Beweeggedrag blijft steken: helft van de Nederlanders voldoet aan richtlijnen

Vooral groep volwassenen (18-35 jaar) bewoog in 2021 te weinig volgens Leefstijlmonitor van CBS en RIVM

In 2017 zijn in Nederland de Beweegrichtlijnen ingevoerd om aan te geven hoeveel beweging minimaal nodig is voor een goede gezondheid. Het aantal Nederlanders dat aan die richtlijn voldoet is sindsdien min of meer gelijk gebleven. Net als in 2017 voldeed in 2021 bijna de helft (47%) van de Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijn. Bij specifieke leeftijdsgroepen is meer verandering te zien. Zo blijk uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS en het RIVM dat meer kinderen van 4 tot 12 jaar en 75-plussers voldoende zijn gaan bewegen. Volwassenen in de leeftijd 18-35 jaar bewogen in 2021 juist minder dan in de voorgaande jaren.

Bij de in 2017 ingevoerde Beweegrichtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar moeten minimaal 1 uur per dag matig intensief bewegen en 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen. Volwassen moeten minimaal 2,5 uur per week matig intensief bewegen en 2 keer per week aan sterkere spieren en botten werken.

Uit de nieuwe cijfers die het CBS in samenwerking met het RIVM publiceerde blijkt dat in 2021 slechts 47% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen voldeed. Bij het onderdeel matig intensieve inspanningen zoals fietsen, wandelen en zwemmen werd iets beter gescoord met 52%. Dit percentage ligt iets lager dan in 2019 en 2020 en is gelijk aan de jaren 2017 en 2018. Als het gaat om het onderdeel 'bot- en spierversterkende activiteiten' zoals hardlopen, voetbal en dansen dan voldeed 84% van de Nederlanders aan de richtlijn. In een voetnoot merkt het CBS op dat de jaren 2020 en 2021 “mogelijk zijn beïnvloed door de coronapandemie”. Uit eerder onderzoek bleek al dat veel Nederlanders in coronatijd minder zijn gaan sporten en bewegen.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

Het CBS heeft bij de Leefstijlmonitor het beweeggedrag nog verder uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Daarbij valt op dat onder volwassen vooral in de groep van 18 tot 35 jaar minder werd bewogen: in 2021 voldeed 50% aan de Beweegrichtlijnen, waar dat in 2017 en 2018 nog 54% was. Dit wordt in de rapportage vooral geweten aan het feit dat deze groep minder naar werk en vrije tijd is gaan fietsen.

Nederlanders in jongere en oudere leeftijdsgroepen zijn juist meer gaan bewegen. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn bijvoorbeeld meer gaan buitenspelen of naar school gaan wandelen. Onder 75-plussers was ook een toename te zien. Deze groep voldeed in 2021 het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen, maar toch is daar een stijging te zien van 27% in 2017 naar 33% in 2021. Deze groep is met name meer gaan wandelen.

Ga voor het volledige onderzoeksrapport naar CBS.nl