Nieuwe vacatures in de sport bij: Sportbedrijf Arnhem, Mulier Instituut en SSNB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Ben je werkgever en heb je een vacature in de sport? Op Werkenindesport.nl kun je als sportorganisatie eenvoudig je vacature plaatsen. Ben jij op zoek naar je (nieuwe) droombaan in de sport? Kijk dan snel naar de drie vacatures hieronder.

Directeur / Bestuurder – Sportbedrijf Arnhem

Onze directeur heeft de pensioenleeftijd bereikt. Daarom is Sportbedrijf Arnhem op zoek naar een nieuwe Directeur-bestuurder, die de organisatie verder kan leiden en begeleiden naar een betekenisvol, ondernemend en financieel gezond Sportbedrijf. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de transitie van een (onderdeel van de) gemeentelijke organisatie naar een zelfstandig Sportbedrijf. Daarbij lag het accent op het creëren van een gezonde bedrijfsvoering en de ontwikkeling naar een ondernemende en lerende organisatie.

De volgende fase in de transitie richt zich op het versterken van het ondernemerschap en het creëren van een breder klantveld. Het onderhouden van de relatie met de gemeente Arnhem, als aandeelhouder en opdrachtgever, verdient daarnaast uiteraard ook de nodige aandacht. Wij zoeken een Directeur-bestuurder die deze opgave kan leiden en begeleiden.

Interesse?

Junior onderzoeker – Mulier Instituut

Voor de monitoring van het Nationale Sportakkoord, specifiek de lijn van ‘duurzame sportinfrastructuur’, en voor onderzoek naar ruimtelijke vraagstukken is het Mulier Instituut op zoek naar een (junior) onderzoeker (0,8-1,0 fte). De academisch gevormde onderzoeker die we zoeken heeft interesse in ruimtelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken op het terrein van sportaccommodaties, duurzaamheid en/of beweegvriendelijke omgeving. Hij/zij komt het team versterken dat projecten uitvoert ter ondersteuning van (gemeentelijk) sportaccommodatiebeleid (behoefteramingen, afstandsanalyses, bepalen verzorgingsgebieden, exploitatie- en beheervraagstukken, e.d.), beleid gericht op de bevordering van het sportief gebruik van de openbare ruimte en verduurzaming van de sportinfrastructuur.

Interesse?

Regiocoördinator Midden/Hart van Brabant - SSNB

SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zoekt een Regiocoördinator Midden/Hart van Brabant. De regio coördinator maakt deel uit van het regioteam en is het gezicht en aanspreekpunt van SSNB in zijn of haar regio. Hij of zij werkt zoveel mogelijk vanuit de eigen regio en is gemiddeld één dag per week op het hoofdkantoor in Eindhoven. Hij of zij onderhoudt in die hoedanigheid op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau contact met de gemeenten in de regio, kent het relevante netwerk van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en andere partijen binnen de lokale, provinciale en landelijke sportinfrastructuur. De regio coördinator adviseert m.b.t. sport- & beweegbeleid, signaleert mogelijkheden om meer mensen te laten sporten en bewegen, verbindt partijen, begeleidt de coördinator buurtsportcoaches die we in dienst hebben, is expert binnen een bepaald thema en/of voor een bepaalde doelgroep en voert lokaal opdrachten uit in de rol van onafhankelijk procesbegeleider.

Interesse?