GreenFill: innovatief en milieu-vriendelijk alternatief voor kunstgrasvelden

Met de ingebruikname van het eerste GreenFill kunstgrasveld in Nederland, had voetbalclub DHL uit Delft in oktober een primeur. Eerder had al een succesvolle pilot in Emmen plaatsgevonden. In Delft is door AnteaSport, voorloper in ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor duurzame sportvelden, een full-size Edel Grass voetbalveld gebouwd met GreenFill performance infill korrels. GreenFill bestaat uit polymeren, is een 100% natuurlijke, biologisch afbreekbare infill-korrel en daarmee hét ecologisch verantwoorde alternatief voor rubberkorrels in kunstgrasvoetbalvelden.

GreenFill is de nieuwste ontwikkeling en een grote stap voorwaarts in de groene sportveldtechnologie. Het betreft een hoogwaardige infill-korrel, die na jarenlang gebruik in een sportveld kan worden gecomposteerd of kan worden hergebruikt door het materiaal weer in compounds te veranderen en zo nieuwe infill te creëren. Een unieke cradle-to-cradle-oplossing, de ultieme vorm van duurzaamheid: elke grondstof en elk materiaal wordt hergebruikt, zonder dat het zijn waarde verliest.

GreenFill is één van de onderdelen van de strategie van Antea Sport om sportvelden duurzamer en innovatiever te maken. GreenFill past daarbij in de productenlijn die is ontwikkeld voor voetbalvelden. Dezelfde ontwikkellijn kent het bedrijf ook voor andere sporten zoals hockey, korfbal en tennis. Daarnaast lopen er diverse andere duurzaamheidsontwikkelingen die de sportvelden van Antea Sport klaar maken voor een volhoudbare (duurzame) toekomst.

Beheerplan

Jos Brouwer, bij de gemeente Delft werkzaam binnen het cluster Samenleving als regisseur Publiek Belang (sportvoorzieningen), is bijzonder tevreden met de innovatieve ontwikkeling in zijn stad. "Wij werken met een beheerplan voor de buitensport, waarin staat welke velden er wanneer moeten worden gerenoveerd. Dit jaar ging het om een zestal velden die vervangen moesten worden: vier senioren wedstrijdvelden en twee jeugdwedstrijdvelden. Vijf ervan waren voorzien van SBR-granulaat, één juniorenveldje was met zand ingestrooid."

Vakbeurs

In 2020 is de gemeente Delft overgestapt van SBR-granulaat naar TPE-infill, een duurzamere variant ten opzichte van het veelbesproken SBR-granulaat. "We hebben te maken met een gezondheidskwestie en een zorgplicht, microplastics mogen niet in het milieu terecht komen", aldus Brouwer. "Vandaar dat we de opties voor TPE-infill hebben bekeken. En omdat we, zeker in het westen van het land, met heel veel mensen op een kleine oppervlakte leven en sporten, is grond een schaars goed en zetten we in op kunstgras."

Op een vakbeurs eerder dit jaar, raakte Brouwer in gesprek met AnteaSport over GreenFill. "Wij waren op dat moment bezig met de voorbereiding van een aanbesteding die voor TPE-infill werd gedaan en aan het bedrijf met de laagste offerte zou worden gegund", zo vult hij aan. "Maar tegelijkertijd was ik er ook mee bekend dat onder andere Antea bezig was met een biologisch duurzaam infillmateriaal. Omdat wij als gemeente willen investeren in en meewerken aan het milieuvriendelijker maken van kunstgrasvelden, hebben wij in de aanbesteding opgenomen dat de partij aan wie de opdracht werd gegund met een alternatief voorstel mocht komen om de twee juniorenvelden aan te leggen met een biologisch duurzaam infillmateriaal. Aangezien DHL bij de gemeente Delft had aangegeven hieraan graag mee te werken en aan Antea de aanbesteding is gegund, is er nu bij DHL het eerste voetbalveld met Greenfill in Nederland gerealiseerd waarop wedstrijden worden gespeeld."

Verwachtingen

De investering door de gemeente kost geld, de bijbehorende garanties en voorwaarden voor de toekomst zijn besproken. Brouwer: "Daarover zijn goede afspraken gemaakt. Het externe adviesbureau B.A.S. (Begeleiding Advies Sportterreinen) houdt voor ons de komende jaren het toezicht. Dit bureau heeft ook de voorbereiding voor de renovatie van dit kunstgrasveld uitgevoerd, het bestek opgesteld en de aanbesteding en de aanleg van het veld begeleid. We zetten Delft en AnteaSport hiermee in de schijnwerpers en natuurlijk hadden we van de opening een officieel moment willen maken. Dat hebben we vanwege corona nu uit moeten stellen, maar halen we nog wel een keer in."

Consortium

Het GreenFill consortium bestaat uit Senbis Polymer Innovations, Sweco Engineers, Antea Sport / Edel Grass en TenCate Grass. Deze bedrijven hebben GreenFill de afgelopen jaren ontwikkeld als alternatief en 100% groene performance infill voor sportveldtoepassingen. Zij deden dit met twee duidelijke redenen: om een ecologisch verantwoorde en duurzame oplossing op lange termijn te kunnen bieden, als alternatief voor bestaande invullingen die de laatste decennia worden toegepast. Maar ook om een antwoord te hebben op de milieuproblemen met microplastic die zich wereldwijd voordoen en in het bijzonder bij de aanleg van sportvelden.

GreenFill faciliteert uitstekende sportprestaties op het veld, kent een lage slijtage en wordt volledig afgebroken tot water, CO2 en humus wanneer het in de natuur terechtkomt. De sportvelden van Antea Sport kunnen optioneel met diverse duurzaamheidsinnovaties worden gebouwd: denk aan CO2 neutraal aanleggen (CarbonFix) of een duurzame waterbuffering (klimaatadaptatie, StoreFloor). Aan het einde van de levenscyclus van een veld zorgt Antea Sport met GBN-AGR altijd voor een verantwoorde, eigen kunstgrasrecycling waarmee de duurzaamheidscirkel rond is (FieldLoop by Antea Sport).