KNBB zet met interactieve pooltafel in op esports

Met iPool wil Biljartbond clubs en gemeenten helpen jongeren te bereiken

Hoe kun je jongeren in beweging krijgen en naar sportaccommodaties brengen? Het is een vraag waar veel sportbonden in Nederland het hoofd over buigen. De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) denkt mogelijk het antwoord gevonden te hebben met de iPool, een interactieve pooltafel waarop ook games gespeeld kunnen worden.

Er zijn weinig sportbonden de laatste jaren zo actief geweest als de KNBB. De Biljartbond – die 30.000 leden telt - voerde in 2017 een innovatiestrategie in en weet sindsdien niet alleen andere doelgroepen te bereiken en meer zichtbaar te zijn in de media, het levert met haar nieuwe producten ook een maatschappelijke bijdrage. De bond lanceerde de afgelopen jaren onder meer ‘SmartPool’ om leerlingen in de brugklas enthousiast te maken voor wiskunde via poolen en snooker, ‘Kantinebaas’ (in samenwerking met de NTTB, NDB en Sportunity) is bedoeld om mensen op de werkvloer meer in beweging te krijgen en ‘Tijd voor Krijt’ is een project om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

“SmartPool is een mooi voorbeeld van hoe wij poolen naar kinderen hebben gebracht via scholen. Pooltafels staan voornamelijk in horecagelegenheden en daar komt de jeugd nauwelijks. Daarom hebben we de sport gecombineerd met wiskunde met als motto: poolen maakt je slimmer. Het blijkt dat 96% van de kinderen wiskunde leuker vindt dankzij SmartPool. Het wordt al in 47 scholen gebruikt, er staat een scholencompetitie op stapel en er komt een uitbreiding naar andere delen van Europa”, somt Willem La Riviere, directeur van de KNBB, op.

Interactieve pooltafel

Met iPool, een systeem waarmee de pooltafel interactief wordt en games gespeeld kunnen worden, richt de bond zich wederom op jongeren. Daarnaast wil het gemeenten en partners helpen jongeren in beweging te brengen door de sportaccommodaties aantrekkelijker te maken. "iPool kan mogelijk leiden tot een bewezen interventie. Een interventie die zorgt dat de kantine van een gemeentelijke sportaccommodatie zodanige aantrekkingskracht voor jongeren heeft dat jongeren deze sportaccommodatie daadwerkelijk bezoeken. Eenmaal binnen is de drempel verlaagd voor jongeren om ook met andere sporten in aanraking te komen. Kortom, een interventie met promotionele meerwaarde voor de sportaccommodatie" zegt La Riviere.

Esports

Met iPool wil de Biljartbond inspelen op de stijgende populariteit van esports en gaming. "Ik vind dat je als bond naast de focus op nieuwe sporters en nieuwe leden, ook moet aanhaken bij bijvoorbeeld trends. Esports is zo’n trend waar je veel over leest in de media. Wij hebben onszelf afgevraagd of wij op een bepaalde manier konden inspelen op deze trend met iets dat past in de belevingswereld van jongeren. iPool bleek hier uitermate geschikt voor", zegt La Riviere.

Met iPool kunnen op een bestaande pooltafel diverse games worden gespeeld, interactieve presentaties worden vertoond en er kunnen zelfs hoogwaardige trainingsmodes worden gevolgd. iPool wordt onder licentie exclusief door de KNBB op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Er wordt gestart met een pilot op vijf plekken in Rotterdam in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sport Support, Sportbedrijf Rotterdam, GLR en House of Esports. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam (Living Lab) en het Innovatiefonds van NOC*NSF.

Volgens La Riviere is iPool uitermate geschikt om nieuwe doelgroepen aan locaties te verbinden. "Samen met gemeenten en haar partners gaan we gaming en esports als middel in zetten om jongeren naar sportaccommodaties te krijgen en jongeren in beweging te brengen. Want iPool zorgt ervoor dat kinderen ongemerkt hun fijne motoriek trainen en gamification is een instap naar de ‘gewone’ sportaccommodaties waar ze in dit computertijdperk minder vaak komen." De KNBB laat het komende jaar een onderzoek meelopen om na te gaan op welke wijze zij iPool kan vermarkten en doorontwikkelen.

Nieuwe doelgroepen

La Riviere denkt dat het zeker in coronatijd belangrijk is om actief te blijven als bond en te kijken waar je meerwaarde precies zit. "Wij willen met onze producten en diensten een blijvende impact hebben en gekoppeld zijn aan een maatschappelijk thema. Ouderen, eenzaamheid en biljarten passen goed bij elkaar. Hetzelfde geldt voor poolen/snooker, jongeren en wiskunde. Nu doen we dat door esports, jongeren en sportaccommodaties met elkaar te verbinden. Met iPool spelen we in op een trend, richten we ons op een groep die niet snel in aanraking komt met pooltafels én helpen we gemeenten en sportverenigingen. In het ideale scenario groeit iPool uit tot een bewezen interventie die leidt tot een verrijking van de sportkantine. Dat zorgt ervoor dat meer kinderen naar de kantine gaan en dus in aanraking komen met andere sporten. Of dat gaat lukken, moet je afwachten. Maar we denken door live- en online sportaanbod te verbinden met games, nieuwe doelgroepen en locaties aan ons te kunnen binden dat we onze positie als bond weer kunnen versterken."