Super COOL! Zeewolde voorkomt te versnipperd aanbod aangepast sporten

Zeewolde heeft ruim 22.000 inwoners. 2700 van hen hebben een beperking. Toch is er maar een beperkt aanbod aangepast sporten. Super COOL! gaat daar verandering in brengen. Dit is een lokale uitrol van de interventie ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF en het Super COOL! Project dat al een aantal jaar succesvol in Almere draait. Met behulp van een Sportimpuls is Super COOL! Zeewolde onlangs gestart.

“De Almeerse versie hebben we aangepast aan de situatie in Zeewolde”, zegt Sybrigje Westerhof van Atletiekvereniging Zeewolde. Die vereniging is samen met Triade, Stichting Philadelphia, Sportservice Flevoland en Vrijwilligerssteunpunt Zeewolde initiatiefnemer van Super COOL! Zeewolde. Het grootste verschil is dat Almere bijna tien keer zo groot is als Zeewolde.

Diverse doelgroep

De doelgroep is dan ook een stuk kleiner. Daar komt nog bij dat de beperkingen heel divers zijn. Van lichamelijk tot verstandelijk en gedragsproblematiek tot mensen die het gewoon niet lukt om te gaan sporten. “Daardoor is het risico dat het aanbod versnipperd raakt en de groepen niet vol komen groot”, vertelt Westerhof. In het verleden zijn er bij verschillende verenigingen initiatieven geweest om activiteiten voor deze doelgroep op te zetten. Westerhof: “Daar stak zo’n club veel tijd en energie in. En dan kwamen er twee mensen. Daarmee heb je geen team en de motivatie van zo’n club was ook wel verdwenen.”

Focus op deelnemers

Bij haar eigen vereniging en de voetbalclub is er al wel een afdeling aangepast sporten. Toch wil men in Zeewolde een gevarieerder aanbod creëren, voor zowel mensen met een verstandelijk als lichamelijke beperking. Daarom is Super COOL! gestart. Het idee is simpel: focus op de deelnemers in plaats van op de sport. Na een kennismaking van twee lessen op bijvoorbeeld de scholen voor speciaal onderwijs, woonzorginstellingen of revalidatiecentra, kunnen deelnemers lid worden van Super COOL!

Verschillende sporten proberen

Ze doen dan elke zes weken een andere sport. In dezelfde groep, met dezelfde begeleiders van Super COOL!, maar ook met de trainers van de verschillende sportverenigingen en vaak bij de sportvereniging zelf. “Deelnemers kunnen voor een heel jaar lid worden van Super COOL! en op die manier allemaal verschillende sporten doen. Of ze doen alleen bepaalde blokken mee. Ook kan het zijn dat deelnemers bijvoorbeeld al lid zijn van de atletiekvereniging maar daarnaast een tweede sportmoment willen. Daar is Super COOL! ook geschikt voor.”

Lid worden

Deelnemers betalen een eigen bijdrage aan Super COOL!, een soort contributie. Deelnemende sporten/verenigingen zijn atletiek, korfbal, voetbal, zwemmen, fitness en judo, wandelen en fietsen. Als deelnemers een bepaalde sport erg leuk vinden, kunnen ze na Super COOL! lid worden van de vereniging, waar de vereniging samen met Super COOL! zorgt voor een passend vervolgaanbod. “We helpen de verenigingen daarbij. Op die manier kunnen we het kennisniveau over aangepast sporten bij de verenigingen omhoog halen.”

Sportmaatjes

Een onderdeel van Super COOL! zijn sportmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die met de deelnemers sporten. Westerhof: “We werken samen met Vrijwilligerssteunpunt Zeewolde om die mensen te vinden. Maar het kunnen ook mensen van sportverenigingen zijn die het leuk vinden om samen met de Super COOL! deelnemers te sporten.”

Inmiddels is het werven van deelnemers begonnen. De bedoeling is dat de eerste groep in oktober van start gaat.

Lees ook over andere Sportimpuls-projecten: