"Wij willen maatwerk leveren voor álle bridgers, leden en niet-leden"

Bridgebond op kruispunt van bond of community

Als binnensport behoort bridge tot de sporten die door corona hard zijn getroffen. Ook de gemiddelde hoge leeftijd van de beoefenaars speelt de sport niet in de kaart. Een nieuwe (digitale) strategie moet redding bieden voor de Nederlandse BridgeBond (NBB), die zich afvraagt of ze wel ‘bond’ moet blijven en of community geen veel betere term is om alle bridgers samen te brengen. "Eén bridge-community, 500.000 bridgers verbonden door de liefde voor een springlevende sport, dat is ons doel voor 2032", aldus directeur Berit van Dobbenburgh eerder in vakblad Sport & Strategie.

Nederland behoort als bridgeland al jaren tot de wereldtop. Dit jaar werd Nederland voor het eerst in de geschiedenis ook Europees kampioen. En in 2021 kreeg de Nederlandse BridgeBond (NBB) als lid van TeamNL door NOC*NSF 855.000 euro overgemaakt, voor top- en breedtesport samen. Wapenfeiten die voortkomen uit de rijke verenigingsstructuur van de sport. Met duizend verenigingen en 72 duizend leden overstijgt bridge alle andere denksporten ruim.

Daarmee houdt voor bridge het goede nieuws wel op. Want de gemiddelde leeftijd van de leden van de BridgeBond is 73 en er is weinig jeugdige aanwas. Er is dan ook duidelijk sprake van een dalende trend als het gaat om het aantal bij de bond aangesloten leden.

Directeur Berit van Dobbenburgh: "Corona is echt een ramp geweest. Gelukkig konden we de clubcompetities snel online vervolgen, maar een groot deel van de leden geeft toch de voorkeur aan fysieke wedstrijden. Golf mocht als buitensport snel weer open, waardoor het nieuw publiek kon trekken en zelfs van corona profiteerde. Wij waren juist een van de laatste sporten die weer van start mochten. En verjonging was al een probleem. Het is noodzakelijk om nu snel een inhaalslag te maken en de dalende lijn om te buigen naar groei."

Sociale netwerk

Voorjaar 2022 startte Van Dobbenburgh met het maken van een nieuw beleidsplan. Dat deed ze samen met Johan Pieters, voorzitter sinds november 2021, die helemaal op haar lijn zit: niets doen is geen optie, we moeten in actie komen. "Het zou uiteraard mooi zijn als verenigingen weer kunnen groeien. Maar we zullen ook moeten gaan kijken naar andere vormen van binding."

"Punt is dat je niet zomaar lid kunt worden van een vereniging. Je moet wel kunnen bridgen. Een aantal verengingen organiseert zelf beginnerscursussen en die verenigingen zie je stabiel blijven of zelfs groeien. Maar voor de meeste clubs geldt dat je eerst een aantal cursussen moet volgen, voordat je lid kunt worden van een club. Dat willen we graag omdraaien. Eerst lid worden van een club, binding opbouwen en- dan een cursus volgen. We zien bij clubs die deze weg bewandelen groei. Daarom hebben we nu het cursistenlidmaatschap geïntroduceerd."

"Fundamenteler is natuurlijk dat het voor veertigers niet erg aantrekkelijk is om lid te worden van een vereniging waar iedereen in de 70 is. Is dat het sociale netwerk dat je zoekt? Dan kom je automatisch op de vraag: is het verenigingsmodel nog wel het meeste succesvolle model voor de toekomst?"

Van Dobbenburgh heeft de afgelopen 2,5 jaar met veel bonden contact gehad en heeft gemerkt dat tal van hen, om deze of andere redenen, met dezelfde vraag worstelen. "NOC*NSF heeft samen met Hogeschool Windesheim onderzoek gedaan. Daar kwam onder meer uit dat ook in een sport als hockey kinderen geen zin meer hebben om bij een vereniging de hele zomer competitie te spelen. Ze spelen liever toernooitjes. Als je zoiets weet moet je dat meenemen in je beleid."

Een community van 500 duizend bridgers

Geïnspireerd door NOC*NSF, dat afgelopen voorjaar Sportagenda 2032 tot centraal beleidsdoel verhief (met als wervende slogan: ‘Nederland het sportiefste land ter wereld in 2032’), besloten Pieters en Van Dobbenburgh in Bridgeagenda 2032, het nieuwe beleidsplan, tot het zetten van een bridgestip op de horizon.

