"Kinderen wereldkampioen buiten spelen en sporten laten worden"

Gerlinde van Raalte, directeur Krajicek Foundation, over de opknapbeurt van 10 Playgrounds met een duidelijke ambitie

Onder de noemer ‘The Outdoor Generation’ is de Krajicek Foundation begonnen om 10 Playgrounds in Nederland een upgrade te geven naar de huidige tijd. De stichting wil zo meer jongeren in de wijk naar buiten krijgen om te komen sporten en spelen, legt directeur Gerlinde van Raalte uit.

De Krajicek Foundation beheert welgeteld 129 Playgrounds, in veertig verschillende gemeenten verspreid door heel Nederland. "Een Playground is een multifunctioneel sportveld, in de openbare ruimte in een aandachtswijk", verduidelijkt Gerlinde van Raalte, directeur van de in Den Haag gevestigde stichting. "Waar kinderen meerdere sporten kunnen beoefenen, zoals voetballen, basketbal, tennis en tegenwoordig ook steeds meer Urban sports. En is erop gericht dat kinderen dichtbij huis kunnen sporten en spelen."

Zoveel mogelijk onder begeleiding, al lukt dat niet altijd dagelijks. "Twee tot drie keer per week staat daar een professionele sportleider, een buurtsportcoach, die daar activiteiten geeft", vervolgt de directeur van de Krajicek Foundation. ‘Wat wij ook doen, is dat wij die Playgrounds voorzien van sportmateriaal. En wij zorgen ervoor dat wij vier keer per jaar een landelijk sportevenement organiseren, waar wij kinderen voor uitnodigen uit die verschillende wijken."

Tevens verstrekt de stichting een studiebeurs aan jongeren uit die wijken, zodat zij zich daarmee vrijwillig kunnen inzetten op de diverse Playgrounds. "Zij helpen dan ook mee met het organiseren van sport- en spelactiviteiten", aldus Van Raalte. "Alles is erop gericht om op zo’n plek zoveel mogelijk sport- en spelactiviteiten te laten plaatshebben. Dat het echt een ontmoetingsplaats is voor die kinderen. Waar ze lekker kunnen sporten, maar ook waar je jouw talenten kan ontwikkelen."

Primeur in de Schilderswijk

De allereerste Krajicek Playground dateert alweer van 1998, twee jaar nadat Richard Krajicek de in tennis fel begeerde titel op het gras van Wimbledon had veroverd. "Toen was het idee om hem met een soort rijtoer te huldigen in Den Haag", memoreert ze. "Uiteindelijk paste dat niet zo goed bij hem. Hij heeft toen een tennisclinic gegeven in de (Haagse) Schilderswijk aan kinderen."

"Dat gaf hem heel veel energie, maar hij werd ook geraakt door wat hij om zich heen zag. Dat in die wijk zoveel kinderen geen toegang hebben tot sport. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen. Of doordat sporten vanuit huis niet werd gestimuleerd om lid te worden van een sportvereniging. Toen is het idee ontstaan van wat wij nu aan het doen zijn in de Schilderswijk, dat moet niet eenmalig gebeuren maar wij moeten ervoor zorgen dat deze kinderen structureel dichtbij huis en op een veilige plek kunnen sporten. Dat was in feite de start van de Krajicek Foundation nu 26 jaar geleden. En dat was ook de start voor het aanleggen van Playgrounds.

"Er zijn veel verleidingen om binnen te blijven. Het is belangrijk om jongeren te motiveren om lekker naar buiten te komen, om te sporten en te spelen"

Gerlinde van Raalte - Directeur Krajicek Foundation

Vanzelfsprekend beleefde Den Haag in 1998 ook de primeur van de allereerste Playground. De Playground Hondius, vernoemd naar de straat waar die ligt. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot een totaal van 129, waar zo’n 5800 kinderen dagelijks naar hartenlust kunnen spelen en sporten. "Wij zijn heel tevreden met hoe deze ontwikkeling is gegaan", reageert Van Raalte namens de Krajicek Foundation. "Maar je kunt na al die jaren ook voorstellen dat je die plekken af toe een upgrade moet geven en moeten transformeren naar de moderne tijd."

Playground Hondius in Den Haag van boven afgezien na de heropening op 7 juli 2022:

Dit project kreeg 'Outdoor Generation' als doopnaam. "De eerste ideeën voor dit project kwamen in 2019. Wij hebben toen een aanvraag gedaan bij de Nationale Postcode Loterij’, zo licht ze toe. ‘Wij zijn al jaren beneficiant van de Postcode Loterij. Dat betekent dat je jaarlijks een bedrag krijgt van de Postcode Loterij ten behoeve van het goede doel. Af en toe kom je ook in aanmerking voor een extra bijdrage. Dat is toen toegekend."

Met de toekenning van 2,5 miljoen als budget kon de Krajicek Foundation een begin maken van de gewenste upgrading van de eerste tien Playgrounds. "Wij zijn in 2020 daarmee gestart", aldus Van Raalte. "Wij hebben tien plekken uitgekozen, die wij weer helemaal hebben gerenoveerd met de nieuwste sport- en spelmogelijkheden. Duurzaam en innovatief. Wij hebben een soort prijsvraag, een competitie uitgeschreven. Alle gemeentes, waar wij actief zijn, hebben wij uitgenodigd om zich op te geven, als die in aanmerking wilden komen. En motiveer ook waarom wij bij jullie aan de slag moeten."

Samen met buurt en gemeente

Er kwamen uiteindelijk zo’n 25 aanvragen binnen. "Wij hebben daar tien van uitgekozen. Driekwart is inmiddels klaar en opgeleverd." De Haagse Playground Hondius viel de eer te beurt om als eerste de opknapbeurt te mogen voltooien. "Vorig jaar augustus is die Playground heropend. Het is echt een prachtige plek geworden in de wijk. Heel open, heel veel groen, voor heel veel kinderen die verschillende sporten kunnen doen. Bankjes voor de bewoners, die daar wonen. Is echt een ontmoetingsplek geworden voor de hele wijk. Ik kan wel zeggen dat het stuk voor stuk hele mooie plekken zijn geworden", zo verwoordt zij haar algemene indruk over het resultaat tot nu toe van het project Outdoor Generation.

"Wat ik mooi vind, is dat je samenwerkt met zowel de buurt als met de lokale gemeente. Samen kan je echt wel iets moois neerzetten voor de jeugd", concludeert Van Raalte. "Het is ook heel belangrijk om dat te blijven doen. De bewegingsarmoede wordt in Nederland steeds groter bij kinderen en jongeren. Er is heel veel nodig om het tij te keren. Veel jongeren zitten achter hun schermen. Er zijn veel verleidingen om binnen te blijven. Het is heel belangrijk om jongeren te motiveren om lekker naar buiten te komen, om te sporten en te spelen."

"Doel is om kinderen in Nederland wereldkampioen buiten spelen en sporten te laten worden. Dat alle kinderen vitaal en gelukkig opgroeien. En beweging is daar de belangrijkste sleutel voor."

Foto boven artikel: de heropening van Krajicek Playground Clarence Seedorfplein Almere op 23 juni 2023. Foto: Krajicek Foundation.

Lees ook dit artikel over District Spots op o.a. Krajicek Playgrounds: