Hoe de KNBB in coronatijd voor betrokkenheid bij de achterban zorgde

Interview met KNBB-directeur Willem La Rivière over het afgelopen coronajaar

Biljarter Dick Jaspers werd afgelopen maand voor de vijfde keer wereldkampioen driebanden. Een flinke opsteker voor de Nederlandse biljartsport en de KNBB. Zeker in een jaar waarin de competities van zowel pool, snooker, carambole en driebanden grotendeels stillagen. "Dat heeft veel pijn gedaan, in organisaties, maar ook bij spelers, clubs, vrijwilligers. Mensen snakken ernaar weer te kunnen spelen, niet alleen vanwege het sportieve aspect, de competitie, maar vooral ook om het sociale aspect", blikt KNBB-directeur Willem La Rivière in een interview met vakblad Sport & Strategie terug op het voorbije coronajaar. "We hebben dit jaar 7 procent minder inschrijvingen voor onze competities. Slechts 7 procent ben ik geneigd te zeggen, na een vrijwel biljartloos seizoen."

Bij ontstentenis van competities en wedstrijden waren ‘locaties’ de voorbije coronaperiode de ultieme prioriteit voor de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB). "Als bond zijn we voor 100 procent afhankelijk van plekken waar gespeeld kan worden", zegt KNBB-directeur Willem La Riviere. "Zonder speelplekken geen biljartcompetities. We zitten vooral in horeca-accommodaties, buurthuizen, sport- en bedrijfskantines, huizen voor zorg en welzijn, campings."

Het moeilijke was dat elke sector met verschillende (beperkende) maatregelen te maken had. "Met onze steunfondsen en in onze lobby via onder andere NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk locaties overeind te houden. Daar zijn we redelijk succesvol in geweest, er hebben zich weinig sluitingen of opheffingen voorgedaan. Er zijn zelfs clubs en locaties die in de crisis zijn ontstaan of net open zijn."

"Ik denk dat die focus op locaties ook heeft bijdragen aan het beperkt verlies aan inschrijvingen. Grote vraag is natuurlijk: wat gebeurt er als de steunmaatregelen stoppen? De economie trekt aan, maar zolang we in de crisis zitten pleit ik ervoor dat de steunmaatregelen voor de horeca én de sport gehandhaafd blijven."

Tijd voor Krijt

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege corona was de biljartbond de voorbije tijd veelvuldig in het nieuws. Het WK Driebanden voor dames en junioren in september 2020 kon niet doorgaan, maar in januari en maart 2021 konden er weer twee grote (inter)nationale evenementen worden georganiseerd, beide uitgezonden op Ziggo Sport. "Dat hebben we binnen de geldende beperkende maatregelen voor elkaar gekregen met hulp van NOC*NSF en toestemming van VWS."

Ook werd in december 2020 in Rotterdam iPool, poolen op een interactieve tafel, geïntroduceerd en werd vlak daarvoor in Leidschendam Tijd voor Krijt, het maatschappelijk programma van de KNBB, gelanceerd. "Dat was in oktober 2020, de Week van de Eenzaamheid, net toen er wat versoepeling was. We kregen zelfs de koning op bezoek en dat leverde bijzondere beelden op. Het hele gezelschap met mondkapje, een iconisch beeld van deze tijd. Het programma heeft daarna stilgelegen en is in augustus jongstleden weer van start gegaan. In Leidschenveen hebben we een testactiviteit: elke vrijdag komen daar tien mensen die elkaar nog nooit hadden gezien of ontmoet, bij elkaar voor een potje biljart. En komen structureel terug. Gaaf."

"Sport is ook belangrijk omwille van sociale aspecten. Dat is een belangrijke meerwaarde van biljart"

Willem La Riviere - Directeur KNBB

"Biljart is van oudsher een cafésport. Een sport van afspreken, biljartje leggen, contact! Nederland vergrijst en biljarten is een mooie manier om mensen wat meer bij elkaar te brengen. Niet alleen in bejaardenhuizen, maar ook bij hockey-, voetbal- en andere sportclubs, waar toeschouwers en spelers op trainings- en wedstrijdavonden na afloop vaak nog wat poolen of biljarten."

In het najaar gaat, met steun van VWS, Tijd voor Krijt van start op 11 locaties. Er loopt parallel een onderzoek van het Mulier Instituut mee, om waarde en aanpak van het project te onderzoeken. Al naar gelang de uitkomst van dit onderzoek kan het project worden opgeschaald. "Tijd voor Krijt kan overal worden gespeeld. Is er geen biljart, dan leveren wij een mobiele tafel. Dit soort nieuwe projecten is belangrijk om onze maatschappelijke waarde aan te tonen, maar zorgt ook voor aanhoudende betrokkenheid van onze achterban."

Innovatie

Als speler, ondernemer, vrijwilliger en directeur leerde Willem la Riviere (50) elke spleet en kier van de biljartsector kennen. Hij speelde jarenlang eredivisie pool, en poolt nog steeds, op regionaal niveau, met een vriendenteam. Voordat hij in 2008 directeur werd van de KNBB, was hij breedtesportcoördinator van de bond, en daarvoor vrijwilliger en bestuurslid binnen de sectie pool. Hij werkte in snooker- en poolzalen, was trainer, had een webwinkel en zat tussendoor twaalf jaar in de kunstsector. En schreef ook nog een boek over poolbiljart: The Road to Glory – poolen voor iedereen!

SmartPool, iPool, Tijd voor Krijt – al die recente biljartvernieuwingen komen uit de koker van de directeur zelf. "Voor corona bezocht ik veel beurzen in binnen- en buitenland: game-beurzen, leisure-beurzen, maar bijvoorbeeld ook Horecava, alles wat met onze wereld is verbonden. Dan kom je op ideeën, zie je waar innovatie mogelijk is. Niet alles is succesvol, ondernemen is ook risico nemen, maar dergelijke projecten helpen om als biljartbond je toegevoegde waarde te laten zien."

In 2019 gaf hij in Italië op een internationaal biljartcongres een presentatie over SmartPool. "Zo konden we een Europese subsidie binnenhalen voor de Europese vertaling van SmartPool. Daar wordt nu door de Europese bond en een aantal nationale bonden aan gewerkt. Dat maakt me trots, jazeker."

Biljart en het Nieuwe Werken

De KNBB wil de komende tijd de grote groep recreatieve spelers van biljart, pool of snooker meer naar de bond toe halen. De KNBB zet daarom onder ander in op het Nieuwe Werken. "De voorspellingen zijn dat we naar een maatschappij gaan waarin je thuis werkt én op kantoor. Maar dan moet het op kantoor wel leuk zijn en moeten kantines plekken zijn waar je als werknemer sociale interactie hebt en met elkaar iets onderneemt."

Samen met Sportunity en de darts- en tafeltennisbond ontwikkelde de KNBB al De Kantinebaas, naar een idee van La Riviere. Dit project om sport op de werkvloer te promoten kreeg dit voorjaar van Nederlandse Loterij de In Bewegingprijs. "Een fijne bevestiging en erkenning dat we iets goeds hebben neergezet."

Sociale aspect van sport

Onderschat trouwens niet het beweegaspect van biljarten. "Bij driebanden loop je al gauw een kilometer per partijtje, je bukt gemiddeld zeventig keer om aan te leggen, om op te staan uit je stoel – dat ongemerkte bewegen is enorm. Maar we zetten met De Kantinebaas vooral in op het sociale aspect van sport: mensen zijn samen en doen samen iets. Ik hoop dat het nieuwe kabinet dat ook meeneemt in zijn sport- en beweegbeleid. Sport is niet alleen belangrijk uit oogpunt van preventie en gezondheid, maar ook omwille van sociale aspecten. Dat is een belangrijke meerwaarde van een sport als biljart."

Fotobijschrift boven: Koning Willem-Alexander in gesprek met KNBB-directeur Willem La Riviere tijdens de Week van de Eenzaamheid in oktober vorig jaar. Foto: Ministerie van VWS, Freek van den Bergh

Dit interview verscheen eerder in uitgebreidere vorm in vakblad Sport & Strategie (editie 5-2021). Het hele artikel lezen? Bestel dit nummer dan als losse editie.