NLsportraad zet in op 'systematisch' mogelijk maken van sport

Vergroten maatschappelijke betekenis van sport centraal in nieuw werkprogramma 'Sport in het Systeem'

Op Prinsjesdag presenteerde de Nederlandse Sportraad een nieuw werkprogramma met als titel ‘Sport in het systeem’. Met dit programma voor 2021-2024 gaat vier jaar na de oprichting van de raad een nieuw tijdperk in. De NLsportraad geeft in het programma aan dat het “de potentie van de sport nog beter wil benutten door de positie te verhelderen, transparant te werk te gaan en betekenisvolle adviezen te leveren”. Bij die adviezen staan het systematisch mogelijk maken van sport en het vergroten van de maatschappelijke betekenis van sport centraal.

Per 1 april heeft het kabinet besloten om de termijn van de NLsportraad met twee jaar te verlengen. Binnen twee jaar zal de NLsportraad wettelijk verankerd zijn, waarmee het een vast adviescollege wordt. Het werkprogramma wat de raad dinsdag presenteerde richt zich op de periode 2021 tot 2024.

In de uitleg van het werkprogramma komt naar voren dat de raad met haar adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk wil maken. Daarbij zal de NLsportraad zich baseren op een integrale visie en een intersectorale aanpak waarvoor interdepartementale samenwerking nodig is. Daarnaast neemt de raad zich voor om te adviseren over de versterking van de sportbranche, zodat de branche de waarde van sport kan vergroten.

"Meer dan een leuke hobby"

De maatschappelijke betekenis van sport vormt de rode draad van het nieuwe werkprogramma. Voorzitter Michael van Praag is door de coronacrisis nog meer overtuigd geraakt dat sport meer is dan een leuke hobby. "Tijdens de lockdown dit voorjaar zag je hoezeer mensen het sporten misten. Maar het coronavirus liet ook zien hoe belangrijk sporten en bewegen is voor je gezondheid. Met dit nieuwe werkprogramma gaat de NLsportraad zich inzetten om sport mogelijk te maken, voor iedereen en in elke context: in de vrije tijd, op school, in de zorg, op het werk. Daarvoor zullen wetten en regelingen soms aangepast moeten worden", zegt hij op de website van de NLsportraad.

Vier thema's

NLsportraad opent discussie over toekomst sport met vier scenario'sDe NLsportraad heeft voor het werkprogramma 2021-2024 een aantal thema’s geselecteerd waarover de raad met voorrang wil adviseren. Het eerste thema waar de raad zich mee bezig wil gaan houden is ‘sport en gezondheid’. Binnen dat thema wil de NLsportraad kijken wat de rol van sport en bewegen is binnen de levensloop van mensen. Daarbij zal specifieke focus worden gelegd op kwetsbare groepen. Binnen het tweede thema ‘sport en sociale waarden’ zal de raad beginnen aan een advies over het pedagogisch klimaat in de sport. Door het grensoverschrijdend gedrag in de turnsport is dit een actueel onderwerp geworden.

Het derde thema van het werkprogramma is ‘topsport en samenleving’. Onder dit thema gaat de NLsportaad zowel het organiseren van topsportevenementen als de financiering van de commerciële topsport onderzoeken. Daarnaast wil de raad zich ook bezig houden met onderwerpen als talentherkenning en het opbouwen van een maatschappelijke positie voor ex-topsporters.

Het vierde thema is het grootste thema: de versterking van de sportbranche. De adviezen binnen dit thema zullen voortvloeien uit het advies de toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport, dat in het najaar van 2020 zal verschijnen. Naar aanleiding van de discussienota ‘Het speelveld van de sport’ werd de afgelopen maand tijdens verschillende sessies al volop gediscussieerd over de verschillende geschetste toekomstscenario’s.

Ga voor het volledige werkprogramma 'Sport in het systeem' naar Nederlandse-sportraad.nl

Foto: NLsportraad / Hans Tak