"Meer ministeries aangesloten krijgen op sport, dat is de truc voor de komende jaren"

Lodewijk Klootwijk over het Platform Ondernemende Sportaanbieders en het nieuwe sectoroverleg

Lange tijd was de ondernemende sport onzichtbaar voor politiek Den Haag. Zeker vergeleken bij NOC*NSF, de koepel van de verenigingssport. Die tijd is voorbij. De ondernemende sport heeft zich verenigd: Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is opgericht en hard gegroeid, zowel in omvang als in zelfbewustzijn, en praat mee over sportontwikkeling in ons land. Lodewijk Klootwijk, directeur-bestuurder van POS: “Samen met NOC*NSF, de Maatschappelijke Organisaties in de Sport en de Sportbedrijven vertegenwoordigen we het aanbod van sport in Nederland en we hebben elkaar hard nodig om het land na corona weer aan het bewegen te krijgen! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de sport werkelijk impact heeft in Den Haag.”

De terugval in sportparticipatie is het directe motief achter het recent gestarte sectoroverleg tussen NOC*NSF, POS, de foundations (Maatschappelijke Organisaties in de Sport ofwel MOS) en de sportbedrijven. “Samen vertegenwoordigen we de aanbodzijde van het sportlandschap en we hebben elkaar hard nodig om Nederland na corona weer aan het bewegen te krijgen! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de sport werkelijk impact heeft in Den Haag. Vertegenwoordig je maar een deel, dan heb je minder invloed en krijg je veel minder voor elkaar, dat heeft corona wel bewezen. Vorig jaar werd erop gerekend dat het nieuwe kabinet honderden miljoenen extra in de sport zou investeren. Het werd slechts 25 miljoen.”

Inmiddels is het eerste sectoroverleg achter de rug. Klootwijk prijst zijn collega, NOC*NSF-directeur Marc van den Tweel. "We zijn beiden relatief nieuw in de sport, delen dezelfde hands-onmentaliteit en zijn het erover eens dat de sport in Den Haag niet genoeg aandacht krijgt. Maar we vinden allebei ook dat je niet in een kringetje van ontevredenheid moet blijven praten. We moeten naar buiten, nieuwe partners zoeken, met meer ministeries aan tafel dan alleen met VWS. Meer ministeries aangesloten krijgen op sport – dat is de truc voor de komende jaren. En dat lukt alleen als we samen optrekken."

Vierkant

Het tweede geplande overleg zal gaan over het Nationaal Sportakkoord en de lokale varianten. "Dat was overwegend een zaak van de driehoek VWS, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten. De ondernemende sportsector is daar steeds meer bij betrokken. Die driehoek zou een vierkant moeten worden, met POS erbij om meer impact te maken. VWS vindt het belangrijk dat er een sterke vertegenwoordiging ontstaat van de gehéle sport. Bij VWS is men blij dat we groeien en ons ontwikkelen en daarbij wil VWS ons ook graag helpen. We zijn inmiddels met het ministerie in gesprek hierover, om POS verder te ontwikkelen.
We gaan proberen de ondernemers op lokaal niveau te verenigen en als groep partner te laten zijn in de lokale sportakkoorden van elke gemeente. Daarom is dat sectoroverleg zo belangrijk. Het voorbeeld dat we landelijk laten zien, moet ook op lokaal niveau handen en voeten krijgen."

"Wij kunnen nog wat van de verenigingssport leren. Al was het maar omdat die verbindende kracht uiteindelijk ook commercieel heel interessant is"

Lodewijk Klootwijk - Directeur Platform Ondernemende Sportaanbieders

Dat is niet vanzelfsprekend; diepgewortelde sentimenten zullen met elkaar verzoend moeten worden. "'Ondernemers doen het voor de centen’, zeggen ze bij gemeenten. En ondernemers zuchten: 'Gemeenten en verenigingen zijn zo van de regels, dat zijn niet mijn vrienden.' Maar als beide kanten elkaar leren kennen en zich met elkaar verbinden, ontstaat er een enorme slagkracht en kunnen we samen waanzinnige dingen bereiken. Dat zie ik als een cruciale rol van het POS. Om op nationaal, provinciaal en lokaal niveau verbindingen te leggen tussen de twee werelden van verenigingen en gemeentes aan de ene kant en ondernemende sportaanbieders aan de andere kant."

Gelukkigste land ter wereld

‘Nederland het sportiefste land ter wereld’, dat is de ambitie die NOC*NSF de komende tien jaar met zijn Sportagenda 2032 ten uitvoer hoopt te brengen. Klootwijk begrijpt de doelstelling. "Persoonlijk zou ik kiezen voor ‘gelukkigste land ter wereld’. Want sport zorgt voor vriendschappen en sociale contacten, en dus voor geluk. Sociale contacten, onderzoek bewijst dat keer op keer, maken dat mensen gelukkiger en gezonder zijn, langer leven, met hersenen die langer op niveau blijven. Daarom is sporten en bewegen goud! Je bewijst jezelf er fysiek een dienst mee en het verbindt met anderen en draagt zo bij aan het welzijn en geluk van velen. Dubbele winst zou ik zeggen."

Sport verbindt – en dat heeft de georganiseerde sport beter in de gaten dan de ondernemende sportaanbieders, geeft Klootwijk toe. "Op dat gebied kunnen wij nog wat van de verenigingssport leren. Al was het maar omdat die verbindende kracht uiteindelijk ook commercieel heel interessant is. Als sporters bij jouw sportschool of sportbedrijf vrienden maken, als sport een sociale hub wordt, dan gaan ze niet meer bij je weg. In golf hebben we ooit onderzoek laten doen naar waarom mensen stopten. Omdat mensen golf een moeilijke sport vinden, dachten we, maar wat bleek? Mensen gaan weg omdat ze te weinig aandacht krijgen en er te weinig sociale verbinding is. Dat promoten we dus heel erg binnen POS: zorg dat je verbindingen legt, dat je onderdeel wordt van een sociale gemeenschap, dat het leuk en gezellig bij je is en dat mensen bekenden en vrienden van elkaar worden. Dan houden ze de sport langer vol en heb jij als ondernemer wellicht klanten voor de rest van je leven."

Dit artikel is een ingekorte versie van een groter interview met Lodewijk Klootwijk uit vakblad Sport & Strategie (editie 3-2022). Het hele artikel lezen? Bestel dit nummer dan als losse editie.

Lees ook: