NOC*NSF zet met ambitieuze Sportagenda in op een sportiever Nederland in 2032

Sportdeelname in 2021 bereikte diepterecord: aantal mensen dat wekelijks sport daalde met 800.000

© Hanneke Wetzer / Shutterstock.com

Nederland moet in 2032 het sportiefste land ter wereld zijn. Dat is de ambitieuze hoofddoelstelling van de Sportagenda 2032, die afgelopen maandag door de Algemene Vergadering van NOC*NSF werd aangenomen. De top-10 ambitie in de topsport blijft de komende tien jaar overeind staan, maar TeamNL wordt eerder ondersteunend gezien voor de grote sportieve opdracht waar Nederland voor staat. Die uitdaging is groot, bleek deze week uit verschillende cijfers. Het CBS constateerde dat in 2021 slechts 47% van de volwassen aan de beweegrichtlijnen voldeden en NOC*NSF concludeerde dat de sportdeelname tot een diepterecord is gedaald.

In haar column op deze site schreef NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg al over de nieuwe ambities van de sportkoepel voor de komende jaren. Ze nam daarin alvast een voorschot op de Algemene Vergadering door de plannen toe te lichten. "Hoofddoelstelling is dat we in 2032 het sportiefste land van de wereld willen zijn. Waarbij iedereen in Nederland, op alle ambitieniveaus dagelijks, actief of passief, sportplezier heeft!" Nederland behoudt de ambitie om tot de tien meest succesvolste topsportlanden ter wereld te behoren, schreef Van Zanen-Nieberg. "Maar tegelijkertijd willen we dat 12 miljoen mensen minimaal drie maal per week sporten en sportief bewegen en dat 14 miljoen mensen wekelijks genieten van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemer of supporter."

Negen streefdoelen

Die twee ambities behoren ook tot de negen geformuleerde streefdoelen in de Sportagenda 2032. In dat lijstje staat de top-10 ambitie van TeamNL op de derde plek. Topsport wordt verder ook nog genoemd in het streefdoel dat de samenleving de 'inspirerende en verbindende kracht van topsport bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken waardeert met een 8 of hoger'. Andere streefdoelen gaan in op de beweegvaardigheid van de jeugd; de aanwezigheid van bekwame officials, trainers/coaches; een veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving; en het sportplezier bij sporters, vrijwilligers, supporters en professionals.

Beweegcrisis

NOC*NSF gaat deze streefdoelen de komende jaren ook monitoren om te kijken of de gewenste effecten worden bereikt. Uit de cijfers die deze week bekend werden, blijkt dat op dit moment nog veel werk valt te verzetten voor die hoge ambities. Aan het begin van deze week kwam het CBS namelijk met nieuwe cijfers over het beweeggedrag in Nederland. Het voldoen aan de Beweegrichtlijnen blijft nog altijd steken op iets minder dan de helft van de bevolking (47%). Als het om sportdeelname gaat, kwam NOC*NSF vandaag met even alarmerende cijfers in het rapport 'Zo sport Nederland'. In 2021 daalde het aantal mensen dat wekelijks sport opnieuw met 800.000 ten opzichte van een jaar eerder. NOC*NSF spreekt van een diepterecord in de sportdeelname. "Nederland is door de coronacrisis letterlijk tot stilstand gebracht. We zien een enorme beweegachterstand. Uit de cijfers blijkt dat de weg terug omhoog helaas nog niet is ingezet. Vooral het effect op de sportdeelname van jongeren is zorgwekkend. Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis."

Nieuw sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen

De nieuwe cijfers geven de noodzaak voor de ambitieuze Sportagenda aan, maar misschien nog meer voor de intensieve samenwerking die nodig is om tot actie te komen. In de agenda wordt daarom onder het kopje 'uitvoering' al gesproken over samenwerking binnen en buiten de sector. In dat licht is het eerder aangekondigde nieuwe sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen een belangrijke stap. In dat overleg zijn de KNVB, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB) vertegenwoordigd. Lodewijk Klootwijk, directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): "Met de oprichting van het sectoroverleg is een belangrijke stap gezet om de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland.”

Dit najaar komt het sectoroverleg met een strategische agenda voor de komende jaren.

De volledige Sportagenda 2032 is te lezen op NOCNSF.nl/sportagenda

Foto: Hanneke Wetzer / Shutterstock.com