de jeugd die esports en gaming als hobby en sport neemt, te faciliteren en ze de kans te geven om dat te doen."

In 2018 stapte Noordzij in de esports. Samen met zijn zoons, Nolan en Scott, richtte hij House of Esports op, dat een thuisbasis wil zijn voor Rotterdamse gamers en daarnaast esportswedstrijden en -evenementen promoot en organiseert. Doel is een esportspiramide te bouwen. Ook bemiddelt House of Esports als adviesbureau tussen overheid, bedrijfsleven, organisatoren, teams, toernooien, competities en accommodaties op het gebied van esports.

Een belangrijke poot van House of Esports is inmiddels ook GameGym geworden, fysiek bewegen op basis van games, maar dan in een sporthal: gamification. Een beweegconcept, ontworpen door Scott Noordzij, die de ALO heeft doorlopen, waarmee House of Esports een brug wist te slaan naar een groep Rotterdamse jeugd die normaal niet zo makkelijk in beweging te krijgen is. Noordzij: "Omdat wij in hun belevingswereld bezig zijn, lukt ons dat wel. Ook met kinderen die normaal nooit meedoen. We maken inmiddels lespakketten ‘Gamen in de maatschappij’ voor het onderwijs. Het concept slaat zo aan, dat we het landelijk willen uitrollen."

"Omdat wij met GameGyme in hun belevingswereld bezig zijn, lukt het ons wel om moeilijk bereikbare Rotterdamse jongeren in beweging te krijgen"

Willem Noordzij - BEN

2019 was het jaar van een aantal andere esportsinitiatieven in Rotterdam. Ahoy organiseerde twee grote evenementen en nam zich voor elk jaar een DreamHack Rotterdam te organiseren. Peter Blangé, directeur van Rotterdam Topsport, kondigde aan graag een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) voor esports te willen huisvesten, samen met LOOT-school Thorbecke. En toenmalig sportwethouder Sven de Langen, die een tweedeling vreest tussen sportende en gamende kinderen en beide leefwerelden op elkaar wil aansluiten, zette in zijn sportbeleid onomwonden in op Rotterdam als dé Nederlandse stad van esports.

Aanspreekpunt

In oktober jongstleden vond een nieuw historisch moment plaats. Na eerdere pogingen daartoe wist de esportsbranche eindelijk tot de door NOC*NSF zo gewenste eenheid te komen. Een initiatiefgroep van esportskopstukken schreef het afgelopen jaar samen met Willem La Rivière, directeur van de biljartbond, die eerder de skateboardbond bij NOC*NSF in het zadel hielp, een ‘werkdocument’ met bestuurlijke en sportieve uitgangspunten (zie kader) en op 26 oktober jongstleden werd het eerste bestuur van de Branchevereniging Esports Nederland (BEN) gekozen. Voorzitter: Willem Noordzij.

Noordzij: "Het initiatief van de branchevereniging wordt ondersteund door NOC*NSF dat, met het oog op een eventuele olympische status van esports, behoefte heeft aan één aanspreekpunt in Nederland. De branchevereniging neemt die rol op zich en is ook centraal aanspreekpunt richting het Ministerie van VWS, lokale en regionale overheden, koepelorganisaties en het bedrijfsleven. In verbinding met alle partijen in de branche willen we de sector versterken, met als doel Nederland een van de sterkste esportslanden ter wereld te laten worden."

'Gamedenken'

BEN is niet alleen in het leven geroepen om NOC*NSF te gerieven en aan de bestuurlijke voorwaarden te voldoen om esports toegang te geven tot de Olympische Spelen. "De esportswereld is zeer divers en kent vele facetten", aldus Noordzij. "Aan de ene kant heb je esports als topsport: spelers in de diverse games die op hoog niveau trainen en wedstrijden en competities spelen. Daarnaast heb je gamen als breedtesport. Onze missie is ook om gaming geaccepteerd te krijgen in Nederland en de jeugd die esports en gaming als hobby en sport neemt, te faciliteren en ze de kans te geven om dat te doen.

Gaming op recreatief niveau en het bouwen van een sportpiramide of ecosysteem, zoals andere sporten die kennen, wordt een wezenlijk onderdeel van de branchevereniging. Net als gamification, het toepassen van 'gamedenken' en gametechnieken in niet-game-omgevingen. Dat is ook voorwaarde van NOC*NSF om als vereniging en belangenbehartiger erkend te worden."

Autoriteit en draagvlak

Tot op heden is er, nationaal noch internationaal, sprake van veel structuur en organisatie in de esports- en gamingwereld. Noordzij: "In tegenstelling tot de reguliere sport kent esports nog geen centraal aanspreekpunt, geen onafhankelijke, internationale bond die competities organiseert. De sport is in handen van rechthebbenden. League of Legends is van Riot Games, Dota en CS:GO van Valve, FIFA van EA Sports. Bedrijven die hun competities en toernooien zijn begonnen om hun game te promoten en die nu, misschien wel tot hun eigen verbazing, merken dat esports ook buiten de esportsscene de allure van topsport heeft gekregen."

"Deze uitgevers organiseren allemaal hun eigen toernooien en evenementen, en de belangrijkste games, League of Legends, Dota, CS:Go en FIFA, hebben grote, eigen community’s gekregen. De laatste jaren zijn daar nog de virtual sports bijgekomen, games gerelateerd aan fysieke sporten. Daar zijn er nu vijf van: zeilen, honkbal, fietsen, basketbal en motorsport. Deze virtual games zijn inmiddels door IOC goedgekeurd en voorgedragen als potentieel onderdeel op de Olympische Spelen."

Noordzij vervolgt: "Het heeft veel moeite gekost om de community’s op één lijn te krijgen en ze enthousiast te maken voor een gezamenlijke branchevereniging. Omdat hun game toch niet olympisch wordt, hebben de spelers van League of Legends, Counter-Strike en Dota weinig te schaften met olympische erkenning. In discussies met hen hebben we erop gehamerd dat het ook onze missie is om esports breed geaccepteerd te krijgen. En dat we, als we door NOC*NSF als partner worden geaccepteerd, ook meer financiële middelen tot onze beschikking krijgen om de organisatie uit te bouwen en dat doel te realiseren. Mits we autoriteit en draagvlak hebben en kunnen aantonen wat onze toegevoegde waarde is."

Talentprogramma

Op 10 november jongstleden vond de eerste bestuursvergadering plaats. Noordzij: "Daar hebben we allereerst besloten om Esports, Gaming en Gamification als drie losse pijlers neer te zetten. En binnen Esports komt er een aparte afdeling Virtual Sports in verband met de olympische visie van NOC*NSF en de sportbonden."

Naast bijvoorbeeld de esporters van de bvo’s heeft inmiddels ook Victor Goossens zich als lid bij de BEN aangesloten. Goossens is oprichter en mede-eigenaar van Team Liquid, een van de grootste en bekendste esportsteams ter wereld, met vijftig, zestig professionele gamers, diëtisten en mental coaches in dienst en met vestigingen in Los Angeles en Utrecht.

Noordzij: "Met Liquid en Rotterdam Topsport, LOOT-school Thorbecke, Erasmus Esports en mCon esports gaan we in Rotterdam een talentprogramma opzetten. Ook werken we inmiddels samen met Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen."

Foto boven: Rotterdam Topsport.

Dit artikel verscheen eerder in een kortere versie in vakblad Sport & Strategie (editie 6-2021).

Lees ook deze artikelen over esports: