BINK: buitenspelen en sporten voor kinderen met chronische aandoening

Buiten spelen, hutten bouwen, in bomen klimmen en in de winter sneeuwpoppen maken. Wat is er leuker voor kinderen dan dat? En bovendien is het ook nog eens goed voor de motorische en sociale ontwikkeling. Maar veel kinderen met een chronische aandoening spelen niet buiten. Ze missen er de vaardigheden voor. Voor hen is er vanaf komend najaar BINK, een stoer speel-en sportprogramma helemaal gericht op buiten ravotten.

BINK is een initiatief van Daarbuiten, een Amsterdamse organisatie die gezond beweeggedrag bij kinderen met en zonder beperking stimuleert. Onlangs werd bekend dat BINK een van de 145 projecten is die subsidie krijgen in de laatste ronde van Sportimpuls. De komende tijd licht Sport & Strategie enkele nieuwe projecten eruit.

BINK is ontwikkeld door Katja Braam en Annieck Timmerman van Daarbuiten, samen met fysiotherapeuten en sportinstructeurs. De bedoeling is dat vanaf het najaar ongeveer 40 kinderen van zes tot twaalf jaar met een chronische aandoening meedoen aan het programma van 20 weken. Artsen in verschillende Amsterdamse ziekenhuizen zullen het programma met de kinderen en ouders bespreken. "BINK is bedoeld voor kinderen in het reguliere onderwijs. Voor kinderen in het speciaal basisonderwijs zijn er al programma’s. Maar zo’n 6500 kinderen op Amsterdamse basisscholen hebben een chronische aandoening, bijvoorbeeld astma, diabetes of reuma. Zij vallen vaak tussen wal en schip. We zien dat ze niet meekomen met buitenspelen of in de gymles. Vaak omdat ze vaardigheden en zelfvertrouwen missen. Daardoor zijn kinderen met een chronische aandoening vaker inactief dan gezonde kinderen", zegt Braam.

Doorstromen naar sportvereniging

Er zijn wel beweeginterventies voor deze kinderen, vertelt de gezondheidswetenschapper, maar die zijn vaak binnen bij de fysiotherapeut. "Die zijn vrij medisch van aard. En deze kinderen komen toch al vaak in ziekenhuizen. Wat wij willen is vooral lekker buiten spelen en bewegen. Weg uit het medische en vooral plezier hebben. Zo willen we de kinderen vaardigheden laten opdoen, zodat ze in het vervolg wel zelf kunnen buiten spelen en ook met bijvoorbeeld de gymles op school beter mee kunnen doen en kunnen doorstromen naar een reguliere sportvereniging."

De deelnemers worden ingedeeld in groepjes van tien tot twaalf kinderen, op basis van leeftijd en aandoening. Tijdens de 20 lessen komt van alles aan bod, van hutten bouwen en boomklimmen, tot bootcamp, basketbalvormen en misschien in de winter schaatsen. De laatste drie weken wordt er gesnuffeld bij reguliere sportverenigingen, om de kinderen daarmee kennis te laten maken. De lessen worden gegeven door de sportinstructeurs van Sport4Kidz, een Amsterdamse organisatie die allerlei sport- en spelactiviteiten voor kinderen organiseert. Daarnaast is er begeleiding van een fysiotherapeu

Jeugdsportfonds

Deelname kost 100 euro voor 20 lessen. Braam: "Als dit een probleem is voor ouders, dan werken we samen met het Jeugdsportfonds. Het is de bedoeling dat het programma ook na de subsidieperiode doorgaat, dus vandaar dat we een eigen bijdrage vragen. Buitenspelen is zo belangrijk voor alle kinderen. Dat verdienen kinderen met een chronische aandoening ook."
Voorlopig start het programma in Amsterdam. Als het een succes wordt, dan willen Braam en Timmerman BINK ook buiten de hoofdstad gaan aanbieden.