Van Dobbenburgh: "Nu richten we ons primair op onze leden, maar dat is volgens ons niet langer de enige doelgroep. Uit onderzoek van het Mulier instituut weten we dat er geen 72.000 maar wel 300 duizend bridgers zijn in Nederland. Die bridgen veelal thuis met vrienden en familie. Ik ben ervan overtuigd dat wij als bond ook voor hen iets kunnen betekenen. Als we ons blikveld maar verruimen. Van: we zijn er voor leden en verenigingen naar: we zijn er voor alle bridgers! Onze droom voor 2032 is: een springlevende bridgesport en een community van 500 duizend bridgers waarbij íedere speler een ambassadeur is voor de sport."

Die droom kan alleen realiteit worden, aldus Van Dobbenburgh, als je weet wie die ‘andere’ bridgers zijn en er als bond in slaagt voor hen van betekenis te zijn. "We hebben de afgelopen twee jaar een paar kleine enquêtes gedaan onder thuisbridgers. Daaruit bleek dat ze het in elk geval leuk vinden om uitslagen en resultaten te kunnen vergelijken. Dat kan nu ook al, door in onze shop een boek te kopen, Bridgen voor Thuis, maar zouden we die dienst ook niet digitaal kunnen aanbieden? Dan kom je vanzelf op de gedachte: zouden de mensen die nu thuis aan de keukentafel met familie en vrienden bridgen en die geen lid willen worden van een club, het wél leuk vinden om online met anderen te bridgen?"

"Ons voortbestaan staat op het spel! Verjongen, innoveren, bridge toegankelijker maken – dat zijn nu de speerpunten van vraaggerichte actie"

Berit van Dobbenburgh - Directeur Brigdebond

In de Bridgeagenda 2032, die het bondsbestuur in juni aannam, is ‘doelgroeponderzoek’ onder bridgers eerste prioriteit. “Vervolgens: hoe gaan we die doelgroepen benaderen, welke producten en dienstverlening hoort daarbij? Dat klinkt commercieel, wat een vies woord is in de georganiseerde sport, maar wat is commercieel anders dan vraaggericht werken? Dat doen we nu alleen voor verenigingen en hun leden, vooral door het organiseren van competities en andere dienstverlening. Alleen: de wereld is veranderd! Ons voortbestaan staat op het spel! Verjongen, innoveren, bridge toegankelijker maken – dat zijn nu de speerpunten van vraaggerichte actie.”

Nieuwe infrastructuur

Er worden al langer pogingen ondernomen om jongeren voor bridge te interesseren. In juni lanceerde de bond 'Kwik Bridge', een boekje en instructievideo om eenvoudig kennis te kunnen maken met bridge. En daarnaast de app 'EasyBridge' waarmee iedere geïnteresseerde online en in eigen tijd de grondbeginselen van bridge onder de knie kan krijgen. "Zo willen we de drempel voor bridge verlagen. Onze grootste uitdaging richting iedereen die het boekje heeft gelezen of de app heeft gedownload, is dezelfde als bij de schooljeugd. We moeten follow-up kunnen bieden in de vorm van toernooitjes, evenementen en leuke locaties waar je gewoon even naar binnen kunt lopen voor een spelletje bridge. Het enige wat we nu kunnen bieden is de traditionele vereniging waar je op een vast dagdeel in de week kunt bridgen."

Het bouwen aan die follow-up, Van Dobbenburgh spreekt van een 'nieuwe infrastructuur', staat nog in de kinderschoenen. Wel is de bond inmiddels met Techonomy en Arko Sports Media in gesprek om het nieuwe beleidsplan te vertalen in een concrete digitale strategie. "Veel bridgers vinden online bridge geen ‘echt’ bridge. Ja, gedurende COVID-19 was het even een prima oplossing, maar nu ze fysiek weer op de club kunnen zijn, willen ze spelen met echte kaarten in hun handen. Uiteraard houden we de bestaande verenigingen en hun leden er graag bij, maar we moeten ook nieuwe wegen inslaan. De community is er voor álle bridgers, de huidige leden en clubs, maar ook alle andere bridgers."

Dit artikel verscheen eerder in uitgebreidere vorm in vakblad Sport & Strategie 4-2022. Het hele interview lezen? Bestel deze editie dan eenmalig als los nummer.