"Geef duurzame innovaties meer ruimte"

Gosewin Bos (Antea Sport) over het bijdragen aan C02-reductie bij sportclubs met Carbonfix

In januari van dit jaar is de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee heeft de sportsector afgesproken dat het een bijdrage gaat leveren aan de doelstellingen uit het Klimaat- en Sportakkoord. Eén van de pijlers van die verduurzaming ligt op het gebied van CO2-reductie, wat zeker op lokaal niveau bij sportclubs zal moeten gaan gebeuren. Antea Sport heeft hier met Carbonfix een innovatie voor op de markt gebracht om daar letterlijk een steentje aan bij te dragen. Gosewin Bos, directeur Antea Group Sport, merkt bij gemeenten nog wat aarzeling bij de invoering van dit soort duurzame innovaties.

Gosewin Bos denkt dat het op lokaal niveau dus bij sportclubs juist belangrijk is om bij duurzaamheid juist meer naar de lange termijn doelen te kijken. "Als je nu kijkt naar de Routekaart dan is dat met name gebaseerd op de 'quick wins'. De winst is hoe kun je de gas- en elektrameter stilzetten. Met ledverlichting gaat de stroommeter langzamer draaien en met zonnepanelen kun je die meter zelfs terugdraaien. Met aardwarmte kan het clubhuis verwarmd worden. Maar dan houdt het op de korte termijn op met de winstpunten."

Met CarbonFix, dat in 2019 de Innovatieprijs Sportaccommodaties won, biedt Antea Sport sportclubs een blik verder in de toekomst door velden CO2-neutraal te maken. Het idee voor deze innovatie ontstond vanuit de gedacht: een beter milieu begint bij jezelf. "Wij zorgen met de aanleg van sportaccommodaties voor C02-belasting. Dat bracht ons op de vraag: wat kunnen wij met onze activiteiten eigenlijk bijdragen aan de C02-reductie. Het antwoord was Carbonfix." Het geheim van dat materiaal is het olivijngesteente, dat C02-neutraliserende eigenschappen heeft. "Wij hebben dat geschikt gemaakt als fundatiemateriaal voor sportvelden. We hebben dat een onderdeel gemaakt van onze sportconstructies en ook door KIWA ISA Sport laten keuren."

Neutraliseren C02-uitstoot

Voor Antea Sport tot het daadwerkelijke product kwam, heeft het eerst nog onderzocht hoeveel C02-belasting plaatsvindt bij de aanleg of renovatie van een sportcomplex. Die vraag komt namelijk bij elk project waar Carbonfix wordt gebruikt terug. "Daar focussen we steeds op: bij die belasting moet je zoveel materiaal aanbrengen. Dat is de kern van de innovatie, meer is het niet. Dat is vaak zo bij innovaties, maar je moet het wel doen."

Het gaat bij Carbonfix om het neutraliseren van de CO2-uitstoot bij de aanleg of renovatiewerkzaamheden van de velden. Omdat de Carbonfix-laag onder het veld wordt aangebracht kan het alleen bij nieuwe velden of bij renovatie worden toegepast. "Je ziet er helemaal niks van, want het zit dus onder het veld", zegt Bos, die daar vaker vragen over krijgt. "Mensen vragen mij ook wel: ‘werkt het dan wel?’ Dat olivijngesteente hoeft alleen maar in verbinding te staan met lucht en onder het veld heb je dat ook nog." Bij een duurzame oplossing rijzen snel ook vragen over hoe snel die reductie gaat, merkt Bos. “Dat gaat niet in een jaar. Olivijngesteente neemt de C02 in tientallen jaren op. Het is niet zo dat het binnen twee jaar geneutraliseerd is."

Renovatie sportvelden

Dat zijn innovatie niet direct zichtbaar is voor het grote sportpubliek en potentiële klanten in het bijzonder maakte de Innovatieprijs Sportaccomdatie voor Antea Sport direct interessant. "Toen de call openging hebben we direct gezegd: dit maakt de innovatie een stukje zichtbaarder. Erg gaaf dat we hem hebben gewonnen vorig jaar." Ondertussen zijn al de eerste Carbonfix-velden aangelegd bij diverse clubs, waaronder in de gemeente Breda. Antea Sport werkte nauw samen met de gemeente Breda, dat de innovatie al in een vroeg stadium heeft omarmd. Bos hoopt uiteraard snel meer velden aan te kunnen leggen. "Feitelijk gezien zijn daar oppervlaktes in sportvelden genoeg voor, want er worden heel veel velden gerenoveerd."

"Als we met elkaar de samenleving willen verduurzamen dan moet je ook partijen die innoveren de kans geven"

Gosewin Bos - Antea Sport

Bos constateert dat het van de grond krijgen van zo’n renovatieproject niet bij alle gemeenten zo soepel verloopt als in Breda. "Veel gemeenten hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, maar dan kan ons product aanbestedingstechnisch niet omdat er geen andere leveranciers zijn. Als we met elkaar de samenleving willen verduurzamen dan moet je ook partijen die innoveren de kans geven. Dat vind ik de doodsteek bij heel veel innovatietrajecten. Dan denk ik: spuug twee keer in je handen en zeg: we gaan dit gewoon doen!"

Groene uitstraling clubs

Sportverenigingen in Nederland kunnen daar wat Bos betreft ook een rol in spelen. "Clubs kunnen uitstralen dat ze C02-reductie belangrijk vinden vanuit de verantwoordelijkheid die ze voelen voor hun eigen toekomst en die van hun jeugdleden. Als ze velden hebben die gerenoveerd moeten worden kunnen ze gemeenten vragen mee te bewegen en het project gezamenlijk op te pakken. Het is niet zo dat clubs elk jaar hun velden renoveren. Die kans voor een club komt heel zelden voorbij." Bij een renovatieproject maakt een Carbonfix ook geen aanzienlijk groot onderdeel uit van de totale kosten, benadrukt Bos. "We hebben het op een project van 250.000 euro misschien over enkele procenten."

Anders dan bij duurzame maatregelen als zonnepanelen heeft een club niet direct financieel gewin uit Carbonfix. "Het is vooral dat je uitstraalt dat je duurzaamheid belangrijk vindt." Dat kan nog veranderen mocht in de toekomst een C02-taks worden ingevoerd. "Stel je voor dat die er wel komt dan zou een vereniging kunnen zeggen: dat veld wat we in 2020 hebben gerenoveerd daar kan een vinkje achter. Die reduceert zichzelf."

Ga voor meer informatie naar Anteasport.nl