Miljoenenschade voor Limburgse sportclubs door overstromingen

Gedupeerde verenigingen als RHC Concordia uit Roermond kunnen gebruik maken van schaderegeling van de overheid

Tot in de kleinste details herinnert hij het zich nog. "In de nacht van 16 op 17 juli is er een dijk bij de Roer doorgebroken, naast het hockeycomplex. Dat heeft ervoor gezorgd dat er twee meter water op de velden is komen te staan", aldus Eric van Dijk, bestuurslid accommodatiezaken van de hockeyclub RHC Concordia uit Roermond. Als één van de sportverenigingen in Limburg en Brabant kan Concordia bij de overheid een regeling treffen voor de niet gedekte schade van de wateroverlast in dit deel van Nederland. NOC*NSF houdt een lijst bij van aanmeldingen. "Via de bonden en provinciale sportservice hebben we een voorlopige aanmelding van ruim twintig clubs doorgekregen. Voornamelijk uit Limburg, maar die lijst is zeker nog niet volledig", laat Sonya Schonewille namens de sportkoepel weten.

Het in Limburg genestelde Concordia behoort tot de gedupeerde clubs, blijkt uit het trieste relaas van Eric van Dijk. "In onze kleedaccommodatie en in het clubgebouw heeft anderhalve meter water gestaan, omdat dat iets hoger ligt. Het duurde een week voor het water volledig was weggetrokken, dan wel de grond in of in de Roer teruggepompt. Pas daarna werd duidelijk wat en hoe groot de schade in totaal was."

"We hebben drie hockeyvelden", vervolgt Eric van Dijk. "En die moeten alle drie compleet worden vervangen. Per veld kost dat tussen de 3,5 en 4,5 ton. Dan hebben we het dus over een bedrag tussen de 1,2 – 1,3 miljoen euro. En dan komt er nog de rest van het complex bij. Hebben we het over een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dan zit je al met al tegen de drie miljoen aan te hikken wat we dus aan schade zouden kunnen hebben."

Alles met een stekker kon weg

En dan loopt er nog een onderzoek naar de mate van vervuiling door het achtergebleven slib. Daardoor bleek het nodige van de inboedel en het materiaal niet meer bruikbaar. "Alles met een stekker hebben we kunnen weggooien als het ware. En keepersmaterialen en dergelijke spullen hebben ook allemaal onder water gestaan. Ze zijn bovendien vervuild door het slib." Het zal duidelijk zijn dat ook deze kosten de totale som aan schade nog wel iets zal verhogen. "Op deze wijze onderbouwen we ons verhaal richting verzekering dan wel de verschillende regelingen, die in het leven zijn geroepen om ons daarin te steunen."

In weerwil van alle ellende wil Concordia als vereniging toch doordraaien met trainingen en wedstrijden. "Dankzij de inspanningen van onder meer de hockeybond, verschillende sportclubs binnen Roermond maar ook hockeyverenigingen in de nabije omgeving kunnen we uitwijken naar andere accommodaties", meldt Eric van Dijk. "De jongste jeugd, zeg maar de kinderen tot tien, twaalf jaar kunnen gewoon in Roermond blijven hockeyen bij een tennisvereniging. Die heeft haar accommodatie op bepaalde tijden beschikbaar gesteld. Voor de rest van de jeugd en de senioren wijken we uit naar het complex van de hockeyvereniging Venlo, omdat die toevallig vorig jaar is gefuseerd met een paar andere clubs. En daarmee is vertrokken naar een andere locatie, waardoor deze vrij is komen te vallen. Voor ons is dat een geluk bij een ongeluk."

Hulp van andere clubs

Net een week voor de overstromingen werd dat complex namelijk overgedragen aan de gemeente Venlo. "Dat geeft ons in elk geval de mogelijkheid om daar onze trainingen en eventuele thuiswedstrijden te kunnen vervolgen." Onderwijl gaat RHC Concordia aan de slag met de totale renovatie van de eigen velden. "De bedoeling is om de velden gefaseerd te vervangen. Hoe lang die hele operatie gaat duren? We streven ernaar dat we na de herfstvakantie de trainingen weer kunnen opstarten. Maar qua wedstrijden zitten we dan toch alweer in 2022. Het is en blijft nu allemaal onzeker. Toch willen we zoveel mogelijk in het werk stellen dat we kunnen doorpakken en de jeugd blijven laten sporten." Concordia telt 670 leden. Ongeveer driekwart, ofwel tussen de 500 en 550, blijkt jeugdlid. "We willen deze aantallen graag behouden."

Om hoe dan ook te overleven zette Concordia uit eigen beweging een crowdfunding op. "Het is altijd mooi om te merken dat uit de samenleving zowel uit Roermond als uit Limburg, en ook oud-leden uit het hele land een bijdrage leveren, dan wel in natura of financieel. Dat sleept je er ook wel doorheen", bekent Eric van Dijk, ondanks alles optimistisch over de toekomst van Concordia. ‘We zijn de oudste hockeyclub in Limburg en bereiken in 2024 ons 100-jarig jubileum. Ook dat motiveert om koste wat kost door te zetten.’ En met een lach: "Op naar 200 jaar…"

Fotobijschrift: De ondergelopen hockeyvelden van RHC Concordia. Foto: via Facebook