Nieuw supportersbeleid NEC moet als smeerolie in de maatschappij werken

Nijmeegse eredivisieclub hoopt met sociaal-preventieve aanpak nieuwe rellen te kunnen voorkomen

Eind van de week staat de als altijd beladen derby tussen Vitesse en NEC op de kalender. "En die wordt gespeeld zonder uitsupporters", meldt Wilco van Schaik, algemeen directeur van de Nijmeegse club. "Dat hebben we met elkaar besproken." Het eerdere duel in de huidige competitie tussen beide rivalen, op 17 oktober vorig jaar, ging gepaard met veel agressie na afloop buiten het stadion. "Mede naar aanleiding van die buitensporige ongeregeldheden hebben wij een plan van aanpak opgesteld", vervolgt Wilco van Schaik, hetgeen gebeurde op verzoek van burgemeester Bruls.

"Hij heeft ons toen gevraagd om een plan hoe wij in de toekomst hiermee zouden omgaan." Omdat te verwezenlijken, werd een aantal sessies belegd met de politie, gemeente, OM, de KNVB en NEC. Dat leidde tot een samenkomst van de betrokken partijen op 16 december, waar het plan van aanpak definitief werd vastgesteld. "We zijn ons gaan realiseren dat die ongeregeldheden niet alleen om voetbal draaien", aldus Wilco van Schaik, "maar een onderdeel zijn van een breder sociaal-maatschappelijke problematiek, die alle lagen van de samenleving raakt."

"Het uit zich vaak bij en rondom het voetbal, maar het komt niet uit de boezem van het voetbal. Het voetbal is een plek waar iedereen in de massa zich kan misdragen. Meer dan dertig procent van de relschoppers had niet eens een kaartje voor de wedstrijd. Wat nog eens aangeeft welke aantrekkingskracht voetbal in de maatschappij heeft voor mensen, die de orde willen verstoren", benadrukt Wilco van Schaik.

Lange adem

Een strafrechtelijke aanpak of een stadionverbod biedt in veel gevallen geen duurzame oplossing, concludeert de leiding van NEC. "Een combinatie van preventie, repressie, handhaving en hulpverlening kan goed werken", stelt Wilco van Schaik. "Het maatschappelijke effect van de aanpak is leidend. Een meervoudige aanpak zal zich richten op een preventieve aanpak, persoonsgerichte aanpak en een groepsaanpak. Hierbij is het wel goed te beseffen, dat de aanpak van een complex vraagstuk een lange adem vereist. Het is niet het allemaal binnen een kort tijdsbestel op te lossen."

"We zijn ons gaan realiseren dat die ongeregeldheden niet alleen om voetbal draaien, maar een onderdeel zijn van een breder sociaal-maatschappelijke problematiek"

Wilco van Schaik - Algemeen directeur NEC

De voorbereidingen op wedstrijden zijn in intensiteit afgenomen, erkent de algemeen directeur. "De afgelopen jaren verliepen de wedstrijden steeds vaker rustig en probleemloos. Door corona is lang zonder of met beperkt publiek. Dat heeft ons zand in de ogen gestrooid. Spelen met publiek vergt weer een strakke sturing op de voorbereiding van wedstrijden, contact met de supporters en zowel de lokale als landelijke supportersverenigingen, en een goede professionele afdeling veiligheidszaken. In dat laatste hebben we ook geïnvesteerd en indien nodig blijven we dat ook doen. NEC zal scherper inzetten op de communicatie met supporters en de voorbereiding op de wedstrijden."

Goed gedrag belonen

Op deze wijze denkt de leiding van de Nijmeegse club signalen van eventuele rellen of andere ongeregeldheden eerder op de radar te kunnen waarnemen. Wilco van Schaik: "Daartoe is een individuele aanpak maar ook een groepsaanpak nodig. De individuele aanpak moet komen uit herkenning van beelden maar ook via gesprekken met goedwillende supporters. Degenen die elke vorm van geweld afkeuren. Hen daarvoor ook belonen. Een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak is om naast de succesvolle repressieve aanpak in de afgelopen periode weer in te zetten op preventie. Met de huidige ervaringen uit het verleden is het wenselijk om samen met wat wij de ketenpartners (de burgemeester, de officier van justitie en de hoofdcommissaris van politie, LM) noemen toe te werken naar de uitvoering van een sociaal-preventief supportersbeleid."

Maatschappelijke aantrekkingskracht

NEC is zich bewust dat het heeft te maken met een complex maatschappelijk vraagstuk, dat zich ook rondom voetbalwedstrijden manifesteert. "Als club kunnen wij met onze maatschappelijke aantrekkingskracht van waarde zijn", aldus Wilco van Schaik, "en wij willen deze rol ook zeker invullen. NEC beseft dat zij met zijn rol in de maatschappij een gemakkelijke toegang heeft tot de betreffende doelgroep en dat het als smeerolie kan werken tussen verschillende partijen. Maar het is wel noodzakelijk dat het opzetten van een sociaal-preventief supportersbeleid onderdeel moet zijn van alle ketenpartners."

Overigens kan NEC nog geen supporters van de bezoekende club welkom heten. Dat deel van het stadion zakte tijdens de bewuste derby met Vitesse door, toen de fans uit Arnhem uitbundig de zege vierden. Een grondige inspectie spoorde een aantal scheuren en ontwerpfouten op. "Het stadion is nog niet gereed. Het beton is er nog steeds uit. We denken dat het uit-vak over één of twee maanden weer open kan. Voor de rest kan en mag het stadion weer helemaal vol stromen met onze eigen supporters", besluit Wilco van Schaik de toelichting op het plan van aanpak.

Foto: Roger Veringmeijer, Wikimedia (CC).