Vacature bij Reddingsbrigade: Hoofd Beleid

Reddingsbrigade Nederland heeft een vacature voor de functie 'Hoofd Beleid met hart voor opleiden' (0,8-1,0 fte). Bekijk de volledige vacaturetekst hieronder:

Reddingsbrigade Nederland is de ‘werknaam’ van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Zij vertegenwoordigt 158 reddingsbrigades met 23.000 leden, waarvan 5.000 actief zijn als goed opgeleide vrijwillige hulpverlener. De missie van de organisatie is meer veiligheid in, op en langs het water. We doen het uiterste om ervoor te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. De brigades van Reddingsbrigade Nederland verzorgen toezicht en hulpverlening op de Nederlandse stranden, bij recreatiegebieden en bij evenementen. Daarnaast onderhoudt Reddingsbrigade Nederland samen met de veiligheidsregio’s de Nationale Reddingsvloot (NRV), die kan ingrijpen bij een landelijke watercrisis dan wel overstroming. Tevens geven we advies en doen we veel aan voorlichting.

Passend bij haar verantwoordelijke taak kent Reddingsbrigade Nederland een kwalitatief hoogstaand opleidingshuis. We geven zwemles en leiden lifesavers, lifeguards, instructeurs (niveau 2 en 3) en officieren van dienst (OvD’s) op. We leiden brigadeleden op, maar ook brandweermannen en politieagenten, en maken programma’s voor personeel van zwembaden en voor lagere scholen (natte gymlessen etc). Deze laatste taak zit dicht aan tegen onze voorlichtingstaken (campagnes om het bredere publiek te informeren). We initiëren zelf opleidingen en stellen daartoe een groot scala aan lesmateriaal (handleidingen, cursusboeken) samen, ook digitaal. Partners in onze opleidingen zijn o.a. NOC*NSF, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij NOC*NSF. Bij Reddingsbrigade Nederland werken 19 mensen in een platte, informele en gedreven organisatie. Bij de afdeling BOZ werken 3-4 fte aan het vormgeven van het beleid van de bond.

Functie-inhoud

Als Hoofd Beleid en Operationele Zaken leid je de afdeling BOZ en neem je namens BOZ deel aan het MT van de organisatie. Binnen de werkorganisatie heb je als MT-lid een actieve rol in het vormgeven en stroomlijnen van werkprocessen. Je signaleert knelpunten en verbetermogelijkheden en onderneemt actie om vernieuwing in gang te zetten. Je denkt mee over het bredere beleid van Reddingsbrigade Nederland en geeft daar bij gelegenheid actief vorm aan. Waar nodig leid je projectteams en geef je zelf handen en voeten aan projecten en producten. Waar gewenst coach en ondersteun je collega’s in het opstellen van stukken en onderhouden van contacten met brigades.

Inhoudelijk ben je er verantwoordelijk voor dat de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland aan kracht winnen. Je geeft opvolging aan het onlangs opgestarte opleidingsproject om binnen 3 jaar tot een vernieuwd opleidingsstelsel te komen. Je realiseert dat opleidingen beter vorm krijgen via moderne en toegankelijke middelen (denk aan introductie ELO) en dat er les- en campagnemateriaal wordt ontwikkeld dat aansluit bij de behoeftes van afnemers. Hiervoor werk je nauw samen met de kleine groep gepassioneerde vrijwilligers die zich binnen de vereniging over dit thema buigen. Je stelt het opleidingsbeleid op, bewaakt de voortgang van dat beleid en de bijbehorende projecten, coördineert de bijbehorende werkzaamheden, maar bent ook bereid om zelf productie te draaien (project-uitvoering).

De geschikte kandidaat:

 • heeft een opleiding op HBO- of WO-niveau;
 • heeft ervaring in en/of affiniteit met opleiden, en met het werkveld van de veiligheid in het algemeen en de
 • waterhulpverlening in het bijzonder (blijkend uit opleiding en/of werkervaring en/of vrijwilligerswerk);
 • heeft een hands-on mentaliteit; is proactief, ondernemend en resultaatgericht;
 • kan projectmatig werken (planning, organisatie, financieel beheer);
 • heeft gevoel voor verhoudingen en voor het werken in een vrijwilligersorganisatie;
 • heeft aantoonbare leidinggevende capaciteiten, is een teamplayer, kan overtuigen, enthousiasmeren en
 • verbinden;
 • is nieuwsgierig, wil zich ontwikkelen, kan relativeren en is stressbestendig;
 • heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden;
 • is bereid buiten kantooruren te werken;
 • beschikt over een rijbewijs B.

Reddingsbrigade Nederland biedt u:

 • een veelzijdige en uitdagende functie voor 0,8 -1,0 fte in een boeiende en maatschappelijk relevante werkomgeving;
 • salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie en werkervaring, op basis van de CAO Sport, schaal 10-12 (€ 3.215 - € 5.678);
 • een aanstelling voor bepaalde tijd (1 jaar) met de intentie tot verlenging en/of omzetting naar een vast dienstverband;
 • een grote mate van autonomie in de organisatie van het werk; werktijden en -locaties in overleg te bepalen.

Sollicitatieprocedure

Stuur een pakkende motivatiebrief plus curriculum vitae aan Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), t.a.v. Angelique van Petegem, office manager, avpetegem@reddingsbrigade.nl.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 17 april 2020. Eerste gesprekken staan gepland voor donderdag 23 en vrijdag 24 april, tweede gesprekken voor dinsdag 28 april 2020.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de directeur, Koen Breedveld, via kbreedveld@reddingsbrigade.nl of via 0255-545 858. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.