De Graafschap wil met Achterhoeks Sportakkoord verbindend boegbeeld zijn

In navolging van het landelijke sportakkoord worden nu ook lokale sportakkoorden afgesloten. Het Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord 2020-2030 is ook ondertekend door betaald voetbalorganisatie De Graafschap. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp: "We zijn van oudsher een boegbeeld in de regio, maar moeten nog meer een verbindend element worden."

Minister Bruno Bruins zei vorig jaar bij het ondertekenen van het Nationaal Sportakkoord blij te zijn dat ‘alle partijen samen de schouders eronder zetten’, waarbij hij doelde op gemeenten, verenigingen en het bedrijfsleven. Bij de ondertekening van het regionale sportakkoord voor De Achterhoek, in het bijzijn van minister Bruins, was die samenwerking op lokaal niveau goed zichtbaar.

De Graafschap was daar de eerste profclub die een handtekening zet onder een lokaal sportakkoord. Wie met algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp praat, komt er al snel achter dat het een vrij logische stap is. Toen hij twee jaar geleden het burgemeesterschap van Bunnik inruilde voor zijn functie bij de Superboeren, bedong hij een 'blanco agenda' voor het verstevigen van de sociaal maatschappelijke verankering van De Graafschap in de Achterhoek.

Maatschappelijke rol

"Daar was mijns inziens nog genoeg terrein te winnen, zeker in het zichtbaar maken van wat we doen. De Graafschap is van oudsher een boegbeeld in de regio, maar we hebben iets te veel nagelaten om een verbindend element te zijn. Ik wil dat De Graafschap in elk dorp in de Achterhoek zichtbaar is. Er zijn heel wat activiteiten rondom De Vijverberg, maar op het moment dat mensen het niet weten, kun je ook niet die sociaal maatschappelijke rol gaan vervullen. Afgelopen jaren zijn we met die zichtbaarheid al aan de gang gegaan, ook samen met Achterhoek in Beweging, waarbij alle Achterhoekse gemeenten zijn aangesloten. Ik zie dat we daar steeds beter in slagen."

Hans Martijn Ostendorp, Algemeen directeur De Graafschap). Foto: Marc Teloh / De Graafschap media

Clubliefde

Ostendorp is eerlijk: het mes snijdt aan twee kanten. "We doen het ook vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, dat is zeer gemeend, maar het is natuurlijk ook goed voor de club zelf. We zitten in de situatie dat we weleens degraderen of vechten tegen degradatie, maar ook dan moet er draagvlak voor De Graafschap zijn. We zijn nu gedegradeerd, maar als ik zie hoe krachtig het sentiment blijft voor de club in de Achterhoek, dan komt dat zeker deels vanwege de clubliefde, maar ook omdat mensen de club herkennen als verbindend boegbeeld. Dat is belangrijk."

Je kunt stellen dat het sportakkoord in het verlengde van de samenwerking met Achterhoek in Beweging ligt. Ostendorp wil vooral de credits geven aan de Achterhoekse bestuurders en Achterhoek in Beweging.

Speerpunten

In het Achterhoekse sportakkoord zijn twee speerpunten opgenomen: Inclusief Sporten en Excelleren in de Achterhoek. Vooral het tweede onderwerp zal een profclub aanspreken, want door te excelleren in de Achterhoekse sport krijgt De Graafschap wellicht potentieel voetbaltalent in kaart. Maar Ostendorp vindt ook het eerste speerpunt belangrijk. "Talentontwikkeling is belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau zich Ronaldo kan voelen, dus dezelfde waardering krijgt. Afgelopen zaterdag zijn we begonnen met ons G-elftal, dat gaat spelen in de Bijzondere Eredivisie. We willen de deelnemers daaraan ook dezelfde waardering geven als aan talenten."

"Talentontwikkeling is belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau zich Ronaldo kan voelen, dus dezelfde waardering krijgt"

Hans Martijn Ostendorp - Algemeen directeur De Graafschap

Voorbeeldfunctie spelers

Wat de precieze invulling wordt vanuit De Graafschap, daar wordt nog over gesproken. Maar Ostendorp ziet in elk geval een rol weggelegd voor de spelersgroep. De voetballers spreken immers tot de verbeelding. "Laat ik een voorbeeld geven. Als ik als wethouder of burgemeester bij een basisschool kwam, werden de kinderen er niet zo warm van als ik zei dat ze beter water dan cola konden drinken. Maar als een speler als Youssef El Jebli dat tegen diezelfde kinderen zegt, dan raakt dat ze wel. We willen dus de sporter als voorbeeldfunctie een rol geven."

Aan de slag

Ostendorp merkte vooral vlak na zijn aanstelling dat er meer mensen binnen de club moesten wennen aan het beter uitdragen van de sociaal maatschappelijke elementen. "In de sport zijn mensen bezig met resultaten en stoeltjes verkopen. Sommige mensen moesten van ver komen om de kracht van maatschappelijk ondernemen in te zien, maar langzaam gaan ze inzien dat het je eigen werk ook gemakkelijker maakt door naar buiten te kijken, door iets voor anderen te doen. Daar krijg je waardering voor, wat weer stimuleert. En het opent ook commercieel deuren, en levert dus geld op. Er zijn partners die niet willen investeren in een voetbalclub an sich, maar die wel zeggen: welke sociaal maatschappelijke rol hebben jullie, want daar willen we wel een bijdrage in leveren."

Nu het sportakkoord is getekend, dat officieel de tijdsspanne 2020-2030 heeft, kan Ostendorp niet wachten om echt aan de slag te gaan. Wachten tot 2020 gaat hij niet. "We gaan binnenkort al met de wethouders van de gemeenten om tafel zitten. We laten ons niet leiden door jaartallen."

Foto: Twitter / Min VWS

Lees ook: