Wielerkoersen moeten zich aanpassen aan minder politie-inzet

Ook in 2020 vallen koersen noodgedwongen weg door gebrek aan mankracht bij politiekorpsen

Organisaties van wielerkoersen hoopten lang anders, maar er is geen ontkomen aan, ze ervaren ook dit jaar het effect van de verminderde politie-inzet. Mede daardoor zijn inmiddels vier evenementen geschrapt, waarvan de Ronde van de Achterhoek als laatste slachtoffer. "Het is lastiger geworden", erkent Henk van Beusekom, manager sport van de KNWU. "De omstandigheden zijn veranderd", zo hoeft hij maar te herinneren aan de herhaalde aankondiging van vorig jaar dat de politie haar bijdrage aan het wielrennen in 2020 met vijftig procent zou terugschroeven ten opzichte van 2018.

Niet voor het eerst bepleit de KNWU meer realiteitszin van de verschillende organisaties. "De wereld verandert, de discussie verandert", stelt Henk van Beusekom. "In 2028 zal het zeker allemaal minder zijn", zo kijkt hij bewust ver vooruit. Maar ook op korte termijn dringt hij aan op een merkbare aanpassing van de mindset. "We moeten beseffen dat we niet op de huidige manier kunnen doorgaan." Nog voor het seizoen op gang is gekomen, sneuvelden achtereen de Omloop van de Hoeksche Waard, de Parel van de Veluwe, de Omloop van de Glazen Stad en de Ronde van de Achterhoek. "Daarbij speelden er meerdere problemen, maar inderdaad ook dat van de mindere politie-inzet", aldus Van Beusekom.

Streep door Ronde van de Achterhoek

"Zelf wisten we nog steeds niets van de politie", bevestigt Gerard van Balveren namens de Ronde van de Achterhoek, een koers over 200 km langs acht gemeentes, ter promotie van de provincie Gelderland. Vorig jaar ondersteunden twaalf motoragenten (vier minder dan gevraagd) het koersverloop, met daarbij nog eens 84 van een aantal motorclubs. "We konden kiezen: een omloop van 25 km en dan acht rondjes óf stoppen. Zonder politie mag en gaat het niet. We hebben helaas dan ook het laatste moeten beslissen", aldus de organisator, die voor 2021 streeft naar een profkoers. "Want dan krijgen we zeker politiebegeleiding. Maar dan moeten we onze begroting wel opkrikken van 45.000 naar 65.000 euro."

"We konden kiezen: een omloop van 25 km en dan acht rondjes óf stoppen. Zonder politie mag en gaat het niet"

Gerard van Balveren - Ronde van de Achterhoek

Schaarste bij korpsen

Begeleiding van de politie kost tussen de 100 en 125 euro per uur voor één ingehuurde motor, die vaak zo’n acht uur aan werk heeft met een lange tocht. "Reken maar eens uit wat pakweg twintig motoragenten aan geld opslokken als post op een totale begroting. Een bedrag van 6.000 euro overstijgt niet zelden de helft of zelfs het complete budget", zegt Van Beusekom, die organisatoren een aanzienlijke besparing kan aanreiken, indien zij willen overschakelen op een kleiner, zonder politie af te zetten parkoers. "De Ronde van Drenthe betekent één fte aan politie in de regio Noord."

De KNWU voert nog steeds zoveel mogelijk overleg met onder andere de Landelijke Eenheid motor-ondersteuning in Driebergen-Zeist, maar stuit daarbij op de actuele situatie van schaarste aan mankracht bij de diverse korpsen. "We denken de verminderde inzet van de politie dit jaar te kunnen beperken tot 40 en dus geen 50 procent", schat Van Beusekom in. "Maar burgemeesters kunnen moeilijk doen. Het sluit allemaal heel strak. De korpsen moeten zich veel strakker aan richtlijnen houden. Door het gekrakeel met korpsen is er niet veel ruimte meer", zo waarschuwt hij andermaal voor de nodige herbezinning onder de organisaties. "Het is geen kwestie van onwil. De politie heeft te weinig mensen om bij alle wedstrijden voldoende motoragenten in te zetten om de weg te beveiligen."

Alternatieve oplossingen

In het streven naar kleinere parkoersen en meer eigen bemanning onderzoekt de KNWU samen met de ministeries en onder meer met steun van NOC*NSF alternatieve oplossingen. "Wij willen graag dat de wielerkaravaan in de Wegenverkeerswet wordt opgenomen", aldus Van Beusekom. "Naar voorbeeld van België, waar de verkeersregelaars meer bevoegdheden hebben. Je moet aan de kant wanneer er zo’n auto met een driehoek op het dak langskomt. Je moet dan wachten tot de laatste politieagent is gepasseerd en de weg weer heeft vrijgegeven."

"De tweede optie", vervolgt Van Beusekom, "betreft die verruiming van de bevoegdheden voor de vrijwillige motorrijders. Vrijwilligers bij een koers moeten nu eerst afstappen voor ze een signaal mogen geven. Als zij met de juiste papieren wel rijdend de weg zouden mogen beveiligen, dan zou dat heel veel politieagenten schelen." De eerste aanpassing moet evenwel door de Tweede Kamer worden geloodst. "En zal daardoor lastig te realiseren zijn. Maar de tweede is gemakkelijker, omdat het in dit geval om een ministeriële regelgeving gaat."

Adequate opleiding jeugd

Naast al deze inspanningen werkt de KNWU aan een herindeling van de kalender. "Bij de junioren-mannen en vrouwen hebben we een aantal topcompetitiewedstrijden op de kalender kunnen krijgen met motorpolitie, waardoor de rondjes toch wat groter zijn", verwoordt Van Beusekom de zorg om een adequate opleiding van de jeugd. "Een omloop van 200 km telt immers meer leermomenten dan een rondje op een parkoers van 8 km. En de top heeft deze ervaring zeker nodig. We doen onderzoek naar wat voor junioren van 17 en 18 jaar belangrijk is. Topcompetitie voor junioren onder 23 jaar, die jongens zullen we hoe dan ook de ruimte moeten geven."

Het zal wennen zijn, maar nieuwelingen-, junioren- en amateurkoersen zullen zich ook in de nabije toekomst moeten bedruipen met meer vrijwilligers om de weg af te zetten, of uit te wijken naar kleinere parkoersen. “In uw regio zullen er mogelijk andere keuzes gemaakt kunnen worden voor wat betreft de grootte van een omloop”, viel al medio vorig jaar te lezen in een uitgebreid schrijven van de KNWU.