Wie wordt de opvolger van André Bolhuis? (deel 3)

Sprenger, Sturkenboom, Wakkie en Warners over de nieuwe voorzitter van NOC*NSF

In mei van dit jaar vertrekt André Bolhuis als voorzitter van NOC*NSF. Wie volgt hem op? Iemand uit het gevestigde midden van de sportbonden: Marcel Wintels (voorzitter van de KNWU), Eric van der Burg (Atletiekunie) of Anneke van Zanen (voormalig penningmeester NOC*NSF)? Een internationale bestuurder, zoals Sylvia Barlag, Gertjan Eggenkamp of Claudia Bokel? Of een geharde professional uit het bedrijfsleven, iemand als Feike Sijbesma (DSM), Wiebe Draijer (Rabobank) of Berndt Kodden (Campina)? Veertien insiders verstrekken advies – gratis en voor niets. In aflevering 3: Peter Sprenger, Marcel Sturkenboom, Johan Wakkie en Chiel Warners.

In vakblad Sport & Strategie (editie 6-2018) keken veertien insiders in een glazen bol naar wie mogelijk in dat profiel past als opvolger van André Bolhuis. Deze rondgang leert dat er geen absolute favoriet valt aan te wijzen. De namen die vallen komen uit de gevestigde kringen van NOC*NSF, maar ook uit politiek en bedrijfsleven.

Peter Sprenger, voorzitter van volleybalbond Nevobo

"De sport is gebaat bij een innovator die verbinding heeft met de millennials. Die partners, doelgroepen en sporten kan verenigen, met oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het hoeft niet per se een vertegenwoordiger uit een bepaalde hoek te zijn, wel iemand die alle werelden begrijpt. De sport zit in een omslagperiode, met andere concurrentieverhoudingen. Dat vraagt om daadkracht op bondsniveau en op het niveau van NOC*NSF. Waarbij gezamenlijkheid in de te maken keuzes vooropstaat. Daar hoort een sterke persoonlijkheid als voorzitter bij. Ik ben benieuwd naar het verloop van het benoemingsproces. Mogelijk zijn er kandidaten die wel interesse hebben, maar de ontwikkelingen afwachten en zich later melden."

Marcel Sturkenboom, voormalig directeur NOC*NSF:

"Met het bedrijfsleven heeft NOC*NSF een haat-liefdeverhouding. Grote sponsors haken af en TeamNL wil maar niet van de grond komen. Een outsider die zijn of haar sporen heeft verdiend als maatschappelijk ondernemer is voor mij het meest logisch. Feike Sijbesma van DSM of Wiebe Draijer van Rabobank bijvoorbeeld [door Sturkenboom genoemd voordat de Volkskrant Top 200 van invloedrijke personen verscheen, met Sijbesma op één en Draijer op 39, FO]. Marcel Wintels is gepokt en gemazeld als sportbestuurder, kent het onderwijs en kan met die achtergrond intermediair zijn naar de wereld van bewegen en gezondheid. Eric van der Burg, die in Amsterdam naast sport ook jeugd en welzijn in de portefeuille had, kan dat ook en is voor mij ook kandidaat."

Johan Wakkie, voormalig directeur van de hockeybond:

"Ik ben voorstander van een betaald voorzitterschap, vervuld door een veertiger of vijftiger met een breed netwerk. Nu men vasthoudt aan een onbezoldigd voorzitterschap, zou Anneke van Zanen, voormalig penningmeester, maar ook voormalig tophandbalster en voorzitter van handbalvereniging Hellas, een prima kandidaat kunnen zijn. Inhoudelijk erg goed en altijd een eerlijk en zuiver bestuurder geweest. Ze heeft een zware baan bij Baker Tilly Berk en een gezin, en ik weet niet of ze het ambieert, maar ze is absoluut geschikt."

Chiel Warners, ex-tienkamper, van 2013 tot 2017 voorzitter van de atletencommissie en in die functie ook lid van het NOC*NSF-bestuur:

"NOC*NSF is een organisatie waar meer dan 100 miljoen in omgaat, met geld van VWS, Nederlandse Loterij en sponsors. Daarbij past een strakke, bedrijfsmatige leiding. Daarom zie ik liever iemand uit het bedrijfsleven als voorzitter dan uit de politiek. Internationaal wordt er veel waarde aan gehecht, dus is een verleden in de sport ook belangrijk. Sylvia Barlag zou het kunnen, maar ik denk dat een jonger iemand de voorkeur moet hebben. Claudia Bokel past in mijn ogen het beste. Heeft visie, kent de sport nationaal en internationaal, en heeft bij Bayer en Adecco in een corporate omgeving leren werken. Wat ik ook belangrijk vind: in Nederland komen de beste sportprestaties van vrouwen, waarom zou dat niet ook het geval zijn op bestuurlijk vlak?"


Dit artikel is een fragment uit het vakblad Sport & Strategie (editie 6-2018). Benieuwd naar dit en andere artikelen? Bestel deze editie dan als los nummer.

Lees ook de eerdere afleveringen in deze serie: