Gelderse sportclubs gaan aan de slag met biodiversiteit

Het thema natuur is voor de sportsector nog redelijk nieuw. De provincie Gelderland en NOC*NSF willen daar verandering in aanbrengen door de Gelderse sportclubs letterlijk groener te maken. In opdracht van de provincie bundelde NOC*NSF concrete voorbeelden hoe sportclubs en beleidsmakers hiermee aan de slag kunnen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief sporten en bewegen is vandaag gelanceerd.

Hitte, wateroverlast, droogte; het klimaat wordt extremer en de natuur staat onder druk. Daarom wil de provincie Gelderland verduurzamen en de bebouwde omgeving vergroenen. Zo komen er meer planten- en diersoorten, en is de omgeving beter bestand tegen het veranderende klimaat. "1% van het grondoppervlak in Nederland is sportveld, een enorme kans dus", aldus sportgedeputeerde Jan Markink.

NOC*NSF wil ook de sportsector helpen met verduurzamen en is net als de provincie één van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport. "Sporten in een natuurrijke omgeving is nóg gezonder. Hartstikke mooi dus dat we de handen ineen kunnen slaan", zegt Marcelien de Koning, olympisch zeilster en sinds vorig jaar chef de emission van de Nederlandse sport.

Sport en natuur

Natuur staat bij de meeste sportclubs nog niet echt op de agenda. Ook bij gemeenten, die veel sportparken in beheer hebben, zijn het meestal losstaande dossiers. Met deze voorbeelden willen NOC*NSF en de provincie laten zien dat sport en natuur elkaar juist kunnen versterken. Jan Markink: "Het mes snijdt aan 3 kanten. Het is goed voor de natuur, de klimaatbestendigheid van onze omgeving, en onze gezondheid."

Voor sportclubs die aan de slag willen met vergroenen geeft het inspiratiedocument praktische tips. Zo valt te lezen dat het goed is om samen met de gemeente te onderzoeken wat de stand van de biodiversiteit is. Ook het zorgen voor draagvlak bij leden en bestuur is belangrijk. In het document worden ook tips gegeven voor een plan van aanpak met daarin de kosten. Trainers, coaches en scheidsrechters zijn dagelijkse kost, maar biodiversiteit staat vaak nog in de kinderschoenen. Het is daarom voor clubs belangrijk de juiste kennis in huis te halen.

Subsidie gemeenten

In het document staan ook tips voor gemeenten die de natuur meer binnen willen halen op sportparken die ze beheren. Ook kunnen gemeenten subsidie krijgen om de biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door bomen te planten, bloemen te zaaien of nestkastjes voor vogels op te hangen.