Groot aantal sportaanbieders valt tussen wal en schip bij energiecompensatie

Lodewijk Klootwijk (POS) hoopt op afdoende regelingen om ondernemende sport overeind te houden

Evenals het NOC*NSF maakt ook het Platform Ondernemende Sportaanbieders zich zorgen over de energiecompensatie voor de sport. "Er zijn twee regelingen aangekondigd", verduidelijkt Lodewijk Klootwijk, directeur van het POS. "De ene regeling is voor huishoudens. En die geldt ook voor kleine ondernemers. Die regeling heeft een volume-plafond. Voor veel huishoudens is dat prima. En er is ook de TEK-regeling, ofwel tegemoetkoming energiekosten. Dat is de regeling voor de zwaar-gebruikers."

"Voor de sport houdt dat in", vervolgt Lodewijk Klootwijk, "dat zowel de verenigingen als de ondernemers kunnen meedoen met de regeling voor de huishoudens. En dat betekent met het volume-plafond dat de groep hele kleintjes daarmee voor een deel worden gecompenseerd. Dat is mooi, daar zijn we heel blij mee. Maar dat zijn wel de hele kleintjes. Want je moet je voorstellen dat die regeling is gemaakt op het niveau van huishoudens. Als je nu een heel kleine sportschool hebt, of een heel kleine yoga-studio, dan kan je er wat aan hebben. Nogmaals, daar zijn we hartstikke blij mee."

Geen profijt van compensatie

De tweede regeling, de zogenoemde TEK-regeling, blijkt tevens bedoeld voor de grootverbruikers in de sport. "Dan moet je een minimum aan energielasten hebben", aldus de nadere uitleg van Lodewijk Klootwijk. ‘Daarbij moet een percentage, om precies te zijn, 12,5 procent, van jouw omzet aan energiekosten hebben. Dat is heel hoog. En je moet ook een minimumverbruik hebben. Voor de echte grootverbruikers zoals zwembaden en kunstijsbanen is de regeling niet afdoende.”

In die voorgestelde TEK-regeling schuilt immers een plafond van 160.000 euro als compensatie. "En daarmee redden ze het niet", vreest insider Klootwijk. "De TEK-regeling is goed voor een aantal zwaar-gebruikers, maar niet voor de sport. Daar zit dus de pijn. En waar ook de pijn zit, zijn de bedrijven die te groot zijn voor de regeling voor huishoudens, en te klein, omdat ze een te laag verbruik hebben, om met de TEK-regeling mee te kunnen doen.’

‘En dat is de grootste groep’, aldus de directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders. "Die groep kent zo’n vijf, zes tot zeven procent aan energieverbruik op de omzet, en die krijgen dus een heel klein beetje huishoudens' compensatie, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen. In feite is daar nauwelijks of geen compensatie voor. Ik schat dat we het dan wel over tachtig tot negentig procent van de ondernemende sportaanbieders hebben. Dat aantal heeft nauwelijks profijt van de compensatiemaatregelen", waarschuwt Lodewijk Klootwijk.

"Als er delen van de sportinfrastructuur omvallen, komen er nog meer mensen op de bank te zitten, die normaal geregeld sporten. Dat zou een heel slechte zaak zijn..."

Lodewijk Klootwijk - Directeur Platform Ondernemende Sport

"De binnensport zit sinds corona op een bezetting van ongeveer 80 tot 85 procent van voor corona", memoreert hij bewust als uitstapje. "Dat houdt in dat er geen geld wordt verdiend. Dat ze aan het interen zijn. Als ze dan vijf tot tien procent meer kosten gaan krijgen, dat kunnen ze er echt niet bij hebben. Dan wordt het ongelooflijk spannend of ze het gaan redden. Al met al holt de liquiditeit achteruit bij de ondernemende sport en dreigt echt in gevaar te komen."

"En dat moeten we niet hebben", constateert Lodewijk Klootwijk. "Want we hebben gemerkt dat de mensen door corona op de bank zijn gaan zitten. Ze komen er heel moeilijk vanaf om te gaan sporten. Als er dan delen van de sportinfrastructuur omvallen, komen er nog meer mensen op de bank te zitten, die normaal geregeld sporten. Dat zou een heel slechte zaak zijn…"

Drie betrokken ministeries

Vanzelfsprekend wil en moet POS in actie komen met een helder weerwoord in de richting van de betrokken ministeries. "We moeten dan wel met goede cijfers komen. Dat zijn we nu aan het uitrekenen", aldus Lodewijk Klootwijk. "Dat doen we met ondernemers, en ook met de KNVB en NOC*NSF, om inzicht te krijgen in wat die regelingen voor de sport breed betekent. En daarmee gaan we naar VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), maar ook naar Financiën en EZK (Economische Zaken en Klimaat). We zullen alle drie ministeries aanschrijven."

Met het ministerie van VWS onderhoudt hij overigens al geregeld contact. ‘We hebben zeker al reacties uit de sport. Die zijn we aan het samenvoegen. We hopen op korte termijn een goed beeld te hebben van de hele situatie. We zien ondertussen wel dat er voor maatschappelijk vastgoed al wordt nagedacht over een regeling om die tegemoet te komen. Onder maatschappelijk vastgoed vallen met name zwembaden maar ook ijsbanen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is heel goed. We verwachten ook wel dat daar iets goeds zal uitkomen."

Gemeenten

In het geval van zwembaden en ijsbanen attendeert Lodewijk Klootwijk nog wel op een niet onbelangrijk bijkomend probleem. "Dat vastgoed, om het zo maar uit te drukken, is eigendom van de gemeente. Maar dat wordt geëxploiteerd door een ondernemer. Als die het niet meer kan exploiteren, als die omvalt, dan blijft de gemeente met een behoorlijk probleem zitten. Dan moet de gemeente het gaan exploiteren. En dat behoort nou niet tot de kern-business van een gemeente."

Niettemin heeft hij goede hoop dat daar een afdoende regeling voor komt. "Het is wel zo dat we in de tijd wat uit de pas gaan lopen", merkt de directeur van het POS nog op. "De bedoeling zou zijn pas in het tweede kwartaal van volgend jaar met een regeling te komen. Dan is de helft al omgevallen. Het gaat om liquiditeit. Een lege bankrekening betekent betalingsproblemen en als je niet uitkijkt, ga je failliet. Dus haast is zeker wel geboden…"

Lees ook: