WHO: 'overheden moeten meer doen om mensen in beweging te krijgen'

Met een onderzoeksrapport en actieplan wil de WHO meer overheden overtuigen in actie te komen voor fysieke activiteit

Wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg vorige week met een actieplan alarm: wereldwijd zullen tussen 2020 en 2030 500 miljoen mensen hartaandoeningen, obesitas, diabetes of andere niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) ontwikkelen. Het alarmerende zit in het feit dat deze aandoeningen volgens de rapportage van de WHO zijn toe te schrijven zijn aan lichamelijke inactiviteit. Als overheden niet snel in actie komen om een actieve leefstijl te promoten dan gaat deze ontwikkeling jaarlijks 27 miljard euro kosten.

Met het ‘Global status report on physical activity 2022’ publiceerde de WHO voor het eerst een onderzoeksrapport waarin duidelijk wordt dat overheden veel meer inspanningen moeten verrichten om hun burgers te laten voldoen aan de beweegrichtlijnen. Het grootschalige onderzoek onder 194 landen laat zien dat de vooruitgang op dat gebied veel te traag verloopt.

De cijfers liegen er niet om: minder dan de helft van de landen heeft een nationaal beleid voor het stimuleren van bewegen, daarvan is overigens slechts 40% ook echt in werking. Wat ook opvalt is dat slechts 30% van de landen een nationale beweegrichtlijn voor lichaamsbeweging voor alle leeftijdsgroepen hanteert. Bijna alle landen geven aan een monitoringsysteem voor lichaamsbeweging voor volwassen te hebben, bij kinderen is dat 75% en voor de jongste groep kinderen onder de 5 jaar is dat slechts 30%. Verder is ook gekeken naar actief en duurzaam transport. Op dat beleidsterrein heeft iets meer dan 40% van de landen normen om te zorgen dat mensen worden uitgenodigd te gaan fietsen en lopen door aandacht te hebben voor veilige fiets- en wandelpaden.

20 aanbevelingen

Met dit rapport op tafel hoopt de WHO meer landen te overtuigen dat ze meer moeten doen om burgers in beweging te krijgen. "We hebben meer landen nodig die beleid gaan maken om mensen aan te moedigen meer actief te zijn door te gaan wandelen, fietsen, sporten en andere vormen van fysieke activiteit. De voordelen zijn enorm, niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid van individuen, maar zeker ook voor complete samenlevingen, omgevingen en economieën", zegt Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Directeur-Generaal.

Om landen vooruit te helpen heeft de WHO een actieplan opgesteld met twintig aanbevelingen. Daarbij worden adviezen uitgewerkt over het zorgen voor actieve samenlevingen, omgevingen, mensen en systemen. Het gaat binnen die vier pijlers bijvoorbeeld om campagnes, een beweegvriendelijke en veilige omgeving, het zorgen voor gerichte programma’s in het onderwijs en het doen van gedegen onderzoek.

'Geen data, geen beleid'

Over dat laatste punt wordt in het rapport een belangrijke zwakte blootgelegd, want het ontbreekt volgens Fiano Bull (Head of WHO Physical Activity Unit) wereldwijd nog aan indicatoren om de de toegang tot parken en fiets- en wandelpaden te meten. "Dat heeft als gevolg dat we de wereldwijde voorziening van infrastructuur die fysieke activiteit kan verhogen niet in kaart kunnen brengen. Dat kan weer een vicieuze cirkel opleveren: geen indicatoren en data zorgt dat je niet kunt meten en geen verantwoordelijkheid, en dat leidt te vaak tot het ontbreken van beleid en investeringen. Wat gemeten wordt uitgevoerd. We moeten daarom tot een volledige en robuuste manier komen om de nationale acties rond fysieke activiteit te kunnen meten."

Ga voor het volledige rapport en actieplan naar de WHO. Op Allesoversport.nl staat ook een compleet overzicht over het rapport met de 20 aanbevelingen.