Sociaal Vitaal Oosterhout: voor iedereen een passende beweegactiviteit

In Oosterhout zijn twee wijken waar relatief veel ouderen wonen. Een deel van deze ouderen valt onder de noemer ‘kwetsbaar’, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Ze zijn eenzaam, hebben regelmatig angstgevoelens en zijn soms depressief. Hoewel er in Oosterhout al veel sport- en beweegaanbod is, doen deze ouderen daar meestal niet aan mee. Speciaal voor hen wordt met behulp van een Sportimpuls Sociaal Vitaal Oosterhout opgestart.

In de wijken Oosterheide en Slotjes gaat het in totaal om zo’n 2000 mensen van 65 en ouder. Zij krijgen binnenkort allemaal een brief van de gemeente. "Daarna gaan we langs om ze persoonlijk uit te nodigen voor een testdag", zegt Rian Hermans, coördinator en leefstijlcoach bij MOOVE Oosterhout. "Niet alle ouderen zullen zich aangesproken voelen of voldoen aan de deelnamecriteria van het project. Door een persoonlijke benadering zal een deel van de ouderen wel naar de testdag komen die anders thuis zouden blijven."

Testdag

MOOVE heeft contact met verschillende partijen in de wijken, zoals zorgverleners, welzijnswerk en een actieve bewonerscommissie. "Uit die contacten kwam een duidelijke vraag naar een passende beweegactiviteit naar voren." Geriatrie fysiotherapiepraktijk Maarten Kok is hoofdaanvrager van het project Sociaal Vitaal en draagt bij aan de uitvoering. Op de testdag krijgen potentiële deelnemers informatie, een fysieke test én een gesprek aan de hand van een vragenlijst met een maatschappelijk werker. "Dat is belangrijk", zegt Hermans. "Op die manier kunnen mensen hun verhaal kwijt en leren we ze kennen. Sommige mensen zijn al heel lang alleen thuis. Dan kan het lastig zijn om een gesprek te beginnen."

Koffie en thee

Op basis van eerdere projecten in Noord-Brabant verwacht Hermans zo’n 120 tot 150 mensen op de testdag, waarvan er uiteindelijk 25 tot 40 daadwerkelijk gaan deelnemen aan de wekelijkse beweeglessen van Sociaal Vitaal. Die starten voor de zomer. Naast bewegen is er aandacht voor sociale weerbaarheid en het in gesprek komen met elkaar. Hermans: "Na de les is er koffie en thee. Dan gaat de docent bewust het gesprek aan met de mensen. Niet alleen met degene die altijd het hoogste woord heeft, maar juist ook met de stillere deelnemers. Dat is de kracht van Sociaal Vitaal: het met elkaar in gesprek gaan."

Via de testdag proberen de initiatiefnemers voor iedereen een passend beweegaanbod te vinden, "Dat kan de Sociaal Vitaal activiteit zijn, maar andere mensen zijn meer op hun plaats bij een al bestaande andere sport- of beweegactiviteit."

Lees ook over andere Sportimpuls-projecten: