"Sportorganisaties kunnen winnen door meer door een subsidiebril te kijken"

Ben Moonen (Sportsubsidie.nl) over de vele mogelijkheden van subsidies en fondsen

Sportorganisaties die voor een project op zoek zijn naar extra financiële middelen kunnen in een woud van subsidiemogelijkheden komen. Van lokaal tot Europees niveau kan de sport zo al op duizend subsidieregelingen aanspraak maken, nog los van de gemeentelijke subsidies en de honderden fondsen. “Dat is geen gratis geld waar je gemakkelijk bij kunt komen”, benadrukt Ben Moonen van adviesbureau Sportsubsidie.nl. Tijdens een nieuwe cursus wijst hij professionals op de crux voor een succesvolle aanvraag: inzetten op de maatschappelijke impact van een project.

Moonen begon twintig jaar geleden met een subsidiebureau gespecialiseerd in de sportsector, omdat hij zag dat de sport nogal eenzijdig met subsidieregelingen van het ministerie van VWS en NOC*NSF bezig was. "Daarbuiten was nauwelijks aandacht voor wat nog meer mogelijk was. Bewustzijn van de kracht van sport als middel was er niet. Dat is ondertussen wel verbeterd, maar nog steeds denk ik dat het meer zou kunnen zijn. Onze kracht is dat we impactvolle projecten ontwikkelen én financieel mogelijk maken door bijdragen vanuit subsidies en fondsen." In algemene zin ziet hij dat er de afgelopen jaren ook meer subsidiemogelijkheden zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld de BOSA en de vele lokale sportakkoorden. Ook fondsen hebben door de jaren heen gezien wat de kracht van sport kan zijn om mensen mee te laten doen. “Ik heb wel het gevoel dat daar positief naar sportaanvragen wordt gekeken.”

Grijs gebied

Nederland kent relatief veel sport gerelateerde fondsen, vaak van (oud)-topsporters. "Die zijn redelijk laagdrempelig. En dan heb je ook het nieuwe Nationaal Fonds voor de Sport, wat een mooi initiatief is. Toch denk ik dat juist bij de niet-sportfondsen nog veel winst valt te behalen. Er zijn ontzettend veel fondsen die zich richten op een kwetsbare doelgroep of een maatschappelijk doel. Dat is nog een grijs gebied. Ik zeg daar altijd bij: sport als doel is op zich niet interessant voor fondsenwerving. Op het moment dat je sport gaat inzetten als middel voor allerlei maatschappelijke doelen, dan ontstaan er heel veel subsidiemogelijkheden. Dat is de crux en dat is ook vaak voor de sport heel erg moeilijk."

Een goed voorbeeld van een sportproject met een duidelijke maatschappelijke relevantie is wat Moonen betreft Football Memories. Ooit gestart bij Willem II maar inmiddels uitgevoerd bij tientallen clubs. Bij dat project worden ouderen met dementie naar het stadion gehaald om samen herinneringen aan het voetbal op te halen. "Dat is een mooi project wat ook vanuit Oranje Fonds wordt gesteund. Dat fonds wil de sociale cohesie en leefbaarheid stimuleren door mensen elkaar te laten ontmoeten. Dat doen ze dus met Football Memories ook. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn bij die bijeenkomsten ook aanwezig. Ouderen voelen zich beter en het is een heel sociaal gebeuren."

Succesvol subsidie aanvragen

Om zoals bij Football Memories succesvol een beroep te doen op een subsidie, is het volgens Moonen om te beginnen zaak om alle criteria van een regeling te kennen. “Het is natuurlijk zonde als je een afwijzing krijgt alleen omdat je fouten hebt gemaakt met de procedurele of inhoudelijke eisen die gesteld worden. Verdiep je dus in de regeling: hoeveel kun je aanvragen? Hoeveel cofinanciering is misschien nog nodig? Vraag geen geld aan voor alleen het geld. Als ik merk dat een partij heel erg money driven is, word ik al huiverig. Uiteindelijk heb je een enthousiaste kartrekker nodig die het verhaal goed kan vertellen. Die hebben de grootste kans op slagen.”

In het voorjaar van 2023 start Moonen met twee cursussen om sportprofessionals mee te nemen in de wereld van sportsubsidies. Allereerst is er de ‘Basiscursus Sport en Subsidies’ als introductie op wat het betekent om een subsidieaanvraag te doen. Deze eendaagse cursus wordt op vijf plekken door het land georganiseerd. Daarna bestaat als vervolg nog de mogelijkheid om de ‘Expertclass Sport en Subsidies’ te doen met meer verdieping op eigen projecten.

Sportimpactmodel

Bij beide cursussen vormt het Sportimpactmodel van Sportsubsidie.nl de leidraad. “Als je een projectplan hebt met maatschappelijke impact, dan heb je ook subsidiemogelijkheden. Je wordt daarom eerst meegenomen in dat model, waarbij je kritisch naar je eigen project en organisatie gaat kijken. Daar valt vaak nog veel winst te behalen. Ik denk dat sportorganisaties veel meer met een subsidiebril kunnen kijken. Het is goed om bewust te zijn van de uitgangspunten waar een project aan moet voldoen voor sudsidiekansen.” Na het bepalen van de maatschappelijke drive van een project komt de volgende stap: het bouwen van het project met een plan. “Vervolgens krijg je ook inzicht in de beschikbare subsidies en fondsen en hoe je die kunt zoeken en vinden. Dan moet je een selectie gaan maken in regelingen zodat je focus kunt aanbrengen in de fondsenwerving.”

Met het Sportimpactmodel wil Moonen cursisten stapsgewijs leren naar een solide plan toe te werken. Hij wil professionals vooral helpen aan de slag te gaan met fondsenwerving. Zijn advies stopt daarom niet bij de laatste cursusbijeenkomst. “Aan de cursus zit ook een jaar advies vast, waarbij we één keer per maand een overleg organiseren om met elkaar ervaringen te delen en vooral veel vragen te stellen over de lopende projecten en aanvragen.”

Ga voor meer informatie en aanmelding voor de cursus naar: sportsubsidie.nl