FC Groningen en RUG willen samen bewegingsarmoede aanpakken

FC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen ondertekenen intentieverklaring voor meer onderzoek

FC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben op donderdag 31 maart 2022 een intentieverklaring getekend waarbij een verdergaande samenwerking op het gebied van onderzoek is geformaliseerd. Tijdens het evenement ‘Scoren met talent’ ondertekenden voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG en algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen het document.

Met deze intentieverklaring spreken FC Groningen en de RUG uit meer te willen samenwerken op relevante maatschappelijke en inhoudelijke onderwijs- en onderzoeksthema’s. Denk hierbij aan sport, beweging, gezondheid en duurzaamheid. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals bewegingsarmoede, talentontwikkeling en ondernemerschap spelen hierin een centrale rol. Daarnaast werden er ook afspraken gemaakt over een verdere verkenning van mogelijke studenten- en onderzoeksprojecten.

In een interview met vakblad Sport & Strategie zei Gudde al dat hij sterk in zet om FC Groningen als de ‘Trots van het Noorden’ neer te zetten. Hij wil met die gedachte de club ook meer maatschappelijk laten gelden in de regio. "Er is veel sociale problematiek in Oost-Groningen, door de aardbevingen, de krimpproblematiek. Er is veel overgewicht en obesitas, ook onder de jeugd. Daar moeten we een rol in pakken. Als je je sociale gezicht laat zien, zullen meer mensen zich met de club willen verbinden."

Stevige ambities

Over de ondertekening van de intentieverklaring zegt hij nu: "Wij hebben in ons beleidsplan 2020-2025 ‘Samen naar de Grote Markt’ mooie en stevige ambities geformuleerd als aanjager van de regionale economie in Noord-Nederland en als aanjager om bewegingsarmoede op te lossen in ons verzorgingsgebied. Wij hebben daarbij vanaf het begin gezegd dat we dit niet alleen kunnen en wij samen met anderen de uitdagingen waarvoor we staan moeten en willen op- en aanpakken. Hiervoor hebben we sterke partners en merken nodig. De RUG is zo’n partij. Een instituut met heel veel kennis in huis, waarvan wij graag gebruik willen maken en mee willen samenwerken."

Ook Jouke de Vries van de RUG kijkt positief naar de formalisering van de samenwerking: "Door het grote maatschappelijke bereik van FC Groningen en de brede academische kennis binnen de RUG te koppelen, creëren we een unieke kans om gezamenlijke doelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, sport en bewegen te formuleren. Hiermee kunnen we een positieve impact op maatschappelijk vraagstukken genereren."


Lees ook: