Wie wordt de opvolger van André Bolhuis? (deel 1)

Theo Fledderus, Jaap de Groot en Rudmer Heerema geven advies over de nieuwe voorzitter van NOC*NSF

In mei van dit jaar vertrekt André Bolhuis als voorzitter van NOC*NSF. Wie volgt hem op? Iemand uit het gevestigde midden van de sportbonden: Marcel Wintels (voorzitter van de KNWU), Eric van der Burg (Atletiekunie) of Anneke van Zanen (voormalig penningmeester NOC*NSF)? Een internationale bestuurder, zoals Sylvia Barlag, Gertjan Eggenkamp of Claudia Bokel? Of een geharde professional uit het bedrijfsleven, iemand als Feike Sijbesma (DSM), Wiebe Draijer (Rabobank) of Berndt Kodden (Campina)? Veertien insiders verstrekken advies – gratis en voor niets. In aflevering 1: Theo Fledderus, Jaap de Groot en Rudmer Heerema.

"Wij vragen een moderne, vooruitstrevende en inspirerende leider met verbindingskracht en relativeringsvermogen. De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, strategische focus, een trackrecord binnen de sport en affiniteit met de normen en waarden van het Olympisme. De tijdsbesteding voor de reguliere bestuurstaken is gemiddeld 1 dag per week. De functie is onbezoldigd."

Dat was de tekst van een advertentie in de Volkskrant van 15 december jongstleden waarin NOC*NSF liet weten een nieuwe voorzitter te zoeken. In vakblad Sport & Strategie (editie 6-2018) keken veertien insiders in een glazen bol naar wie mogelijk in dat profiel past als opvolger van André Bolhuis. Deze rondgang leert dat er geen absolute favoriet valt aan te wijzen. De namen die vallen komen uit de gevestigde kringen van NOC*NSF, maar ook uit politiek en bedrijfsleven.

Theo Fledderus, voormalig directeur NOC*NSF:

"Voor mij is Edith Schippers de aangewezen persoon. Een vrouw met gezag, verbindende kwaliteiten en goede ingangen in de politiek. Ze mist misschien wortels in de sport, maar heeft die wereld in haar ministerschap goed leren kennen. De sport heeft iemand nodig die kan verbinden!"

Jaap de Groot, voormalig chef sport van De Telegraaf, lid van de NLsportraad:

"Eric van der Burg, voorzitter van de Atletiekunie en één van de voorzitters van het Preventie-akkoord! Hij heeft het perfecte cv om te verbinden, van topsport tot politiek, van breedtesport tot bedrijfsleven. Kent het politieke spel, maar denkt als een ondernemer. Hij was een zeer daadkrachtig sportwethouder van Amsterdam. Haalde de EK atletiek en het EK hockey naar de stad en toonde hart voor alle vormen van sport: topsport, breedtesport, gehandicaptensport. En hij is zuinig met subsidies! Bij de NLsportraad hebben we de subsidiëring van evenementen onderzocht en wat bleek: de enige die subsidie heeft teruggegeven, drie ton, was Van der Burg."

Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid voor de VVD:

"NOC*NSF is een groot ontvanger van overheidssubsidies, en het is niet zuiver als ik als politicus uitspraken doe over wie het daar voor het zeggen zou moeten hebben. Wel vind ik het jammer dat men weer kiest voor een onbezoldigd voorzitter. Een kandidaat moet een breed draagvlak hebben, maar zo houd je de visvijver klein en is deze functie bijna niet te doen voor jong talent. De hypotheek moet immers ook gewoon elke maand betaald worden. Zelf ben ik op dit moment het meest waardevol als Kamerlid met een grote passie voor sport, die vecht voor sport, sporters en sportbonden."

Dit artikel is een fragment uit het vakblad Sport & Strategie (editie 6-2018). Benieuwd naar dit en andere artikelen? Bestel deze editie dan als los nummer.