Zwembaden en ijsbanen roepen om noodfonds om sluitingen te voorkomen

Sluiting verwacht voor 6 ijsbanen en 200 zwembaden bij nieuw energiecontract

De zorgen onder ondernemende sportaanbieders over de extreme stijging van de energieprijzen nemen verder toe. In juni waarschuwde Lodewijk Klootwijk van het Platform Ondernemende Sportaanbieders al voor dreigende sluitingen van zwembaden en ijsbanen als financiële steun vanuit de overheid uitblijft. Dat punt lijkt nu serieus dichterbij te komen. Dit jaar nog dreigt sluiting van 6 tot 8 van de 22 kunstijsbanen in ons land. Daarnaast zullen ongeveer 200 van de 637 openbare zwembaden in de loop van 2022 niet meer te exploiteren zijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van de betrokken werkgeversorganisaties en sportbonden.

“Als er niks gebeurt dan gaan ze gewoon dicht", klonk het alarmsignaal op SportenStrategie.nl uit de mond van Lodewijk Klootwijk. De voorman van de brancheorganisatie van de ondernemende sportaanbieders maakte zich met name grote zorgen over penibele situatie bij binnensportlocaties en ijsbanen. Dat probleem is de afgelopen maanden alleen maar groter geworden. De energielasten vormen normaal gesproken voor ijsbanen 15 tot 20 procent van de exploitatie, maar dit kan na het aflopen van een vast energiecontract stijgen tot 50 procent. Van de 637 openbare zwembaden in ons land zullen 200 voor het einde van dit jaar voor onoverkomelijke financiële problemen komen door het aflopen van hun vaste energiecontract. Dat blijkt uit de gegevens van de Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). Mogelijk zal ook een aantal van de door gemeenten zelf geëxploiteerde zwembaden niet overeind kunnen blijven. Teun van Etten, voorzitter WiZZ: “Ik weet dat er op dit moment al baden in overleg zijn met gemeenten over sluiting. Dit is een rampzalig scenario voor miljoenen Nederlanders die in hun eigen buurt zwemlessen volgen, revalideren of sportief zwemmen.”

Totale lastenstijging: 378 miljoen euro

In 2023 zullen de overige kunstijsbanen en zwembaden opnieuw een energiecontract moeten afsluiten. Bij de huidige prijsstijgingen krijgen ook zij dan te maken met kosten die zo extreem zijn dat ze onmogelijk door een duurder kaartje of nog meer subsidie gedekt kunnen worden. Gezamenlijk krijgen de Nederlandse ijsbanen en openbare zwembaden over 2022 en 2023 door de energieprijzen te maken met een lastenstijging van 378 miljoen euro. De schaatsbond KNSB en zwembond KNZB vrezen verregaande verarming van het Hollandse sportlandschap wanneer er geen maatregelen worden genomen: “Schaatsverenigingen zijn ’s winters volledig afhankelijk van de kunstijsbanen. Als die sluiten, kunnen hun 40.000 leden en de ruim 200.000 andere wekelijkse schaatsers buiten verenigingsverband nergens anders heen,” aldus Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. De KNZB vreest voor de toegankelijkheid van het zwemmen voor alle Nederlanders. Directeur Aschwin Lankwarden van de KNZB: “Zwemmen is uiteraard heel gezond, maar het is ook van groot belang voor de veiligheid in ons waterrijke land dat mensen blíjven zwemmen. We zeggen niet voor niets: zwemmen is voor iedereen. Het zwembad in de eigen omgeving is daarom onmisbaar.”

Verduurzaming en noodfonds

Als oplossing voor dit probleem wijst de sector naar het verder verduurzamen van de energiehuishouding. Het kabinet heeft al voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed al 3,5 miljard euro uitgetrokken. Die duurzame investeringen bieden vooral voor de iets lange termijn een oplossing. Dennis van Rijswijk, voorzitter VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland) ziet dat al sneller noodmaatregelen genomen moeten worden. "Door de extreme prijzen voor gas en elektriciteit zijn de investeringen in verduurzaming binnen één tot vijf jaar terug te verdienen. Maar dan moet er wel voorzien worden in de overbrugging om accommodaties gedurende die tijd in de lucht te houden."

Verarming sport in de volle breedte

De energieprijzen zijn op dit moment bepalend voor het voortbestaan van zwembaden en ijsbanen, maar bedreigen ook andere sportaccommodaties en -organisaties, zegt Lodewijk Klootwijk namens POS. "Miljoenen Nederlanders sporten bij fitnessscholen en andere sport-aanbieders; daar is het probleem natuurlijk minstens zo acuut. Deze ondernemers hebben vaak hun privévermogen al aan moeten spreken en zij kunnen in principe nog niet rekenen op steun vanuit de overheid."

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, maakt zich grote zorgen over het risico op "blijvende verarming van de sport in de volle breedte" als sportaccommodaties noodgedwongen moeten sluiten. "Zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen verenigingen hun leden niets meer bieden. De coronacrisis heeft geleid tot ernstige vermindering van sportdeelname en daarmee beweegarmoede, met alle gevolgen van dien. We kunnen ons niet permitteren dit te laten gebeuren. Verduurzaming is de oplossing op de lange termijn; de sport moet minder afhankelijk worden van energiepolitiek. Maar geef clubs en accommodaties de tijd én de middelen om hun voortbestaan veilig te stellen."

Lees ook: